Scurt rezumat al întâlniri de azi din cadrul ședinței comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar

Azi, începând cu ora 9.00, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar a participat   la ședința Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar
În cadrul  Comisiei mixte de dialog social, au fost discutate probleme transmise după cum urmează :

 1. Stadiul aprobării Proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2415/C/2018, precum și demersuri în plan normativ și bugetar efectuate ori avute în vedere pentru punerea în aplicare, respectiv pentru plata titlului de specialist de clasă personalului din Poliția Penitenciară, similar celorlalte instituții din structura de apărare națională.

(Acordarea titlului de specialist de clasă, conform art. 28 din Anexa nr. 6 a Legii nr. 153/2017 pentru asigurarea condițiilor de îndeplinire a misiunilor specifice sistemului penitenciar polițiștilor de penitenciare și personalului civil. Se solicită emiterea ordinului de ministru care să facă posibilă acordarea titlului de specialist de clasă în concordanță cu prevederile ordinului de ministru aplicabil polițiștilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.)

 •  Până la sfârșitul săptămâni sau începutul săptămânii viitoare proiectul va fi supus dezbaterii  în transparență decizională
 • S-a solicitat de către sindicate scurtarea perioadei de transparență
 1. Actualizarea pensiilor militare de stat. Se solicită adoptarea de măsuri astfel încât cuantumurilor pensiilor militare de stat să fie indexate cu rata medie anuală a inflației.
 • Nu se are în vedere la acest moment o indexare a pensiilor militare
 1. Informare și dezbateri privind modificările avute în vedere în ceea ce privește cadrul normativ care reglementează salarizarea personalului din Poliția Penitenciară.
 • La acest moment nu există un proiect fizic ci doar discuții, credem că ar fi util ca mesajul transmis este că nu este posibilă o reducere a salariului și că ce va fi hotărât să nu se facă fără să avem cunoștințe
 1. Echipamentul polițiștilor de penitenciare. Se solicită întreprinderea demersurilor în vederea finalizării achiziției uniformei și echipamentului specific.
 • În următoarele două luni vor apărea primele articole de echipament. Promoțiile de la SNPAP și Academia de Poliție vor avea echipament. 
 1. Aplicarea Deciziei nr. 51/2019 a ÎCCJ. Se solicită urgentarea finalizării lucrărilor grupului de lucru constituit la nivelul ANP pentru aplicarea Deciziei nr. 51/2019 și aplicarea deciziei în vederea uniformizării la nivel maxim al funcției, a salarizării polițiștilor de penitenciare.
 • Au fost identificate 5 situații care vor fi reglementate,
 • Va fi reluat demersul de aplicare a Deciziei 51/2019,cu implicarea conducerii A.N.P.
 1. Aplicarea Deciziei nr. 65/2021 a ICCJ. În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 8 și art.10 alin. (3) din OUG nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din OUG nr. 103/2013 și art. IV alin. (1) și alin. (6) din legea nr. 79/2018 este permisă cumularea majorării de 75% din baza de calcul acordată pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate doar pentru orele lucrate ce depășesc durata normală a timpului de lucru. Se solicită emiterea ordinului de ministru care să elimine prejudiciul creat polițiștilor de penitenciare.
 • Ordinul este semnat urmând a fi publicat în M.O.
 1. Plata sporurilor pe perioada concediilor. Se solicită includerea sporurilor pentru condiții vătămătoare și pentru condiții de muncă în indemnizația de concediu a polițiștilor de penitenciare.
 • În 10 Decembrie ICCJ s-a pronunțat pentru eliminarea prevederilor  din OMJ 399,care stăteau la baza hotărârilor judecătorești cu privire la plata sporurilor pe perioada concediului de odihnă. După publicare în M.O. a Deciziei I.C.C.J.,angajatorul va face plata sporurilor pe perioada concediului de odihnă.
 1. Legislație subsecventă Statutului polițiștilor de penitenciare (Lege nr. 145/2019). Se solicită elaborarea tuturor actelor normative subsecvente legii 145/2019 și corectarea situațiilor prevăzute de lege și greu de pus în aplicare (ex. lipsă candidați eligibili pentru împuternicirile pe funcțiile de top management, eliminare deficiențe ale modului de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, schimbare criterii de participare la concursurile de top și middle management întrucât actualele criterii micșorează baza de selecție în rândul ofițerilor)
 • La acest moment sunt 40 trimiteri la acte normative subsecvente

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *