Un nou început

După 14 ani de sindicalism, am considerat că este nevoie de un nou început, de un restart al acestei activități, de o organizație mai dinamică și reîntoarsă la nevoile membrilor de sindicat.

FSSP – Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar

Astfel, am hotărât să înființăm o nouă organizație sindicală care să militeze pentru o reașezare a priorităților sistemului penitenciar plecând de la personal și terminând cu condițiile în care acesta își desfășoară activitatea.

Despre federație

Noua structură federativă se numește Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar și reunește sindicate din penitenciarele Aiud, Codlea, Centrul de detenție Craiova, Deva, Arad, Tg. Jiu, Tg. Ocna, Tulcea.

Avem semnale puternice că și alți colegi și-au exprimat dorința de a ni se alătura în viitorul apropiat.

Cu cât vom fi mai mulți cu atât vom fi mai puternici!

Blog

Adresa privind acordarea majorării de până la 50% pentru lucrări de excepție

  Administrația Națională a Penitenciarelor transmite în unitățile din subordine adresa prin care solicită analiza în Consiliile de conducere din unitățile penitenciare, a propunerilor referitoare la acordarea majorării de până la  50% pentru  lucrări de excepție sau misiuni speciale,  pentru trimestul IV/2018, cu necesitatea respectării principiului proporționalitatii între toate categoriile și corpurile de personal(ofițerii, agenții, personal civil) …

   Anunțul de scoatere la concurs a 3 posturi de ofiţer din sectorul economico-administrativ, din Aparatul Central·   Anunţul de scoatere la concurs a 2 posturi din cadrul Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, din Aparatul Central·Anunţul de scoatere la concurs a 58 posturi din sectorul medical, din unităţile penitenciar spital

Vă informăm că pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, la secțiunea Carieră – Concursuri funcţii execuţie –  Concursuri în curs de derulare, au fost publicate următoarele anunţuri : ·         Anunțul de scoatere la concurs a 3 posturi de ofiţer din sectorul economico-administrativ, din Aparatul Central·         Anunţul de scoatere la concurs a 2 posturi din cadrul Oficiului …

Calendarul estimativ al derulării probelor de concurs şi planificarea la interviu pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer economist

Vă informăm că pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, la secțiunea Carieră – Concursuri funcţii execuţie – Concursuri în curs de derulare – Concurs de ocupare a 59 posturi de ofiţer din sectorul economico-administrativ, din unităţile penitenciare, au fost postate Calendarul estimativ al derulării probelor de concurs şi planificarea la interviu pentru ocuparea unor posturi …

Contact

Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP)

 

  1. Președinte: Șchiopu Petre Florin
  2. Vicepreședinte: Stere Giovani
  3. Vicepreședinte: Pasc Daniel
  4. Vicepreședinte: Onofrei Cristinel
    • Telefon: 0726.735.740
    • E-mail:
  5. Secretar general: Gherghina Alexandru