La mulți ani de 1Martie!

Ziua de 1 MARTIE ne oferă plăcutul  prilej să urăm tuturor doamnelor și domnisoarelor ca gingăsia și prospetimea primăverii să vă aducă fericire, iubire și multe împliniri.

   LA MULTI ANI!

Cu deosebită considerație,

Biroul Executiv al Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar

Proiect de Ordin al ministrului justiției privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2415/C/2018

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite spre consultare, proiectul de Ordin al ministrului justiției privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2415/C/2018, însoțit de referatul de aprobare, în vederea formulării de observații și propuneri.

Modificarile aduse de proiect contin condițiile și domeniile de acordare a titlului de specialist de clasă în sistemul penitenciar. Așteptăm propunerile dumneavoastră.

Mai jos puteți consulta proiectul 

Proiect OMJ modificare specialist de clasa 25.02.2021

Referat de aprobare 25.02.2021

Revolta polițiștilor de penitenciare a continuat la Penitenciarele Aiud, Gherla, Miercurea-Ciuc

Revolta polițiștilor de penitenciare a continut la Penitenciarul de Maximă Siguranță din Aiud. La protest au participat și colegi de la Penitenciarele Deva și Târgu-Jiu.

Polițiștii de penitenciare protestează contra masurilor de austeritate adoptate de Guvernul Câțu, lipsa de  dialog desfasurat cu partenerii sociali, protestează contra blocarii legii-cadru privind salarizarea, decizie care imparte bugetarii in doua, unii care au in plata salariile prevazute in grila legii si altii care au ramas cu salariile incomplete ca urmare a inghetarii decise de guvern.

Florin Schiopu, președintele Federației Sindicatelor din sistemul penitenciar: „Avem o acută lipsă de personal ajungem undeva la jumtatate 50% a numărului de oameni de care am avea nevoie. Necesarul de personal a fost de 20.000 de oameni, la momentul acesta suntem la 10.000 de oameni”.

În penitenciarul de maximă siguranță din Aiud sunt încarcerate peste 700 de persoane, iar deficitul de personal este de aproape 40%, ceea ce înseamnă că volumul de muncă crește.

Daniel Pasc, președintele Sindicatului Liber Penitenciarul Aiud: „Avem colegi care lucrează cu până la 100 sau peste 100 de deținuți în cadrul unei secții, asta înseamnă că gestionează programul de dimineața până seara sau până la deșteptare”.

Vom continua protestele și în următoarea perioadă până la soluționarea revendicărilor.

22.02 2021 protestele polițiștilor de penitenciare au continuat la Ministerul Justiției

 

22 februarie 2021  ora 11.00, protestele polițiștilor  din penitenciare au continuat la Ministerul Justiției.

 

Ministrul Stelian Ion a invitat la discuți  pe reprezentanții polițiștilor de penitenciare.

Din lista de revendicari transmisă Ministrul Justiției ne informează :

–  va fi elaborat proiectul de ordin MJ  cu prin care se poate acorda titlul  de specialistul de clasa pentru polițiștii de penitenciare , similar  polițiștilor din MAI.

– Ministrul Justitiei va semna proiectul de OMJ cu privire la plata orelor suplimentare orele suplimentare cu respectarea  Deciziei ICCJ nr. 65/2020 (majorarea de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfășurată de funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate de aceiași funcționari peste programul normal de lucrul).

– plata indemnizatia de concediu cu sporuri . Pentru a se asigura interpretarea şi aplicarea unitară, Ministrul Justitiei a sesizat Înalta Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunțe asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele judecătorești (Recursul în interesul legii).

Protestele continuă până când revendicarile ne sunt rezolvate.

Joi 25.02.2021 la Penitenciarul Aiud, Penitenciarul Gherla și Penitenciarul Miercurea Ciuc,

Continuam acțiunile de protest…

Maine, 22 februarie 2021, continuam acțiunile de protest începute in data de 8 februarie. Astfel, toate cele 4 organizații sindicale reprezentative la nivelul sistemului penitenciar vor fi prezente la mitingul organizat la sediul Ministerului Justiției începând cu ora 11.

Revendicarile tin de aplicarea unitara a salarizării in familia ocupationala de apărare, ordine publică și siguranță națională,  de continuarea finanțării necesare ocupării prin concurs a posturilor vacante în sistem, de asigurarea resurselor financiare pentru achiziționarea mijloacelor necesare desfășurării in bune condiții a serviciului, etc.

Consideram ca modul în care domnul Stelian Ion intelege sa-si asume conducerea destinelor acestui minister și implicit a noastră, nu face decât sa creeze suspiciunea de incompetență, interese de grup și politici publice susjugate acestor interese. Pentru el, nu contează a abordare corecta a situației, ci promovarea unor ,,perdele de fum” necesare asigurării atingerii obiectivelor enunțate mai sus.

Credem ca reforme se pot face numai cu oameni,  pentru oameni și numai după ce ai constatat din discuțiile cu reprezentanții acestora care este situația, care sunt nevoile și implicit piedicile instituționale care te impiedica sa faci acest lucru. Până acum nu am parcurs nicio etapa. Deci continuam lupta…

OUG Nr.8 din 18.02.2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul oficial al României

Guvernul a anulat voucherele de vacanță/decontul serviciilor turistice aferente anului 2021.

Guvernul României a publicat  în Monitorul Oficial al României, partea I,               Nr. 168/18.02.2021, ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr.8, privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ordonanță prin care anulează voucherele de vacanță și decontul serviciilor turistice (pentru polițiști de penitenciare)  aferente anului 2021, acest drept putând fi valorificat doar de personalul care nu a beneficiat de vouchere sau decont în anul 2020.

Cei care au facturi pentru concedii de odihnă efectuate între 1 ianuarie 2021 și 18 februarie 2021, pot solicita decontul acestora (în baza reglementărilor anterioare), dat fiind faptul că OUG publicată ieri 18.02.2021 în M.Of. acționează doar pentru viitor.

OUG mai cuprinde și alte măsuri  printre care menționăm că pensiile nu vor crește în 2021, vouchere de vacanță nu se vor emite pentru bugetari în acest an, dispare sporul de 30% la salariul de bază pentru personalul instituțiilor prefectului și altele.

Mai jos OUG nr.8 din 18.02.2021

https://drive.google.com/file/d/13oKcQS2yULTZv69VZgXjiWopnkCNbVR-/view?usp=drivesdk

 

Ordinul nr. 476/C/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 482/C/2020 privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței publicat în Monitorul Oficial al României

Având în vedere prevederile art. 111 alin. (13) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. I. –

Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020 privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare- cumpărare cu plata în rate a locuinței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 19 februarie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) În aplicarea prevederilor art. 111 alin. (2) teza finală din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare, condiția prevăzută de lege este îndeplinită și în cazul în care unitatea se află într-o localitate fără fond locativ corespunzător, iar solicitantul ori soțul/soția sau copiii aflați în întreținere deține/dețin o locuință proprietate personală într-o localitate situată la o distanță mai mare de unitate decât cea în care se află locuința care face obiectul închirierii și pentru care se solicită acordarea compensației lunare a chiriei.”

2. Articolul 2 se abrogă.

3. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) La verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie se va avea în vedere dacă locuința corespunde nevoilor locative ale solicitantului, din perspectiva existenței dependințelor, dotărilor și utilităților necesare pentru satisfacerea cerințelor de locuit ale unei persoane sau familii.”

4. La articolul 5, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

10) În cazul prevăzut la art. 1 alin. (4), comisia stabilită la alin. (2) verifică dacă în localitatea în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare nu exista fond locativ corespunzător, prin consultarea site-urilor de anunțuri imobiliare și a publicațiilor de specialitate, putând solicita informații suplimentare în acest sens autorității administrației publice locale în raza căreia se află unitatea ori agențiilor imobiliare, concluziile rezultate fiind consemnate într-un proces-verbal. Existența sau, după caz, inexistența fondului locativ corespunzător se stabilește, la momentul încheierii contractului, prin raportare la ofertele de închiriere a unor locuințe cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisfac nevoile de locuit ale unei persoane sau familii, potrivit Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care, din motive obiective, comisia nu poate stabili existența sau inexistența unui fond locativ corespunzător, aceasta se determină pe baza declarației prevăzute la art. 1 alin. (5). „

5. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Alocarea la plată și încetarea plății compensației lunare a chiriei pentru directorii din sistemul administrației penitenciare și directorii generali adjuncți se fac prin act administrativ al ordonatorului secundar de credite, iar în cazul directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, prin act administrativ al ordonatorului principal de credite.”

6. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazurile prevăzute la art. 12 lit. d), h) și i), încetarea plății compensației lunare pentru chirie operează de drept, fără a mai fi necesară emiterea actului administrativ.”

7. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) La stabilirea compensației lunare a chiriei prevăzute la alin. (1) se vor avea în vedere valoarea construcției cu destinația de locuință, inclusiv suprafața de teren reprezentând amprenta la sol a locuinței, precum și cotele-părți de proprietate comună aferente locuinței și drumului de acces, după caz.”

8. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

Art. 161. –

(1) În cazul achiziției unei unități locative care cuprinde pe lângă locuință și o altă suprafață de teren decât cea reprezentând amprenta la sol a acesteia ori cotele-părți de proprietate comună aferente locuinței și drumului de acces, după caz, precum și eventuale alte construcții care nu au destinație de locuință, în contractul de vânzare-cumpărare sau în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate se menționează, în mod distinct: prețul de achiziție al locuinței, al terenului și al eventualelor construcții care nu au destinație de locuință.

(2) Prețul de achiziție al terenului poate fi evidențiat prin una dintre următoarele modalități:

a) prin menționarea sumei totale corespunzătoare întregii suprafețe;

b) prin indicarea prețului unitar pe m2 de teren;

c) prin menționarea sumei plătite pentru suprafața de teren, alta decât cea reprezentând amprenta la sol a locuinței ori cotele-părți de proprietate comună aferente locuinței și drumului de acces.

(3) În cazul contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, îndeplinirea cerinței prevăzute la alin. (1) se asigură prin încheierea, în condițiile legii, a unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare- cumpărare cu plata în rate, în care se menționează în mod distinct: prețul de achiziție al locuinței, al terenului și al eventualelor construcții care nu au destinație de locuință.

(4) Dacă din motive justificate nu se poate încheia un act adițional potrivit prevederilor alin. (3), prețul de achiziție al terenului poate fi stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

(5) Prin amprenta la sol a clădirii se înțelege suprafața de teren pe care este construită locuința, la nivelul parterului.

(6) Nerespectarea prevederilor alin. (1), (3) și (4) atrage respingerea cererii de plată a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată.

(7) În situația prevăzută la alin. (1), fracțiunea din rata lunară care va face obiectul decontării se determină astfel:

a) se scade valoarea avansului din suma ce se are în vedere potrivit art. 15 alin. (21) și se stabilește valoarea în raport cu care se calculează fracțiunea de rată;

b) se stabilește cât reprezintă procentual valoarea de la lit. a) în raport cu valoarea totală a creditului contractat de polițistul de penitenciare. Procentul obținut se calculează prin rotunjire matematică cu două zecimale;

c) procentul rezultat se aplică asupra ratei lunare stabilite conform scadențarului de plată, iar valoarea astfel rezultată reprezintă valoarea decontată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 1 alin. (1).

(8) Valoarea procentului prevăzut la alin. (7) se stabilește de către structura de resurse umane și structura economico- administrativă și se menționează în actul administrativ prin care se acordă dreptul prevăzut la art. 15 alin. (1).”

9. La articolul 19 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

f) extras de carte funciară, în copie, care face dovada dreptului de proprietate asupra imobilului achiziționat/dovada notării în cartea funciară a vânzării făcută, cu rezerva dreptului de proprietate, în cazul contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței în care vânzătorul își rezervă proprietatea bunului până la plata integrală a prețului”.

10. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Comisia stabilită la art. 5, alin. (2) verifică dacă în localitatea în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare nu există fond locativ corespunzător, prin consultarea site-urilor de anunțuri imobiliare și a publicațiilor de specialitate, putând solicita informații suplimentare în acest sens autorității administrației publice locale în raza căreia se află unitatea ori agențiilor imobiliare, concluziile rezultate fiind consemnate într-un proces-verbal. Existența sau, după caz, inexistența fondului locativ corespunzător se stabilește prin raportare la ofertele de vânzare, la momentul achiziției, a unor locuințe cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisfac nevoile de locuit ale unei persoane sau familii, potrivit Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care, din motive obiective, comisia nu poate stabili existența sau inexistența unui fond locativ corespunzător, aceasta se determină pe baza declarației prevăzute la art. 1 alin. (5). „

11. La anexa nr. 10 – declarație pe propria răspundere autentificată la notar a soțului/soției sau a copilului major aflat în întreținerea polițistului de penitenciare care solicită acordarea compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) nu dețin o locuință în proprietate, locuință de serviciu sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale în localitatea în care își desfășoară activitatea soțul/soția/tatăl/mama meu/mea . . . . . . . . . ., alta decât locuința pentru care am încheiat contractul de credit imobiliar/ipotecar/contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe.”

Art. II. –

(1) Polițiștii de penitenciare care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, au încheiat contracte de vânzare-cumpărare sau contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate și care se încadrează în ipoteza prevăzută la art. 161 alin. (1) din Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, au obligația de a depune documentația prevăzută la art. 161 din Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, indiferent dacă cererile de acordare a compensației pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată au fost soluționate sau nu până la această dată.

(2) Unitatea angajatoare reanalizează situația persoanelor prevăzute la alin. (1) în raport cu noile documente, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora, și, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege și de Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, emite actele administrative de alocare sau, după caz, de realocare la plată începând cu data depunerii cererii inițiale.”

Art. III. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.București, 1 februarie 2021. Nr. 476/C.

Aici descărcați 

Omj 476 din 2021

De luni 8 februarie începem lupta…

De o luna de zile îi transmitem domnului Stelian Ion(v-am spus ca nu își merită titulatura de ministru) rugămintea de a ne întâlni cu speranța că vom reuși să găsim soluții la problemele sistemului penitenciar.

De o lună de zile domnul Stelian Ion, in trecere pe la Ministerul justiției ne minte că ne va transmite un răspuns la problemele ridicate de organizațiile sindicale, probleme ale sistemului penitenciar.

De o luna, acest om trăiește în lumea lui, între șuete pe la ambasadori si lumea din care provine(o lume a lor, departe de realitățile acestei lumi) fără sa înțeleagă ca ministerul in care a găsit un loc călduț este unul dintre cele mai ,,vii” ministere și in care, dacă nu ,,prinzi” mișcarea, ești in plus.

Pe acest fond, in conditiile in care ne-am oferit necondiționat pe 5 ianuarie sa găsim soluții, domnul Stelian Ion ne-a dat cu flit. Asa a înțeles dumnealui ca este fair-play sa se poarte in relația cu noi.

Dar știți cum este, Dumnezeu iti da, dar nu-ti baga-n traista. Asa si noi cu domnul Stelian Ion. Noi i-am oferit, dumnealui a ales sa arunce traista.

Drept urmare, desi acum 10 zile îi scrisesem din nou sa ne întâlnim a ales razboiul. Si il va avea. Începând de luni 8 februarie, vom ieși în strada pana când, ce ni se cuvine in conditiile legii, repet, in conditiile legii ne va fi dat. Si cu tot ce înseamnă proteste. Abia de luni domnul Stelian Ion va intelege ce înseamnă sa fi mincinos, fără de cuvânt și sa ai lipsa de respect fata de truda personalului din penitenciare.

Mai jos aveti Comunicatul:

Sindicatele din Poliția Penitenciară,
mitinguri de protest începând cu
08 februarie 2021
 

Comunicat de presă

 

Federațiile sindicale din Poliția Penitenciară organizează mitinguri de protest la:

 • Ministerul Justiției – luni 8 februarie 2021, ora 11,00
 • Penitenciarul Craiova – joi 11 februarie, ora 11,00
 • Penitenciarul Botoșani – joi 11 februarie, ora 11,00
 • Penitenciarul Deva – joi 11 februarie, ora 11,00 

Organizațiile sindicale din Politia Penitenciara, reprezentând 85% din totalul personalului, au decis calendarul comun de proteste, care constă în mitinguri la sediile Ministerului justiției și ale penitenciarelor. 
 
Prima acțiune de protest are loc luni 8 februarie 2021, la sediul Ministerului justiției (interval orar 11,00-13,00) si va fi urmata de mitinguri organizate joi 11 februarie la Penitenciarele Craiova, Botoșani și Deva (interval orar 11,00-13,00). 

Declanșarea protestelor este provocată de lipsa de soluții dar mai ales de reacție a Ministrului justiției care a recepționat în mai multe rânduri, atât direct cat si in scris, problematica, fără a oferi niciun răspuns în termenul asumat.

Acțiunile se vor relua cu regularitate la interval de două săptămâni, cu modificarea locațiilor de protest, acestea urmând sa fie comunicate public, in timp util.

 

Protestam pentru ca Poliția Penitenciară este:

 1. Singura instituție din sistemul public care nu acordă majorarea legală de 75% părinților cărora le-a fost interzis prin lege sa rămână cu copii acasă pe durata închiderii școlilor.
 2. Singura instituție din structura de apărare națională care nu acorda titlul de specialist de clasa prevăzut de lege.
 3. Ultima instituție din structura de apărare națională ca procent de posturi ocupate raportat la posturile prevăzute in norme si in standarde.
 4. Prima instituție din Romania care in 2021 poate scădea sub nivelul de 50% de posturi vacante fata de standardele in vigoare, in eventualitatea unui buget subdimensionat.
 5. Prima instituție din Romania la numărul de ore suplimentare de munca prestate (peste un milion anual);.
 6. Prima instituție din structura de apărare cu risc major de a nu reuși ocuparea in 2021 a posturilor aflate in proceduri de concurs din 2020, din lipsa de buget?
 7. Prima instituție din Romania ca vechime a tehnicii din dotare (mijloace auto. armament, mijloace de comunicare, de imobilizare, de control etc). 

Revendicări

 1. Asigurarea fondurilor necesare pentru ocuparea, in cursul anului 2021, a unui nr. suplimentar de 2000 posturi fata de situația din luna ianuarie 2020. 
 2. Efectuarea modificărilor normative necesare în vederea acordării titlului de specialist de clasapentru polițiștii de penitenciare, similar polițiștilor.
 3. Respectarea Legii nr 153/2017, respectiv a prevederilor referitoare la aplicarea (etapizata) a actului normativ, pentru anul 2021.
 4. Indexarea pensiilor polițiștilor de penitenciare , cel puțin cu valoarea inflației.
 5. Acordarea suplimentului de risc COVID-19 pentru personalul implicat în activități generatoare de riscuri pe aceasta linie.
 6. Semnarea si publicarea cu celeritate a ordinului de ministru privind acordarea majorării de 75% pentru polițiștii de penitenciare care nu au beneficiat de zile libere prevăzute pentru părinți, în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice.
 7. Punerea in aplicare a Deciziilor ICCJ nr 51/2019 privind plata corectă a salariului si respectiv nr 65/2020 privind plata corectă a orelor suplimentare.
 8. Plata indemnizației de concediu cu sporuri, urmare a sentințelor civile existente precum si a modificărilor legislative intervenite.
 9. Îmbunătățirea condițiilor de munca și a dotărilor prin aplicarea prevederilor convenite in Acordul colectiv la nivelul grupului de unități (alocarea bugetului necesar).

***

Pe întreaga durata a protestelor, mitingurile anunțate pot fi completate si cu alte acțiuni: excesul de zel in efectuarea unor misiuni sau activități, refuzul de prestare a muncii suplimentare, acțiuni de tipul grevei japoneze, suspendarea sau chiar blocarea activității.

***

Președinte Federația PUBLISIND si Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP)
Stefan TEOROC – tel 0720 049 435
www.publisind.ro 
www.snpp.ro

Președinte Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP)
Sorin DUMITRAȘCU – tel 0756895750
www.fsanp.ro

Președinte Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP)
Florin ȘCHIOPU – tel 0728 222 860
www.fssp.ro

Președinte Federația Polițiștilor de Penitenciare (FPP)
Ionuț MOGILDEA – tel 0724545770

 

Omj 379/C/2021 privind condițiile de acordare pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 4 alin.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, publicat in Monitorul oficial al României Nr.123 din 5.02.2021

În Monitorul Oficial al României Nr.123 din 5.02.2021 a fost publicat Ordinul ministrului justiției privind condițiile de acordare pentru personalul din sistemul administrației penitenciare,  a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 4alin.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2

Mai jos Ordinul 379/C/2021

OMJ-379C2021-Majorare-75-parinti (2)