Cum ne poți contacta

Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP)

 

  1. Președinte: Șchiopu Petre Florin
  2. Vicepreședinte: Stere Giovani
  3. Vicepreședinte: Pasc Daniel
  4. Vicepreședinte: Onofrei Cristinel
    • Telefon: 0726.735.740
    • E-mail:
  5. Secretar general: Gherghina Alexandru