Majorarea de 75% din salariul se acordă și pe durata vacanței

Majorarea de 75% se acordă și pe durata vacanței pentru părinți. Guvernul României a adoptat în şedinţa de joi OUG prin care sunt acordate zile libere pentru părinţi şi în timpul vacanţelor şcolare, pe perioada stării de urgenţă.

Părinţii care îşi supraveghează la domiciliu copiii în vârstă de până la 12 ani după instituirea stării de urgenţă vor beneficia de zile libere şi în timpul vacanţelor şcolare. Guvernul a adoptat în acest sens o Ordonanţă care modifică art. 1 alin. (1) din HG nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

În cazul părinţilor care beneficiază deja de zilele libere acordate în baza Legii nr. 19/2020, prelungirea acestei perioadei se face din oficiu.

Și  polițiștii de penitenciare  care nu au dreptul să acecese aceste zile libere  vor  beneficia de majorarea de 75% din salariul pe perioada vacanței școlare în condițiile Legii 19/2020.

Please follow and like us:

Măsuri de protecție dispune de ANP pentru personalul cu boli preexistente

Administrația Națională a Penitenciarelor dispune unităților din subordine prin adresa nr 31233/DSM/01.04.2020 măsuri pentru protecția salariaților cu boli preexistente după cum urmează:

Având în vedere modul de transmitere a infecţiei cu SARS — CoV — 2 (noul coronavirus responsabil de COVID—19), precum și riscul crescut de evoluţie nefavorabilă, în cazul unei potenţiale infectări a salariaţilor cu boli preexistente, în continuarea corespondențelor anterioare, pentru asigurarea protecției sănătății și securității la locul de muncă, veţi dispune următoarele măsuri:

1.Salariaţii cu comorbidităţi, precum boli cardiovasculare, diabet, afecțiuni respiratorii cronice etc. nu vor veni în contact, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu persoane care se află în izolare/carantină medicală sau suspecte/confirmate cu COVID – 19.

2. Instruirea suplimentară a salariaţilor, menţionaţi la punctul 1, cu privire la măsurile de prevenţie, cum arfi: evitarea zonelor aglomerate, spălarea frecventă a mâinilor, evitarea atingerii zonei ochilor, gurii și nasului, purtarea măștilor de protecţie în spaţiile închise cu risc crescut de răspândire a virusului SARS—CovV- 2, comunicarea permanentă a acestora cu medicul de familie.

3. La planificarea în serviciu, şi, în mod special, pentru angajaţii din sectorul operativ și cei care desfășoară activități directe cu persoanele custodiate, veţi avea în vedere istoricul medical și eventuale recomandări, stabilite în fișa de aptitudine, de cătremedicul de medicina muncii, pentru categoriile de salariați mai sus menţionaţi.

Please follow and like us:

Îndrumar pentru angajații din Sistemul poliției penitenciare

 

În continuarea demersurilor de asigurare a asistenței psihologice pentru polițiștii de penitenciare, Serviciu Psihologia Personalului ne pune la dispoziție un nou  material de informare, Îndrumar pentru angajații din Sistemul poliției penitenciare – Recunoașterea stărilor emotionale generate de situația actuală și recomandările cu privire la modul de a le gestiona eficient ( aici doc. pdf indrumar-recunoasterea) documentul  ce vizează prevenirea efectelor psihologice negative ale pandemiei precum și recomandările practice, despre modalitățile prin care putem face față acestor efecte.

Reamintim și  ghidul psihologic despre cum să ne păstrăm echilibrul emotional în perioada pandemiei , ce vizează prevenirea efectelor psihologice negative ale epidemiei,  recomandări de specialitate despre cum sa facem față  acestor efecte, în situația în care acestea au apărut,  dar și despre mecanismele de coping eficiente si alternative în mecanismele disfuncționale de adaptare  la stres provocat de incertitudinea situației pe care o parcurgem.

 

Please follow and like us:

Orele suplimentare efectuate de polițiștii de penitenciare ca urmare a planificării in serviciu se plătesc.

Urmare a solicitări formulate către Administrația Națională a Penitenciarelor cu privire la plata orelor suplimentare pe perioada Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Administrației Naționale a Penitenciarelor ne precizează că munca suplimentară desfășurată în mod obișnuit de polițiștii de penitenciare se plătește în continuare conform art.35 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 .

Please follow and like us:

Întâlnire ANP-Sindicate

 

Ieri, la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor a avut loc întâlnirea conducerii ANP cu organizațiile sindicale.
Probleme discutate :

 1. Situație infecție Covid în sistemul
 • nu avem la acest moment confirmat niciun caz de infectare cu Covid 19.
  Am fost informați că exista în schimb personal, atât operativ dar mai ales medical care pe fondul lipsei materialelor de protecție refuză să lucreze cu deținuții chiar dacă singurii care pot îmbolnăvi deținuții sunt membrii personalului.
 • pe fondul situației ce o traversăm mulți colegi aleg să părăsească sistemul, unii căutând să se pensioneze deși puteau să o facă si până acum, alții să-și dea demisia(vezi cazul directorului medical de la Spital Rahova) pe fondul hotărârii ANP de a transforma spitalul Rahova in spital ce va trata eventuale cazuri de infectare cu Covid.
  ANP a discutat și ia în calcul posibilitatea schimbării destinației centrelor de pregătire, Sovata, Amara si Rodbav, in centre care intr-o situatie exceptionala sa fie folosite ca spații de dislocarea a unui penitenciar, sau ca posibilitate de izpersonalului.
 • in ce priveste personalul, în caz de criza( situație de forță majora) detașarea va fi avută în vedere, cel putin in zona de personal medical. Și asta pe masura ce acele centre desemnate sa preia deținuți cu Covid, se vor ocupa progresiv.

2.  Modificarea programului de lucru pe schimburi.

O altă problemă discutată a fost cea legată de programul personalului. Se are în vedere crearea a minim 5 schimburi care sa fie prezenți prin rotație la serviciu, într-un program care sa asigure prezenta în unitate 15-18 zile după care personalul din acele schimburi sa stea acasa 15 zile. Acolo unde exista posibilitatea vor fi create 6 schimburi. Și asta cooptând, acolo unde este posibil și personal din acte sectoare.

Variantă de lucru propusă

 • Propunerea noastră a fost să funcționam la fel, în același timp continuând cu pregătirea personalului pentru un astfel de scenariu și dacă chiar se dorește o astfel de abordare, în situația excepțională în care am avea de-a face cu personal sau deținuți infectați, mai degrabă îi cantonezi în unitate 15 zile, efectuezi servici cu cei pe care îi ai acolo și în 15 zile scăpa și de probleme și în acest fel îi protejam pe ei și familia acestora.
 • În altă ordine de idei nu se va mai forța personalul să-și ia zile de concediu de odihnă pentru a trece aceasta perioada decât dacă concediul este restant sau acest lucru este dorința angajatului. Se vor folosi ca mijloace: acordare concediu restant, zile recuperare,zile învoire,etc.
 • Nu se mai aduce personal de acasă pentru a se efectua exerciții de pregătire .
  Se iau măsuri de decalare a programului de intrare în serviciu, chiar și intre componenții aceluiași schimb. Astfel e posibil să se stabilească ca supraveghetori să intre primii în serviciu, urmați la 20-30 de minute de agenții de pe perimetru, după care sa intre la o perioadă de 20-30 de minute cei de la însoțire, vizită etc.
  Intervalul de timp este creat pentru a se crea acea separațiune socială și a putea sa se facă dezinfecția.

3.  Compensații muncii suplimentare. 

În perioada în care personalul va efectua ore suplimentare ca urmare a modului în care este planificat în serviciu, aceste ore îi vor fi plătite dacă nu se va reuși acordarea lor prin compensare cu timp liber.
Pentru situații când ne vom confrunta cu cazuri de lipsa a personalului se ia în considerare activarea elevilor de la Tg-Ocna precum și  angajarea din sursa externa.

4. S-au făcut virări de credite pentru asigurarea sumelor necesare achiziției materialelor de orice fel necesare protejării personalului și deținuților.
Nu este afectat titlul I (cheltuieli de personal) deci vom avea bani pentru salarii, asta în situația în care nu se prăbușește economia. 

Please follow and like us:

Proiect OMJ angajare fara concurs penitenciare

ORDIN Nr.  pentru stabilirea procedurii de angajare fără concurs, în temeiul art. 6 din Anexa 1 la Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României 

În temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, Emite următorul: ORDIN

Art.1 (1) Prezentul ordin stabilește procedura de angajare fără concurs, în temeiul art. 6 din Anexa 1 la Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

(2) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate pot angaja, la nevoie, fără concurs, pe durată determinată de 6 luni, polițiști de penitenciare definitivi, funcționari publici (cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici) și personal civil contractual, din sursă externă sau cadre care au trecut în rezervă/cărora le-au încetat raporturile de serviciu din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

(3) Pot face obiectul angajării, conform alin. (2) și elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, numai pe perioada suspendării cursurilor de învățământ. Pe perioada angajării, se suspendă calitatea de elev.

Art.2 Posturile vizate a fi încadrate sunt cele care au legătură directă cu existența, răspândirea ori evoluția epidemiei COVID-19 și care fac imposibilă desfășurarea activității în condiții de siguranță sau îndeplinirea sarcinilor profesionale.

Art.3 (1) Unitățile penitenciare analizează necesitatea încadrării posturilor vacante care se află în situația prevăzută la art. 2 și solicită, prin adresă asumată, transmisă prin e-mail Direcției Management Resurse Umane, aprobarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru demararea procedurii de angajare în condițiile prevăzute la art.1.

(2) Unitățile penitenciare vor fundamenta în concret motivele care stau la baza solicitării și care justifică propunerile de angajare cu personal, precum și legătura de cauzalitate dintre situația care a generat lipsa de personal și posturile propuse spre a fi încadrate.

(3) Solicitarea va conține, pe lângă fundamentarea necesității, și informații despre domeniul de activitate, denumirea și numărul posturilor, precum și condiţiile specifice de ocupare.

(4) După obținerea aprobării conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unitățile penitenciare inițiază demersurile de recrutare.

Art. 4 (1) Candidații vor fi recrutați de către structura de resurse umane, prin contactarea directă a acestora, fără a mai fi obligatorie vreo formă de publicitate.

(2) În lipsa unei baze de date cu posibili candidați, recrutarea se poate realiza prin orice formă de comunicare sau publicitate.

Art.5 (1) Ocuparea posturilor vacante se realizează cu personal care îndeplineşte cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului, criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice, condițiile stabilite în prezentul ordin, precum şi de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant.

(2) Candidații ce vor opta pentru angajarea ca polițist de penitenciare, vor susține, după finalizarea verificării prevăzute la art. 7, o evaluare psihologică prin intermediul specialiștilor din poliția penitenciară.

(3) Nu pot fi angajați prin prezenta procedură:

a) candidații cărora le-au încetat raporturile de serviciu/contractul de muncă, din motive disciplinare; b) rezerviștii care au fost clasați medical ”apt limitat” sau ”inapt” la data încetării raporturilor de serviciu;

c) candidații care au antecedente penale sau sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.

Art.6 (1) Candidatul va transmite, prin orice mijloc de comunicare la distanță, unității care încadrează personal în condițiile prezentului ordin, cererea de angajare, potrivit modelului prevăzut în Anexă, însoțită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

b) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;

c) curriculum vitae – model european;

d) copia livretului militar, unde este cazul – pentru posturile de poliţist de penitenciare;

e) copia diplomei de studii și a foii matricole sau copia adeverinţei aflată în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educației, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului; pentru studiile absolvite în alte state, candidații prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educației Naționale;

f) copiile certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

g) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz – pentru posturile de funcţionari publici;

h) copia carnetului de muncă și/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

i) cazierul judiciar sau, în cazul în care contextul instituțional nu permite eliberarea acestuia, candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale sau nu este în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată ulterior demarării procesului de recrutare, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

k) declaraţie pe propria răspundere că nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;

l) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

m) alte documente relevante pentru angajare.

(2) Documentele prevăzute a fi depuse în copie, se verifică pentru conformitate cu originalul, la data prezentării candidatului la unitate cu ocazia participării la întâlnirea de informare prevăzută la art. 7 alin.

(3), sens în care acesta este obligat să prezinte și documentele în original.

Art.7 (1) Structura de resurse umane din unitate verifică existența și valabilitatea documentelor prevăzute la art. 6, precum și îndeplinirea de către candidați a condițiilor prevăzute la art. 5, cu excepția evaluării psihologice.

(2) În urma verificării prevăzute la alin. (1), structura de resurse umane întocmește un proces-verbal în care stabilește, după caz, îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor de ocupare a postului.

(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (2), însoțit de documentele prevăzute la art. 6, sunt prezentate directorului unității care dispune, în urma consultării șefului sectorului de activitate al postului aflat în procedură de ocupare, prin rezoluție scrisă pe acesta, cu privire la candidații, dintre cei care îndeplinesc condițiile de ocupare a postului, care se vor prezenta la data, ora și locul stabilite pentru o întâlnire de cunoaștere și evaluare.

Art.8 (1) Directorul unității desemnează o comisie formată din 3 membri, respectiv șeful sectorului de activitate al postului aflat în procedură de ocupare, un polițist de penitenciare din structura de resurse umane și un polițist de penitenciare desemnat din cadrul unității, cu rolul de a susține întâlnirea de cunoaștere și evaluare la care vor participa candidații prevăzuți la art. 7 alin. (3).

(2) În cadrul întâlnirii de cunoaștere și evaluare se vor discuta aspecte legate de specificul sistemului penitenciar, specificul postului pentru care a aplicat și principalele atribuții ale postului, statutul, drepturile și obligațiile, obținându-se și poziția candidaților cu privire la informațiile transmise.

(3) La finalul întâlnirii, în funcție de informațiile primite de ambele părți, comisia întocmește procesul-verbal care conţine concluziile procedurii parcurse și prezintă propuneri directorului unităţii, în vederea luării deciziei cu privire la persoana care va ocupa postul.

Art.9 Personalul identificat care îndeplineşte cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului, criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice, condițiile stabilite în prezentul ordin, precum şi de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, se încadrează prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

Art.10 Activitățile prevăzute în prezentul ordin se desfășoară cu celeritate.

Art.11 (1) Începând cu data prezentului ordin, se revine, în parte, la următoarele ordine ale ministrului justiției prin care au fost aprobate statele de organizare ale unităților din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare: • 3297/C/22.12.2008 – Administraţia Naţională a Penitenciarelor

• 961/C/14.03.2018 – Penitenciarul Aiud

• 958/C/14.03.2018 -Penitenciarul Arad

• 694/C/26.02.2018 -Penitenciarul Bacău

• 696/C/26.02.2018- Penitenciarul Baia Mare

• 964/C/14.03.2018 -Penitenciarul Bistriţa

• 687/C/26.02.2018 -Penitenciarul Botoşani

• 965/C14.03.2018– Penitenciarul Brăila

• 742/C/07.03.2018 – Penitenciarul Bucureşti-Jilava

• 739/C/07.03.2018– Penitenciarul Bucureşti-Rahova

• 269/C/23.01.2018 – Penitenciarul Codlea

• 960/C/14.03.2018 -Penitenciarul Constanţa-Poarta Albă

• 745/C/07.03.2018 -Penitenciarul Craiova

• 963/C/14.03.2018– Penitenciarul Craiova-Pelendava

• 733/C/07.03.2018– Penitenciarul Deva

• 962/C/14.03.2018 -Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin

• 966/C/14.03.2018 -Penitenciarul Focşani

• 744/C/07.03.2018 -Penitenciarul Galaţi

• 743/C/07.03.2018 -Penitenciarul Găeşti

• 1248/C/28.03.2018-Penitenciarul Gherla

•691/C/26.02.2018– Penitenciarul Giurgiu

• 959/C/14.03.2018 -Penitenciarul Iaşi

• 268/C/23.01.2018 – Penitenciarul Mărgineni

• 967/C/14.03.2018 – Penitenciarul Miercurea Ciuc

• 684/C/26.02.2018 -Penitenciarul Mioveni

• 738/C/07.03.2018 -Penitenciarul Oradea

• 686/C/26.02.2018 -Penitenciarul Ploieşti

• 740/C/07.03.2018 Penitenciarul Satu Mare

• 697/C/26.02.2018 -Penitenciarul Slobozia

• 735/C/07.03.2018 -Penitenciarul Timişoara

• 736/C/07.03.2018 -Penitenciarul de Femei Ploieşti-Târgşorul Nou

• 734/C/07.03.2018 -Penitenciarul Târgu Mureş • 270/C/23.01.2018 – Penitenciarul Târgu Jiu

• 968/C/14.03.2018 -Penitenciarul Tulcea

• 957/C/14.03.2018 -Penitenciarul Vaslui

• 741/C/07.03.2018 – Centrul Educativ Buziaş

• 683/C/26.02.2018 – Centrul Educativ Târgu Ocna

• 688/C/26.02.2018 – Centrul de Detenţie Brăila-Tichileşti

• 692/C/26.02.2018 – Centrul de Detenţie Craiova

• 682/C/26.02.2018- Penitenciarul-Spital Bucureşti-Jilava

• 680/C/26.02.2018-Penitenciarul-Spital Bucureşti-Rahova

• 681/C/26.02.2018 – Penitenciarul-Spital Mioveni

• 695/C/26.02.2018 – Penitenciarul-Spital Dej

• 699/C/26.02.2018 – Penitenciarul-Spital Constanţa-Poarta Albă

• 698/C/26.02.2018 – Penitenciarul-Spital Târgu Ocna

• 685/C/26.02.2018 – Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

• 742/C/07.03.2018 – Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii

• 689/C/26.02.2018 – Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare – Complex Flamingo Eforie Sud

• 690/C/26.02.2018 – Centrul de Pregătire, Odihnă şi Recuperare – Complex Sovata,

în sensul că posturile de polițist de penitenciare se echivalează cu posturi de personal civil contractual și pot fi încadrate ca polițist de penitenciare sau personal civil contractual, exclusiv pentru perioada și în condițiile stabilite în prezentul ordin. (2)

Echivalarea posturilor se realizează conform prezentului ordin, după cum urmează:

● ofițer principal-referent/inspector de specialitate gradul I, studii S, conform Anexei VIII, lit. B, I, b), pct. 2 la Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;

● agent tehnic/administrativ – referent I, studii M, conform Anexei VIII, lit. B, I, b), pct. 6 la Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare ;

● conducător auto – șofer, studii M, conform Anexei VIII, lit. C, b), pct. 11 la Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare ;

● agent în sectorul Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar – funcționar, studii M, conform Anexei VIII, lit. C, b), pct. 5 la Legea nr. 153/2017 , cu modificările și completările ulterioare ;

● medic primar – medic primar/medic dentist primar, studii S, conform Anexei II, cap. I, 2, a), a.4., pct. 1 și 2 la Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;

● asistent medical principal – asistent medical, principal, studii PL/M, conform Anexei II, cap. I, 2, a), a.4., pct. 23 și 26 la Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. _______ /___ /____.____.2020 Prezentul ordin a fost întocmit în _____ exemplare Anexă CERERE de înscriere în vederea ocupării postului de ………… Domnule/Doamnă director, Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………………….., fiul/fiica lui ……………………………… şi al/a ………………………., născut/ă în localitatea …………………….., judeţul ………………….., în anul ……….., luna ……………., ziua …….., de cetăţenie ……………………….., cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ………………………………., judeţul …………………………, absolvent/ă al/a ……………………………………………….., cu diplomă de ……………….., specializarea………….. …………………………………, de profesie ……………………………………………., salariat/ă la …………………………………, starea civilă ………………….., vă rog să-mi aprobaţi angajarea, pe o perioadă determinată de 6 luni, pe postul de …………………………………… la unitatea …………………………………………… din poliția penitenciară. Am luat la cunoştinţă și accept condiţiile de selecţionare, drepturile şi obligaţiile ce îmi revin. Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate în prezenta cerere și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.                      Sunt de acord ca Administrația Națională a Penitenciarelor și unitatea penitenciară angajatoare să preluc reze datele mele personale în scopul îndeplinirii formalităților de angajare pe durată determinată de 6 luni. Semnătura …………… Data ………………….. Date de contact………………………………………..

 

Please follow and like us:

INSTRUCTIUNE ANP Nr. 395 din 25.03.2020 privind procedura de acordare pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, a majorării salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, modificată și completată de OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Având în vedere art. 1 și art. 8 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și art. 32 și art. 49 din anexa 1 a acestuia; În temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, modificată și completată de Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2; Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ; În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare; Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor Emite prezenta: INSTRUCȚIUNE:

Emailing Intructiune ANP 395 din 25.03.2020

Anexe 1.2 la Instr. 395 25.03.2020 UNITATI

Please follow and like us:

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunţat, marţi seara, care sunt restricţiile impuse prin Ordonanţa Militară nr. 3, care vizează interzicerea părăsirii locuinţelor. Se va putea ieşi doar în anumite condiţii, iar vârstnicii au voie să plece de acasă doar între orele 11.00 – 13.00.

Vela, declarat că „de comportamentul nostru, al tuturor, va face diferenţa pentru ce va urma”, în contextul crizei medicale reprezentate de coronavirus.

„Ieşirea cu bine din această criză va depinde de noi toţi. (…) Sunt încă foarte mulţi români care încă nu conştientizează pericolul la care se expun şi îi expun şi pe ceilalţi. Am emis Ordonanţa Militară nr. 3 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţelor cu excepţii: interes profesional, de la locuinţă la locurile de desfăşurare a activităţii, deplasarea pentru achiziţionarea de bunuri necesare traiului”, a spus Marcel Vela.

Un capitol important este cel destinat persoanelor cu vârste ăpeste 65 de ani. Aceştia vor avea voie să iasă din case doar între orele 11 – 13, dar şi aici sunt prevăzute excepţii.

„Circulaţia persoanelor peste 65 de ani în afara locuinţei e permisă numai între orele 11 şi 13 strict pentru cumpărături, asistenţă medicală, îngrijirea unui minor, asistenţa altor persoane vârstnice, activitate fizică individuală, nevoile animalelor de companie. Circulaţia persoanelor peste 65 ani e permisă şi în afara intervalului 11-13 dacă se face în interes profesional sau în interes agricol (profesori, doctori etc)”, a mai spus Vela.

Angajaţii vor prezenta la control adeverinţa de serviciu semnată de angajator, ministrul Marcel vela spunând că a cerut ca aceasta să fie acceptată fără ştampilă.

„Liber profesioniştii, PFA prezintă declaraţie pe proprie răspundere. Declaraţiile trebuie să cuprindă, numele, data naşterii, motivul deplasării, data, semnătura. Declaraţia poate fi prezentată şi prin intermediul telefonului, tabelei”, a mai spus ministrul de Interne.

Măsura se aplică de miercuri, 25 martie, ora 12.00.

De asemenea, Vela a anunţat că de miercuri, de la ora 23.00, se suspendă toate zborurile către şi dinspre Franţa şi Germania, pe o perioadă de 14 zile. Zborurile umanitare sunt exceptate de la această regulă.

„Se supendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre şi dinspre Franţa şi Germania pentru toate aeroporturile din România pentru o perioadă de 14 zile”, a spus Vela.

Această măsură nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă şi corespondenţă, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă, precum şi celor tehnice, necomerciale.

De asemenea, se interzice accesul piloţilor la bordul navelor sosite din zonele de risc roşii şi galbene în porturile maritime române dacă nu dispun de echipamente stabilite de DSP Constanţa sau dacă aceste nave nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală.

Aici Ordonanța Militară nr.3 în format pdf:

Emailing Ordonanta militare nr. 3.pdf

Ordinul Protocol de tratament al virusului SARS-CoV-2 

Emailing 20200324_153829.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf

Please follow and like us:

Hotărârea nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 21.03.2020 s-a publicat Hotârîrea 217 din 21.03.2020 a Guvernului României, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Părinţii pot solicita zile libere pentru a rămâne acasă cu copiii pe perioada în care grădiniţele şi şcolile sunt închise. Liberele se acordă însă doar după epuizarea tuturor opțiunilor prevăzute de legislație. Aceştia pot solicita zile libere pentru a rămâne acasă cu copiii, pe toată perioada în care şcolile vor fi închise temporar.

Această facilitate se acordă doar după epuizarea celorlalte opţiuni, adica telemunca, munca la domiciliu, şi dacă niciunul dintre părinţi nu beneficiază de şomaj tehnic.

Nu pot beneficia de zilele libere persoanele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului, precum și angajații ai căror soți/soții nu înregistrează venituri. 

Please follow and like us: