Scurt rezumat al întâlnirii grupului de lucru pentru stabilirea modului de aplicare a Decizie nr. 51/2019 la nivelul sistemului administrației penitenciare

Azi a avut loc o noua întâlnire a grupului de lucru ce are ca obiectiv lămurirea aplicării Deciziei 51 a ICCJ.
Am facut un pas înainte în ce privește numărul celor cărora ar trebui sa li se aplice Decizia.
A fost o recunoaștere a faptului ca nu sunt numai 6 cazuri, deja rezolvate în opinia ANP, ci de aproximativ 1300 agenti si ofițeri.
La intalnire a participat și Directorul general, fapt ce a generat o lamurire formala a poziției ANP.
Sunt 2 mari probleme.
1. Faptul ca decizia ICCJ(fiind decizie de instanta) este opozabila părților. Este adevărat ca lamureste juridic o situatie, dar este pentru parti si nu opozabila direct ANP. Mai mult, este o soluție ce are la baza o sesizare a Înaltei Curti pe o speță a polițiștilor. Este adevărat ca textul hotărârii aduce lămuriri cu privire la principii.
2. Legislația noastră care ne limitează in demers, dar care pica ca si motivație in situatia in care, în instanță, am solicita punerea în aplicare a Deciziei 51.
Astea sunt lucrurile certe.
ANP folosește aceste doua limitări si din cauza ca decizia ar fi una pur administrativă si oarecum vulnerabilizeaza decidentul dar și beneficiarul in cazul unui control al Curtii de conturi.
Plecand de la asta am cerut ANP sa găsească cumva o formă de uniformizare a funcțiilor de agenti ce nu ar trebui sa genereze diferențe salariale, cum ar fi postul de paza sau escortarea, unde atribuțiile postului nu justifica o grila, ca in prezent, neexistând niveluri de competenta diferita care sa genereze salarizare diferita. La fel și în cazul ofițerilor care ocupa spre exemplu functie de ofiter regim sau siguranta.
Pana se face aceasta situație, ce ar trebui prezentata la următoarea intalnire( care ar trebui sa fie și cea care generează o concluzie) am discutat si de o indreptare a situației pe viitor. ANP la solicitarea organizațiilor sindicale intelege ca ar trebui reduse numărul de trepte ce trebuiesc parcurse de ofiteri, la avansarea in functie, de la 16 trepte la 3, pentruca cele mai mari discrepanțesunt la ofiteri. Chiar dacă pare frustrant pana la găsirea unei soluții pentru cei aproximativ 1000 de ofiteri, soluția pentru cei care vor fi numiți de acum înainte pe prima functie va avea în vedere tocmai acest aspect, urmând ca numirea sa se facă pe treapta 14 din 16. Ramane de vazut ce vom reuși la aceasta(sper) ultima întâlnire.

OMJ 3874/c/2021,Titlul de specialistul de clasa publicat în Monitorul Oficial al României

 În Monitorul Oficial al României, nr 734 din 27.07.2021, a fost publicat  ORDINUL privind modificarea Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2415/2018.
Următorul  pas  pentru punerea  în plată a Titlului de specialist de clasa,  este necesară o modificare legislativă, având în vedere faptul că prin OUG 226/2020 salariile pentru anul în curs sunt înghețate la nivelul din luna decembrie 2020.

DECIZIE privind modificarea și completarea Regulamentului privind activitățile de psihologia personalului în sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 302/04.01 2013

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016
privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Recomandarea Colegiului Psihologilor din România – Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și sigurantă națională privind evaluarea psihologică – Cerințe privind metodologia de examinare psihologică utilizată de psihologii cu drept de liberă practică în specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securitătii naționale";
În considerarea aspectelor reținute în Referatul de aprobare care însoțește prezenta decizie și fundamentează promovarea acesteia;
Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta:

DECIZIE

privind modificarea și completarea Regulamentului privind activitățile de psihologia personalului în sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 302/04.01 2013
Art. 1
Regulamentul privind activitățile de psihologia personalului în sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 302/04.01.2013, se modifică și se completează, după cum urmează:
1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Evaluarea psihologică în scopul selecției de personal se finalizează cu formularea, pentru fiecare candidat, a avizului psihologic APT sau INAPT.”
2. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Rezultatul evaluării psihologice este valabil 1 an de la data susținerii evaluării, pentru posturi/funcții cu cerințe psihologice identice.
3. La articolul 15, după alineatul (4), se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6)
cu următorul cuprins:

1 „(5) În cazul concursurilor de admitere în instituții de învățământ care pregătesc personal pentru sistemul administrației penitenciare, rezultatul testării psihologice este valabil numai dacă testarea a fost susținută în anul în care are loc sesiunea de admitere în anul scolar/universitar.
(6) În situația unei evaluări psihologice finalizată cu formularea avizului INAPT, candidatul poate susține o nouă evaluare psihologică după un interval de minimum 4 luni de la data susținerii evaluării psihologice.”
4. După articolul 62 se introduce un nou articol, respectiv articolul 63 care va avea următorul cuprins:
(1) „Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 01.08.2021.
(2) Prezenta decizie se aplică și acelor proceduri de concurs, aflate în derulare la data de 01.08.2021ș în măsura în care, conform planificării, etapa de testare psihologică nu a fost inițiată, urmând a fi planificată ulterior acestei date.
(3) Pentru acele proceduri de concurs, aflate în derulare la data de 01.08.2021 și pentru care etapa de testare psihologică se află încă în desfășurare, nefiind finalizată pentru toți candidații, sunt aplicabile prevederile Deciziei directorului general ANP nr. 302/201 3,
în forma aflată în vigoare la data publicării anunțurilor de concurs;
Art. 2
Administrația Națională a Penitenciarelor si unitățile subordonate vor aduce la
îndeplinire dispozițiile prezentei decizii.

Directorul împuternicit al Penitenciarului Oradea, comisar șef de poliţie penitenciară Mircea Roman, spune NU problemelor angajaților

 

 

NU VREU să discut aceste aspecte, deoarece  prevederile Acordului Colectiv sunt OPȚIONALE

În conformitate cu prevederile art.48, al.1 din Acordul Colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unităţi – Sistemul administraţiei penitenciare,  valabil în anul 2021, am solicitat directorului împuternicit al Penitenciarului Oradea o întrevedere, pentru a prezenta câteva aspecte urgente, care sunt de competența Directorului Penitenciarului Oradea.

  În această situație, directorul împuternicit al Penitenciarului Oradea, comisar șef de poliţie penitenciară Mircea Roman a afirmat că NU VREA să discute aceste aspecte, deoarece pentru dânsul prevederile Acordului Colectiv sunt OPȚIONALE, PROBLEMELE le vom discuta doar cu ocazia  întâlnirii trimestrială cu organizațiile sindicale.

  • Oare domnia sa să nu cunoască aceste prevederi?
  • Conditiile de muncă ale angajatilor să nu reprezinte o prioritate pentru dl. directorului împuternicit al Penitenciarului Oradea, comisar șef de poliţie penitenciară Mircea Roman?
  • Spatiul destinat desfasfășurării activitatilor sindicale este de 1m*2m, cu toate că este identificat alt spatiu corespunzător care este folosit ca si garderobă de către directorul adjunct reintegrare socială.

I-am  mai explicat directorului împuternicit al Penitenciarului Oradea, comisar șef de poliţie penitenciară Mircea Roman, faptul că nu respectă/cunoaște, prevederile Acordului Colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unităţi – Sistemul administraţiei penitenciare, care este însușit prin semnătură de către Ministrul Justiției, iar incălcarea prevederilor acestuia constituie o abatere disciplinară, dar acesta recidivează în neaplicarea prevederilor legale.

Faptul este cu atât mai grav cu cât atitudinea directorului împuternicit al Penitenciarului Oradea, comisar șef de poliție penitenciară Mircea Roman NU ESTE SINGULARĂ., în repetate rânduri, mimând dialogul social, a luat decizii arbitrare, care ulterior au fost infirmate de către Ministrul Justiției, prin diferitele note transmise spre soluționare Penitenciarului Oradea.

Mai mult, cele prezentate mai sus reflectă atitudinea intenționat refractară și belicoasă pe care directorul împuternicit al Penitenciarului Oradea, comisar șef de poliție penitenciară Mircea Roman, o are față de organizațiile sindicale constituite în cadrul Penitenciarului Oradea.

Cam asta este situația multor ocupanți de funcții de conducere în sistemul penitenciar. Nu toți, dar mulți.

Vom reveni cu alte detalii cu ce se întâmplă la Penitenciarul Oradea în articolele urmatoare.

Ardelean Călin
Președinte al SILPO 2012

 

 

Posturi alocate pentru repartizarea absolvenților Academiei de Poliție”Alexandru Ioan Cuza” București- promoția 2021 penitenciare

 

Vă informăm că, în decursul lunii iulie 2021, în sistemul administrației penitenciare vor fi repartizați, în vederea încadrării, o serie de absolvenți ai Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București,promoția 2021, în domeniul de activitate siguranța deținerii și regim penitenciar, conform repartiției posturilor detaliate în documentul de mai jos

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 99 posturi de medic, diverse specialități, 1 post de biolog și 2 posturi de biochimist, din aparatul propriu al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unitățile subordonate

O nouă oportunitate!

Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate scot la concurs din sursă externă,  99 posturi de medic, diverse specialități, 1 post de biolog și 2 posturi de biochimist, după cum urmează:

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELORşi unităţile subordonate,
scot la CONCURS, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 145/2019 privind Statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, din sursă
externă, următoarele posturi:

– pentru Penitenciarul Aiud:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie;
– pentru Penitenciarul Arad:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Bucureşti
– Rahova:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie;
– pentru Penitenciarul Constanţa
– Poarta Albă:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie;
– pentru Penitenciarul Craiova:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie;
– pentru Penitenciarul Focşani:
• un post cu normă întreagă de specialist confirmat în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Galaţi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie;
– pentru Penitenciarul Gherla:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie;
– pentru Penitenciarul Giurgiu:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Stomatologie generală;
– pentru Penitenciarul Iaşi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie;
– pentru Penitenciarul Mărgineni:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie;
– pentru Penitenciarul Ploieşti:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în
specialitatea Medicină generală/ Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Târgu Mureş:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Stomatologie generală;
– pentru Penitenciarul Timişoara:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Epidemiologie;
– pentru Penitenciarul Tulcea:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină generală/ Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Spital Constanţa – Poarta Albă:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie;
– pentru Penitenciarul Spital Dej:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie;
– pentru Penitenciarul Spital Mioveni:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie;
– pentru Penitenciarul Spital Târgu Ocna:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie;                                                                                                                                        • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR şi unităţile subordonate, scot la CONCURS,nîn conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 145/2019 privind Statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, din sursă externă, următoarele posturi:
-pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor:

• un post cu normă întreagă de ofiţer – medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
• un post cu normă întreagă de ofiţer – medic în specialitatea Psihiatrie;
• un post cu normă întreagă de ofiţer – medic în specialitatea Medicina muncii;
• un post cu normă întreagă de ofiţer – medic în specialitatea Epidemiologie;
– pentru Penitenciarul Aiud:
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Bacău:
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Baia Mare:
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Bistriţa:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Botoşani:
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
• un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Stomatologie generală;
– pentru Penitenciarul Brăila:
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Bucureşti
– Jilava:
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie – cabinet personal unitate;
– pentru Penitenciarul Bucureşti
– Rahova:
• trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie – cabinet personal unitate;
– pentru Penitenciarul Codlea:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Constanţa
– Poarta Albă:
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
• un post cu normă întreagă de
medic în specialitatea Stomatologie generală;
– pentru Penitenciarul Craiova:
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Stomatologie generală
– pentru Penitenciarul Deva:
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Stomatologie generală;
– pentru Penitenciarul Drobeta Turnu Severin:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Stomatologie generală
– pentru Penitenciarul Galaţi
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Găeşti
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Stomatologie generală;
– pentru Penitenciarul Gherla:
• trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Giurgiu:
• trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie;
– pentru Penitenciarul Iaşi:
• trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Mărgineni:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie;
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Stomatologie generală;
– pentru Penitenciarul Mioveni:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie;
– pentru Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Slobozia:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie;
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Stomatologie generală;
– pentru Penitenciarul Timişoara:
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie;
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Stomatologie generală;
– pentru Penitenciarul Târgu Mureş:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Târgu Jiu:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie;
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Stomatologie generală;
– pentru Penitenciarul Vaslui:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie;
– pentru Centrul Educativ Buziaş:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Stomatologie generală;
– pentru Centrul Educativ Târgu Ocna:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie;
– pentru Penitenciarul Spital Bucureşti – Jilava:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie;
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Stomatologie generală;
• post cu normă întreagă de biochimist;
– pentru Penitenciarul Spital Bucureşti – Rahova:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de
laborator;
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie – coordonator unităţi arondate;
– pentru Penitenciarul Spital Constanţa – Poarta Albă:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină
generală/Medicină de familie – coordonator unităţi arondate;
• post cu normă întreagă de biolog;
– pentru Penitenciarul Spital Dej:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea ORL;
• post cu normă întreagă de biochimist;
– pentru Penitenciarul Spital Mioveni:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă;                        • post cu normă întreagă de medic în specialitatea Endocrinologie;
– pentru Penitenciarul Spital Târgu Ocna:
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie –secţia boli cronice;
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecţioase;
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă;
• post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pneumologie

 

Mai jos detalii cu privire la anunțul de concurs:

http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-99-posturi-de-medic-diverse-specialitati-1-post-de-biolog-si-2-posturi-de-biochimist-din-aparatul-propriu-al-administratiei-nationale-a-penitenciarelor-si-u/

Anunţul de concurs publicat în Viaţa Medicală nr. 27 din 09.07.2021 – partea I

Anunţul de concurs publicat în Viaţa Medicală nr. 27 din 09.07.2021 – partea II

Anunţul de concurs publicat în Viaţa Medicală nr. 27 din 09.07.2021 – partea III

 

Bibliografia, tematica şi probele de concurs pentru postul de medic – specialitatea stomatologie generală

Bibliografia, tematica şi probele de concurs pentru postul de medic specialist – specialitatea stomatologie generală

Dezbatere publică – Proiectul de Ordin al Ministrului justiției pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor de penitenciare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al Ministrului justiției pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor de penitenciare.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al Ministrului justiției pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor de penitenciare.

Proiect | Referat

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail: dean@just.ro

La mulți ani tuturor politiștilor de penitenciare

Sub patronajul spiritual al Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii sistemului penitenciar românesc, ziua dedicată polițiștilor de penitenciare încununează nu doar elementele succesului instituțional, dar mai ales virtuțile fiecărui angajat din unitățile de detenție.

Astăzi este despre cei care, zi de zi, își asumă riscuri și spun „da” unor provocări pe care puțini le cunosc sau înțeleg.

  • Ei sunt polițiștii de dincolo de zidurile înalte!
  • Ei sunt la datorie în fiecare zi!
  • Ei îmbracă o haină grea, haina dreptății!
  • Ei nu se tem! Dacă o fac, nu o arată!
  • Ei sunt oameni în slujba oamenilor!

Poliția penitenciară este instituția celor bravi, a profesioniștilor care își asumă responsabilitatea unei complexe misiuni sociale, în spiritul și litera legii.

Pentru perseverență, curaj, devotament și performanță, le mulțumim!

La mulți ani tuturor polițiștilor de penitenciare! 

Respectarea prevederilor Acordului colectiv optionale pentru directorul Penitenciarului Oradea

 Respectarea  Acordului colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unități în sistemul administrației penitenciare, pentru anul 2021, sunt  opționale pentru directorul Penitenciarului Oradea, comisar de poliție penitenciară Mircea Roman.

Pe scurt cu ocazia întruniri avute între noi reprezentanții organizațiilor sindicale (SILPO și, SNPP) și conducerea Penitenciarului Oradea, am solicitat în funcție de spațiile identificate asigurare unui spațiu corespunzător pentru organizația „SILPO 2012”, conform prevederilor Acordului Colectiv, dar domnul director comisar sef de poliție penitenciară Mircea Roman a afirmat că pentru dânsul Prevederile Acordului Colectiv sunt OPȚIONALE!!!

Considerăm că aceste afirmații sunt de o gravitate deosebită, deoarece reflectă atitudinea refractară și belicoasă pe care o are domnul director Comisar șef de poliție penitenciară Mircea Roman în mod constant în relația cu organizația noastră sindicală.

Deși  în repetate rânduri, am mai solicitat achiziționarea unor bunuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului, conform prevederilor Acordului Colectiv,  respectarea prevederilor Acordului Colectiv este tot OPȚIONALĂ pentru domnul director Mircea Roman, motiv pentru care nu au fost achiziționate bunuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personal, spațiile de muncă ( supraveghetori și șefi secție ) din sectorul de deținere care sunt într-o stare precară.

Tot timpul se tergiversează termenele sau termenele asumate sunt încălcate în mod repetat ( a se vedea procesele – verbale ale întâlnirilor anterioare ).

Vom reveni cu alte detalii cu ce se întâmplă la Penitenciarul Oradea în articolele urmatoare.

Ardelean Călin
Președinte al SILPO 2012

Proiect decizie modificare: Regulamentul privind activitățile de psihologia personalului în sistemul administrației penitenciare

Administrația Națională a Penitenciarelor, ne transmite spre consultare,  proiectul de decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor prin care se modifică Regulamentul privind activitățile de psihologia personalului în sistemul administrației penitenciare, aprobat prin decizia directorului general al ANP nr. 302/2013, cu rugămintea de a  comunica, până la finele zilei de 02.07.2021, la adresa de e-mail mihai.mocanu@anp.gov.ro,  propunerile și observațiile  referitoare la acest proiect, inclusiv în format editabil.

Principalele  propuneri de modificări la  Regulamentul privind activităţile de psihologia personalului în sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 302/04.01.2013, sunt:

1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Evaluarea psihologică în scopul selecţiei de personal se finalizează cu formularea, pentru fiecare candidat, a avizului psihologic APT sau INAPT.”

2. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
(4) Rezultatul evaluării psihologice este valabil 1 an de la data susținerii evaluării, pentru posturi/funcții cu cerințe psihologice identice.
3. La articolul 15, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorulcuprins:
(5) În situația unei evaluări psihologice finalizată cu formularea avizului INAPT,candidatul poate susține o nouă evaluare psihologică după un interval de minim 4 luni de la data susținerii evaluării psihologice inițiale.

4. După articolul 62 se introduce un nou articol, respectiv articolul 63 care va aveaurmătorul cuprins:
(1) „Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 01.08.2021.
(2) Prezenta decizie se aplică și acelor proceduri de concurs, aflate în derulare la data de 01.08.2021, în măsura în care, conform planificării, etapa de testare psihologică nu a fostinițiată, urmând a fi planificată ulterior acestei date.
(3) Pentru acele proceduri de concurs, aflate în derulare la data de 01.08.2021 șipentru care etapa de testare psihologică se află încă în desfășurare, nefiind finalizată pentrutoți candidații, sunt aplicabile prevederile Deciziei directorului general ANP nr. 302/2013, în forma aflată în vigoare la data publicării anunțurilor de concurs.

Mai jos spre consultare proiectul și referatul de aprobare modificare:

Proiect decizie de modificare a deciziei 302 din 2013 _ mail

Referat de aprobare modificare 302.doc 24.06.2021 – mail