Rezumat întâlnire de lucru între conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor și organizațiile sindicale reprezentative la nivelul poliției penitenciare

In data de  20.01.2022, ora 10.30 la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a avut loc ședința comună dintre directorul general al ANP Dan Halchin și  organizațiile sindicale reprezentative la nivelul poliției penitenciare
Subiectele discutate:
1) Aplicarea Deciziei nr. 51 / 2020 a ICCJ;
Mâine va loc o noua ședință în care va trebui prezentată situatia funcțiilor pe sectoare de activitate, excepție sectorul operativ ale căror funcții au fost reglementate.

2) Reorganizarea Serviciului de Psihologia Personalului și a testelor aplicate;
Se dorește uniformizarea testărilor psihologice  pentru accesul pe funcțiile de execuţie ofițer chiar dacă concursul este de trecere a agenţilor în corpul ofiterilor sau trecere a ofițerilor prin concurs pe alta funcțiile de execuție .
În ceea ce privește accederea pe funcțiile de conducere se dorește o evaluare psihologică in funcție de complexitatea funcției de conducere (ex. complexitatea examinării psihologice pentru funcția de șef serviciu va fi mai mare decât cea pentru funcția de sef de sectie).
3) Reorganizarea GAZ, prin scoatere a costurilor personalului din costul produselor.                                            Se are în vedere două aspecte:
1. Scoaterea din prețul final a costurilor generate de salariul acordat personalului și o eventuală retribuție a deținutului
2. O diversificare a activităților la care pot fi folosiți deținuți în vederea deprinderi de noi competențe, de scoatere la activității de formare profesională a acestora și scoatere a lor din camere.
Prin scoaterea la muncă a detinuților nu se mai urmărește o evaluare a comenzii unităților ca obiectiv din perspectiva veniturilor provenite din muncă ci o diversificare a activităților la care participă deținuții din perspectiva obținerii de noi competențe.
4) Reorganizarea EOS
Pentru toate aceste subiecte, se dorește să se  genereze rezultate concrete în perioada imediat următoare
Pentru EOS, se va implementa un program de pilotare, de 45 zile, în 3 unități penitenciare, respectiv:
Aiud, Arad, Poarta Albă.
Acesta va presupune în prima instanță alocarea de personal pe timp de zi pe anumite secții de deținere, gen RMS, care să permită o retragere a grupelor de intervenție din interiorul locului de deținere urmând ca fișa postului sa conțină prevederi ce țin exclusiv de pregătirea personalului atât teoretică cât și practică, dar și folosirea acestora în situații extrem de punctuale ( gen însoțire deținuți extrem de periculoși la activității, răzvrătire etc.)
Se va trece la o pregătire intensivă a agenților supraveghetori de pe secțiile de deținere în timpul programului de lucru.
Se are învedere înființarea a încă 5 structurii de intervenție în încă cinci unități penitenciare.
5. Se are in vedere generaliza programul de cumpărături tip GLOVO pentru deținuți. În acest sens va trebui emisă o procedura care să reglementeze modul de desfășurare a acestei activități.

6. Instrucțiunea privind folosirea Girofarului
Au fost prezentate contraargumentele  organizațiilor sindicale cu privire la utilitate emiterii unei astfel de instrucțiuni, deoarece nu creează premisele respectării ei fiecare fiind răspunzător pentru deciziile luate ulterior instruirii.

7. Punerea în aplicare a OUG nr. 110 / 2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
Organizațiile sindicale au cerut să le comunice care sunt cauzele care au dus la neemiterea acestui ordin necesar pentru punerea în aplicare a OUG 110/ 2020.
ANP ne transmite că a transmis forma finală a OMJ în luna Decembrie 2021 la MJ

8. Aplicarea OMJ ORDIN nr. 2.588/C din 13 iunie 2019privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și pentru modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din Ministerul Justiției să  fie aplicată de la data emiterii ordinului începând cu luna iunie 2021, nu septembrie 2021, cum s-a făcut  în prezent în unele unități penitenciare.

9. Penitenciarul Deva Prezentare aspecte climat organizational negativ. Deși factorul de conducere al Penitenciarului Deva a fost informat cu privire la degradarea relațiilor de muncă care există în rândul unor subordonați, pentru a interveni în menținerea  relațiilor cordiale între toți angajații, datorate de comportamentul,  dificultăți  de comunicare sau diferențele personale ale unui angajat, care a genera un climat organizațional negativ și care afectează în mod direct relațiile de calitate și de muncă, acest lucru nu sa întâmplat.

Proiect instrucțiuni privind regimul prioritar de circulație pentru mijloacele auto aparținând Administrației Naționale a Penitenciarelor

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite spre consultare „Proiectul” instrucțiuni privind regimul prioritar de circulație pentru mijloacele auto aparținând Administrației Naționale a Penitenciarelor.  Proiectul de instrucțiuni,  stabilește în conformitate cu legislația rutieră, condițiile în care se pot folosi mijloacelor acustice și luminoase   atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta

În acest context, sunteți invitați să transmiteți eventuale observații / propuneri în vederea îmbunătățiri prezentului proiect în secțiunea comentarii a prezentului articol.

Observaţiile primite vor fi analizate și, eventual incluse în vederea definitivării variantei finale a proiectului supus analizei.

Proiectul poate fi consultat dând click pe👇

21889-instrucțiuni-privind-regimul-priotar-de-circulații-1

 

Scurt rezumat al întâlnirii dintre reprezentanții MJ, ANP și a organizațiilor sindicale reprezentative din sistemul penitenciar

Marți 18.01.2022 ora 11.00, a avut loc întâlnirea solicitată de către organizațiile sindicale cu reprezentanții MJ.
La întâlnire au participat reprezentanți ministrului justiției secretarul de stat George Bogdan Ilea , directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor Dan Halchin, consilierul ministrului justiţiei Ungureanu Tiberiu Firinel si reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sistem penitenciar.

Revendicările  discutate:

1. Negociere Acord Colectiv Avand in vedere prevederile legii 55/2020 Acordul Colectiv se va prelungi. Între timp se va creiona un nou Acord ce va fi semnat în perioada următoare.
2. Aplicarea legii salarizării in integralitatea ei pentru personalul din Sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.
La momentul acesta nu exista șanse foarte mari de modificare a situației așteptări fiind de la Parlament, in eventualitatea în care se vor face modificări pe OUG de salarizare.

2. Actualizarea normei de hrana și a normei de echipare.
S-au propus și soluții alternative (aplicare norma de hrana și echipament la valoarea actualizata) dar care duc tot la o modificare a OUG, dar care nu ar mai duce in zona majorării salariilor.

4. Aplicare prevederi legale pensii. Nu se are în vedere în acest moment o altfel de abordare.

Discuția în afara de faptul că a fost una de întărire a dorințelor noastre și de a fi convinși că ministrul justiției știe care sunt doleanțele personalului din penitenciare, nu s-a soldat cu promisiuni ce ar putea sa ne facă să credem ca am rezolvat problemele. Important este că ce am avut de transmis am transmis și în continuare ne ținem de ce am stabilit ca acțiuni, ne pregătim de pichetarea Guvernului în 02.02. 2022, urmată de pichetarea celor 3 partide de guvernare.

Decontul serviciilor turistice, pentru polițiștii de penitenciare

Decontul serviciilor turistice, în anii 2022-2026 pentru angajatii din sistemul poliției penitenciare 

Începând cu 1 ianuarie 2022, angajații din sistemul poliției penitenciare beneficiază de decontarea serviciilor turistice, în valoare de 1.450 lei.

Decontul este reglementat de OUG nr. 131/dec. 2021, care prevede că, în perioada 2022-2026, pentru personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică de pe teritoriul României, achiziţionate direct sau prin intermediul unei agenţii de turism licenţiate, în limita a 1.450 lei/anual.

Totodată,  cei care nu au folosit în întegralitate, în anii 2019 și 2020, decontul pentru servicii turistice, beneficiază de acest drept până la 30 iunie 2022.

 

Proiect OMJ prelungire aplicare OMJ 820 din 2015

Administrația Națională a Penitenciarelor, ne transmite spre consultare proiectul de ordin al ministrului justiției privind prelungirea aplicării, în anul 2022, a Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare, cu rugămintea de a transmite propunerile și observațiile  cu privire la proiectul supus analizei.
În acest context, sunteți invitați să transmiteți eventuale observații / propuneri în vederea imbunatatirii prezentului proiect în secțiunea comentarii a prezentului articol.

Observaţiile primite vor fi analizate și, eventual incluse în vederea definitivării variantei finale a proiectului supus analizei.

Proiectul poate fi consultat aici: Click pe👇

Proiect OMJ aplicare OMJ 820 majorare 50% pt anul 2022 consultare

Referat de aprobare proiect OMJ 820 majorare 50% pt 2022 consultare

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Angajații din poliție, penitenciare și militarii ies în stradă miercuri, 02.02.2022, ora 11:00, la București, în fața Guvernului României.
Promisiunile guvernanților nu plătesc facturile și nu scad prețurile.

În data de 02.02.2022, ora 11:00, angajații din poliție, penitenciare și militarii rezerviști declanșează proteste la București, în fața Guvernului României (Piața Victoriei).

Angajații și pensionarii din poliție, penitenciare și armată, în contextul scumpirilor din ultima perioadă, cer:

• aplicarea în integralitate a legii salarizării unitare (Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice);

• actualizarea pensiilor militare conform prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;

• calcularea sporurilor la valoarea anului 2022.

În cursul acestei săptămâni, reprezentanții organizațiile sindicale din poliție și penitenciare vor solicita întâlniri cu miniștrii de resort (Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Ministerul Justiției) în vederea identificării unor potențiale soluții la revendicările sindicaliștilor.

În situația în care miniștrii de resort nu oferă garanții reale de rezolvare a problemelor semnalate de reprezentanții angajaților, președinții organizațiilor sindicale din poliție și din penitenciare, împreună cu reprezentanții organizațiilor militarilor rezerviști se vor deplasa, în săptămâna 17-21.01.2022, la sediile partidelor politice care formează actuala alianță de guvernare, pentru a aduce la cunoștința decidenților politici revendicările angajaților din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Federația Sindicatelor Naționale ale Politistilor si Personalului Contractual din România (FSNPPC) – președinte Vasile ZELCA
Federația Sindicatelor Democratice din România (FSDR)/SIDEPOL – președinte Gabriel GÎRNIȚĂ
Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România “Alexandru Ioan Cuza” (FSDPR) – președinte Ionel BABUȘ
Federația Politiștilor SED LEX, președinte Florin VÎLNEI
Federația „Publisind” – Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL – președinte Cosmin ANDREICA
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) – președinte Cosmin DOROBANȚU
Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP) – președinte Florin ȘCHIOPU
Federația Polițiștilor de Penitenciare (FPP) – președinte Ionuț MOGÎLDEA
Sindicatul Național „Pro Lex” – președinte Vasile LINCU
Sindicatul National al Politistilor de Frontiera (SNPF) – președinte Florin ZLATE
Sindicatul Național al Polițiștilor din România „DECUS” – președinte Gabriel IVANOV
Sindicatul Politistilor din Romania „Diamantul” – președinte de onoare Emil PĂSCUȚ
Sindicatul Național “UNIPOL” – președinte Marius IDITA
Liga pentru Apararea Drepturilor Pensionarilor Militari (LADPM) – grl. (rez.) Nicolae GROPAN
Asociația Pensionarilor din Administrația Națională a Penitenciarelor (APANP) – col. (rez.) Valentin LUPU

JUR, sau înjur???

Agresiunile de la locul de muncă.

Se întâmplă la Penitenciarul Deva.
Ce facem cu cei care ne terorizează la locul de muncă?
Ce facem cu cei responsabili care ar trebui să spună STOP! agresiunilor la locul de muncă.
Ce facem cu acei directori care desi au cunoștințe de astfel de comportamente le ascund, le  tolerează sau sunt incapabili sa le gestioneze.
Mai jos un scurt rezumat al evenimentelor ce se întâmplă la Penitenciarul Deva:
„Jur să respecte Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului …. să respect normele de conduită profesională și civică”!
         Sunt doar câteva principii sănătoase cuprinse în Jurământul pe care l-am depus fiecare în momentul în care am ales să fim polițiști de penitenciare. Orice s-ar întâmpla și oricare ar fi circumstanțele, atât timp cât slujim această țară prin slujba pe care o avem, nu avem voie să pângărim acest Jurământ nici prin vorbă, nici prin faptă!    Indiferent cât timp a trecut de la depunerea lui, trebuie să rămână la fel de viu și important!
       Ce se întâmplă cu principiile acestui Jurământ când îți înjuri colegul ca la ușa cortului?  Cum îi mai respecți „drepturile și libertățile fundamentale”?
       Cum respecți „normele de conduită profesională și civică” atunci când încerci să-l înjosești prin vulgaritatea vorbelor tale?  Limbajul jignitor și injurios este dezaprobat de întreaga societate civilă.
       Ce poți face atunci când în timpul serviciului, injuriile îți sunt adresate ție,  familiei, părinților sau copiilor tăi de către un „coleg”?
      În astfel de cazuri chiar sintagma de „coleg” e pervertită!  Acest coleg ar trebui să te apere sau în caz de nevoie să-ți sără fizic în ajutor.  Tot el, nu ar trebui să întoarcă spatele dacă ești agresat fizic sau verbal.
Având în vedere locul în care ne desfășurăm activitatea, astfel de agresiuni din partea deținuților sunt tot mai des întâlnite.  Oare nu sunt suficiente de mai trebuie să nu le auzim și de la „colegi”?
       Domnule SM, având în vedere limbajul suburban folosit la adresa colegilor în mai multe rânduri, am putea avea așteptarea ca în cazul unui incident între deținut(i) și un coleg de-al dumneavoastră să interveniți și să-i asigurați securitatea ?  
       Pe de altă parte, am început să ne punem tot mai serios întrebări cu privire la modul în care vă raportați la cerințele și exigențele locului de muncă. Aceste întrebări se nasc ținând cont și de atitudinea dumneavoastră frivolă față de respectarea altor norme: purtarea corectă a echipamentului de protecție împotriva SARS COV 2, ignorarea controlului specific la intrarea în unitate, vocabularul licențios, vizionarea fără a avea acest drept a unor imagini înregistrate de unitate pe camerele de supraveghere, sesizări fără fond către Comisia de Disciplină, etc...     
    

          Revenind la ultimul dumneavoastră derapaj lingvistic vă reamintim faptul că nimeni nu are voie să folosească un astfel de limbaj chiar în lipsa oricărui alt argument. Vorbitul injurios nu te face nici mai convingător, nici mai „bărbat”!

          O astfel de meteahnă trebuie tratată cu maximă seriozitate și intransigență. Avem nevoie de certitudinea că ne putem baza oricând, în orice situație pe colegul care a depus același jurământ. Asta măcar la locul de muncă.
          Dacă ai uitat cuvintele acestui Jurământ, recomand recitirea și reamintirea lui. Iar dacă este prea greu sau prea mult, atunci nu mai recomand ci rog: Reamintește-ți să fii om!
Sursa informației 👇👇

Proiect de ordin al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Școlii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

Administrația Națională a Penitenciarelor, ne transmitem spre consultare, proiectul de ordin al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Școlii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, însoțit de referatul de aprobare, cu rugămintea de a comunica, până la data de 18.01.2022, la una dintre adresele de e-mail livia.agache@anp.rolivia.agache@anp.gov.ro propunerile şi observațiile  cu privire la proiectul supus analizei.
În acest context, sunteți invitați să transmiteți eventuale observații / propuneri în vederea imbunatatirii prezentului proiect în secțiunea comentarii a prezentului articol.

Observaţiile primite vor fi analizate și, eventual incluse în vederea definitivării variantei finale a proiectului supus analizei.

Proiectul poate fi consultat aici: Click pe👇

ROF SNPAP

Referat aprobare ROF

anexa nr. 1 – fisa post

Anexa nr. 2 – Angajament elevi 2români

Anexa nr. 2.1 angajament elevi straini

Anexa nr.3 – legitimatie elev -fata

Anexa nr.4 – certificat grad profesional

anexa nr.5 – stema SNPAP

 

La mulți ani 2022!

În prag de An Nou, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar,  urează  tuturor polițiștilor de penitenciare, personalului civil, familiilor dumneavoastră, cele mai bune gânduri,  vă dorim ca 2022 să vă găsească sănătoși, să vă aducă bucurie și prosperitate în familie, împreună cu urarea de a vă împlini ce v-ați propus!Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese.

La mulţi ani 2022 !

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare, ale cursanților instituțiilor de învățământ proprii pentru formarea polițiștilor de penitenciare și ale personalului civil din sistemul administrației penitenciare

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite, spre informare, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare, ale cursanților instituțiilor de învățământ proprii pentru formarea polițiștilor de penitenciare și ale personalului civil din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările operate ca urmare a discuțiilor purtate la Ministerul Justiției, în cadrul întâlnirii din data de 28.12.2021.

Astfel, au fost propuse din partea MJ următoarele modificări la proiect:

–          Separarea, pe capitole, a drepturilor polițiștilor de penitenciare de cele ale cursanților instituțiilor de învățământ proprii, rearanjarea unor articole;

–          Enumerarea limitativă a cazurilor in care se face decontarea si eliminarea mențiunii de la art. 1 lit. g) din proiect – ”in alte situații… ”;

–          Menționarea faptului că organizarea transportului si, respectiv, decontarea se va face cu respectarea ”principiului optimizării cheltuielilor”;

–          Eliminarea decontări pentru mașinile electrice (fiind gratuita încărcarea la acest moment);

–          In cazul soților care lucrează la aceeași unitate și au același program de lucru sa se acorde o singura decontare;

–          Art. 10 alin. 2: modificare astfel încât să fie posibilă decontarea transportului, in cadrul misiunilor la unități din aceeași localitate, intre acestea nu doar cu mijloace de transport în comun – nu a fost formulată o modificare în acest sens, dispoziția este în corelație cu art. 8;

–          Eliminarea exceptării de la obținerea vizei pe OS pentru directori;

–          Eliminarea trimiterilor la HG 714 si preluarea si adaptarea prevederilor din acesta care interesează sistemul ANP;

–          Eliminarea trimiterii la norme de aplicare (cu preluarea elementelor de interes la nivelul HG (precum: când se depune cererea pentru acordarea drepturilor, ce documente se atașează la cerere, când se plătesc drepturile?). Ca alternativă, s-a propus stabilirea unor aspecte procedurale, in măsura in care este necesar, la nivel de Decizie a DG al ANP).

Conform celor comunicate de MJ, proiectul revizuit va fi repus în procedură de transparență decizională pe pagina de internet a Ministerului Justiției.

Click pe 👇

proiect-HG-drepturi-de-transport 29.12.2021 curat