Legislație națională

CONSTITUTIA ROMANIEI

CODURI

 • Codul muncii
 • Noul Cod penal
 • Noul Cod de procedura penala

LEGI

HOTARARI DE GUVERN

 • HG 1848 din 28.10.2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare
 • HG 1849 din 28.10.2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
 • HG 1996 din 16.11.2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • HG 1997 din 16.11.2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • HG 1425 din 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
 • HG 1897 din 21.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • HG 1398 din 19.11.2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • HG 257 din 20.03.2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

ORDONANTE

 • OG 64 din 30.08.2006 – privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare (***abrogata)
 • OUG 84 din 12.12.2012 –  privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • OUG 103 din 14.11.2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
  lice

ORDINE MJ

 • OMJ 2854 din 29.10.2004 – pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare
 • OMJ 2856 din 29.10.2004 – pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate
 • OMJ 1443 din 26.05.2008 – privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenită funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • OMJ 2478 din 12.10.2010 – pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • OMJ 1662 din 01.08.2011 – pentru aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate acesteia
 • OMJ 2397 din 10.07.2012 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care funcţionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare
 • OMJ 2398 din 10.07.2102 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile în care funcţionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute
 • OMJ 3544 din 20.10.2012 – Ordin pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de acordare a sporului pentru condiţii deosebit de periculoase personalului din sistemul administraţiei penitenciare

DECIZII DG ANP

 • Decizia 507 din 21.05.2012 – Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor penitenciare
 • Decizia 530 din 22.09.2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în unităţile sistemului administraţiei penitenciare
 • Decizia 742 din 09.11.2012 – pentru aprobarea Metodologiei privind modalităţile de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor prevăzute de OUG nr. 111 din 2010 – concediu cresterea copilului
 • Decizia 569 din 28.06.2012 privind regimul muncii suplimentare efectuata de catre personalul din sistemul administratiei penitenciare
 • Decizie ANP 357-2015 – modifica decizia ANP 569-2012 privind regimul muncii suplimentare efectuata de catre personalul din sistemul administratiei penitenciare