Proiectul deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind Metodologiile pentru desfăşurarea probelor de concurs cu caracter eliminatoriu

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite  alăturat, spre analiză, în vederea formulării de propuneri şi observaţii, adresa nr. 40420, precum și proiectul deciziei directorului general al ANP privind Metodologiile pentru desfășurarea probelor de concurs cu caracter eliminatoriu, cu mențiunea de a  transmite, propunerile și observațiile până la data de 10.07.2020, pe adresa de e-mail anp-dmru@anp.gov.ro, .

Mai jos puteți consulta proiectul deciziei directorului general al ANP privind Metodologiile pentru desfășurarea probelor de concurs cu caracter eliminatoriu

 

adresa nr. 40240

Decizie stabilire metodologii

Metodologie CALCULATOR

Metodologie INTERVIU

Metodologia asistent igiena

Metodologia asistent stomatologie

Metodologia asistent farmacie

Metodologia asistent generalist

Metodologia ofiţer kinetoterapeut

Metodologie asistent dietetician

Metodologie agent tehnician dentar

Metodologie asistent laborator

Metodologia agent comunicatii

Metodologia agent IT

Metodologia ofiter comunicatii

Metodologia ofiter IT

Metodologia probei de autoaparare

Anexa 2 – schita traseu aplicativ

Anexa nr 1 – descriere traseu proba sportiva

Metodologie proba sportiva

Metodologie LIMBĂ STRĂINA

 

 

Please follow and like us:

Adresă ANP ocupare prin detașare a 3 posturi vacante de ofițer

Administrația Națională a Penitenciarelor transmite unităților din subordine adresa nr. 36022/01.07.2020 prin care ne anunță că are intenția de a ocupa prin detașare 3 posturi vacante de ofițer după cum urmează:

– 1 post ofițer principal (specializarea  economist – financiar – contabilitate)- Serviciul Control;
– 1 post ofițer principal (specializarea achiziții publice)- Serviciul Control;
– 1 post ofițer principal – Serviciul Sesizări  și Sinteză.

Polițiștii de penitenciare interesați, care dețin abilitățile, calitățile și atitudinile necesare pentru ocuparea acestor posturi  trebuie sa îndeplinească următoarele  condiții specifice conform adresei:

Please follow and like us:

Pensie lungă domnule comisar șef de poliție penitenciară Ioan Emil Itu

Astăzi este momentul să strângem mâna comisarului șef de poliție penitenciară Ioan Emil Itu. După o carieră deosebită în uniforma Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnia sa și-a incheiat activitatea prin pensionare și va începe o nouă viață. O nouă viață în care îi dorim realizări personale, profesionale și multă sănătate. Cu siguranță toate aceste lucruri vor veni în continuare..așa cum îl cunoaștem, este un profesionist ce nu s-a detașat niciodată de colegialitate, compasiune și entuziasmul de a progresa și de a găsi soluții în momentele dificile.
Domnule comisar șef, lăsați în urmă o echipă bine închegată, ce a beneficiat de influența pozitivă a domniei dumnevoastră și care va asigura un management performant pentru instituția pe care ați servit-o cu devotament. Mult succes!

Please follow and like us:

Ordinul nr. 2641/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute, publicat in M.O.al Românie

În Monitorul oficial al României,Partea I nr. 563 din 29 iunie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2641/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute.

Ordinul poate fi consultat aici

 

 

 

Please follow and like us:

Precizări ANP, cu privire la acordarea normei de hrană 12C și a unei zile libere cu ozazia zilei de 29 iunie, Ziua personalului din sistemul administrației penitenciare

Administrația Națională a Penitenciarelor transmite unităților din subordine, prin adresa Nr.38966/SC/24.06.2020, precizări, în  considerarea zilei de 29 Iunie, Ziua personalului din sistemul administrației penitenciare,  cu privire la modul de acordare a Normei de hrană 12C pentru personalul din sistemul administrației penitenciare și acordarea unei zile libere (învoire plătită), pentru intreg personalul indiferența dacă se află  sau nu în serviciu în data de 29 iunie 2020.

Potrivit cadrului legal  în vigoare respectiv:          

 1. Art.84  din  Legea 293/2004,  conform căruia „Se proclamă ziua de 29 iunie „Ziua personalului din sistemul administrației penitenciare”.

2.   Art. 143 din Legea 53/2003, conform căruia „Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili și alte zile libere”.

3.Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupurilor de unități -sistemul administrației penitenciare nr.70498/19.12.2018, art.25, ali.2, personalul  din sistemul administrației penitenciare beneficiază, la cerere, în orice zi calendaristică din anul curent,de o zi plătită, în contul zilei de 29 iunie, conform HG 1946/200.

Please follow and like us:

Ordinul nr. 2127/2020 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate

În Monitorul Oficial al României  nr. 498 din 12.06.2020, a fost publicat ORDIN Ministrului Justiției  nr. 2.127/C din 26 mai 2020,  privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate.

Puteți vizualiza aici:  Document OMJ 2127/C/26.05.2020-

 

 

Please follow and like us:

Proiectul de decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru aprobarea Metodologiei de desfășurare a interviului profesional prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. d) din Anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 1551/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale sistemului administrației penitenciare

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite pentru observații și propuneri, proiectul Deciziei directorului general al ANP pentru aprobarea Metodologiei de desfășurare a interviului profesional prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. d) din Anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 1551/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale sistemului administrației penitenciare, respectiv la art. 6 alin. (1) lit. d) din Anexa la Ordinul ministrului justiției nr. _____/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute.

Mai jos găsiți documentele spre consultare:         

Decizie ANP Metodologie interviu profesional mutare si schimbare

Referat de aprobare Decizie ANP metodologie interviu profesional

 

Please follow and like us:

Proiectul de OMJ pentru aprobarea Normelor interne privind condițiile de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcțiilor contractuale şi organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului în sistemul administrației penitenciare

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite spre consultare, proiectul de OMJ pentru aprobarea Normelor interne privind condițiile de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcțiilor contractuale şi organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului în sistemul administrației penitenciare, însoțit de referatul de aprobare al acestuia, cu precizarea că observaţiile şi propunerile  trebuie să fie transmise în format word și pdf, cu respectarea prevederilor Anexei 2 la Instrucțiunile privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobate prin Decizia directorului general al ANP nr. 302/2019, până la data de 23.06.2020, la adresa de e-mail elena.mihai@anp.ro

Mai jos găsiți documentele spre consultare:              

Proiect concursuri civili 10.06.2020

Proiect OMJ concursuri civili 10.06.2020

referat 10.10.2020

Please follow and like us:

Proiectul de de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Metodologiei privind modul de verificare a îndeplinirii criteriilor avute în vedere la revocarea din funcția de conducere a polițiștilor de penitenciare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Metodologiei privind modul de verificare a îndeplinirii criteriilor avute în vedere la revocarea din funcția de conducere a polițiștilor de penitenciare

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Please follow and like us:

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare, precum și a Procedurii de desfăşurare a verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a comportamentului

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare  a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare, precum și a Procedurii de desfăşurare a verificărilor specifice şi criteriile de  apreciere a comportamentului

Proiect Ordin | Referat de arobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Please follow and like us: