Viză pentru America!

 

Administrația Natională a Penitenciarelor ne transmite, atașat, adresa nr. 23615/DMRU/20.05.2024, prin care ne reaminteste oportunitatea prin care politisti de penitenciare din sistemul administrației penitenciare, pot obtine viza pentru SUA în mod gratuit. Cu aceasta ocazie îndemnăm pe toți polițiști de penitenciare, doritori, să solicite obținerea vizei pentru SUA. Considerăm că este oportunitate de care nu  beneficiază toată lumea, o facilitate oferită pentru angajații din structura de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Adresa nr. 23615/DMRU/20.05.2024

➤În completarea adresei nr. 23615/DMRU/22.02.2024 referitoare la obtinerea vizei pentru SUA tip Bl/B2 pentru personalul sistemului administratiei penitenciare, vä aducem la cunostintä faptul cä procesul este în continuä desfäsurare, sens în care aceastä oportunitate rämâne deschisä pentru întregul personal din subordine.

În acest context, dorim sä vä reamintim importanta diseminärii acestei informatii la nivelul unitätii si sä întreprinde!i demersurile necesare în vederea transmiterii, cu celeritate, a documentatiei detaliate în comunicärile anterioare,,.

Adresa nr. 23615/DMRU/20.05.2024👇

Revenire adresa nr 23615

Concurs de ocupare a 12 posturi vacante de conducere din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar – director adjunct/șef serviciu (echivalent

 

Bună ziua,

Vă informăm că pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, la secțiunea Carieră – Concursuri funcţii conducere – Sursă internă, s-a publicat s-a publicat Anunţul de scoatere la concurs a 12 posturi vacante de conducere din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar, din unitățile penitenciare – director adjunct/șef serviciu (echivalent).

Detalii cu privire la anunțul de concurs le puteți găsiți aici  👇 :

https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-12-posturi-vacante-de-conducere-din-cadrul-sectorului-siguranta-detinerii-si-regim-penitenciar-director-adjunct-sef-serviciu-echivalent/

Posturi scoase la concurs 👇

Ședința Consiliul de Conducere în cadrul ANP

Azi 16.05.2024 la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor a avut loc ședința Consiliului de Conducere al A.N.P cu următoarea ordinea de zi:

1.– Mecanismul financiar norvegian – grad de execuție la sfârșitul anului trecut  17% din 32 milioane de euro – avand in vedere gradul mic de execuție, anul trecut in octombrie, începând cu luna ianuarie 2024, printr-o implicare mai activă,  o parte din bani(10 milioane de euro)au fost folosiți pentru achiziția de bunuri necesare sistemului, respectiv defibrilatoare, sisteme video, sisteme de stocare, marmite electrice sau pe gaz, uscătoare de rufe, mașini de spălat, gradul de execuție fiind la acest moment de aproximativ 73-75%.
. Achiziția de tablete pentru personalul supraveghetor și pentru deținuți în vederea digitalizarii traseului birocratic(cereri deținuți, etc). Se continua cu fonduri de la buget realizarea infrastructurii ce a fost demarata pe fonduri norvegiene.
2.– Grupul de lucru nominalizat pentru găsirea unor soluții de relocare a penitenciarelor din centrul orașelor
. 13 februarie – 7 martie memorandumuri
90% din structuri vor fi identice din perspectiva modului în care vor arata structural penitenciarele relocate(acțiunea este de durată)
3.– Raportările trimestriale
. Încheieri ale judecătorului delegat cu privire la abuzuriale personalului asupradeținuților – cu 19% mai puține decât în trim.IV 2023
. A crescut numărul garanțiilor oferite de statul roman pentru repatrierea deținuților din alte tari
. Îmbunătățirea condițiilor de detenție – trim.I 2023-trim.I 2024
. 2800-3200 de locuri de detenție vor fi aduse la 4 m2.
. Bunuri interzise – numărul de telefoane descoperite mai mic în primul trimestru al anului 2024
. Substanțe interzise – este o creștere a acestui fenomen
. Alcool – este o creștere și în acest caz
Se dispune creșterea numărului de percheziții astfel încât fenomenul de introducere, producere și consum de alcool sa fie controlat și diminuat.
. Disciplina în rândul deținuților este în scădere. Evenimente negative cu 381 mai multe în primul trimestru al anului în curs decât cele produse în 2023. Se va monitoriza situația
. 117 situații ce au necesitat aplicarea mijloacelor de imobilizare mai multe decât în primul trimestru al anului 2023
. Sancțiuni disciplinare cu 116 mai multe decât în primul trimestru 2023
. Situații în care a fost schimbat regimul de executare a regimului – 589 de cazuri.
. Violenta fizică si verbala împotriva personalului in creștere raportat la perioada similara a anului trecut
. 77 sancțiuni în trimestru I 2024 cu pedeapsa izolării
. Organizarea misiunilor operative astfel încât sa se reducă numărul evenimentelor negative.
. Cereri on-line
2022 – 574900 cereri
2023 – 446000 cereri pana în noiembrie
De pe 27 mai ar trebui sa înceapă pilotarea în cele 3 penitenciare(Aiud, Giurgiu și Timișoara). Sunt probleme de implementare de ordin tehnic din lipsa rețelei(Giurgiu).
4. – S-a modificat legea de executare a pedepselor în sensul creării unor centre de detenție cu secții ce gestionează persoane cu probleme ce tin de consumul de droguri. Discuția se poartă deocamdată doar în zona de minori și tineri(Centre de detenție).

Probleme de discutat:
a. – discuții la nivel regional cu privire la diversificarea regimurile ce ar trebui custodiate în penitenciare care acum custodiaza persoane cu regim de executare unic. Ce se are în vedere?
b. – intra în reabilitare structura de la Flamingo? In cazul in care acest lucru ar fi real ce se va întâmpla cu personalul care a solicitat bilete acolo? – Se incep lucrări de reabilitare dar pe corpuri de cladire, masa urmând a se asigura prin servicii de catering
c. – acordare salariu titlu de doctor la nivelul unităților si sectoarele ce pot sa demonstreze plus valoare adusa institutiei si sistemului – elemente clare care să justifice acordarea acestui spor raportat la prevederile legale.
d. – procedură achiziție autospeciale deținuți
. Autobuze – curse de transfer
. Autospeciale transport deținuți si in ce privește si penitenciarele spital – vezi Spital Dej
e. – număr foarte mare de cereri de vizita on-line care ar trebui reglementat mai clar deoarece generează – se va verifica situația și se va încerca reglementarea raportat cadrul legal existent

Scurt rezumat al întâlnirii ANP- organizațiile sindicale reprezentative

 

 Stimați colegi, azi a avut loc ședința dintre conducerea ANP și organizațiile sindicale reprezentative din Sistemul Penitenciar.
Probleme discutate:

1. Mutări în interes de serviciu
– 47 anunțuri
– 113 posturi
– 35 aprobate

2. Sesiune de mutare
– 527 de posturi scoase la mutare
– 3073 de cereri depuse
– 532 membrii ai personalului
69 ofițeri
463- agenți
– 100 de cereri avizate pozitiv/pozitiv la cel puțin o cerere
– 125 de polițiștii de penitenciare sub un an
– 462 de polițiștii de penitenciare vor fi discutați la ANP care au depus 2342 cereri.
– cereri cu aviz negativ/negativ – 809 pentru 118 persoane
– 176 cereri pentru 32 persoane respinse ca urmare a neindeplinirii condițiilor de ocupare a postului.

Posturi

– 250 posturi scoase la concurs
49 posturi de medic
– avizare 63 posturi de conducere în operativ. Săptămâna viitoare se dau anunțurile
– în luna iunie se deblochează și posturile din Economic
– se face analiză și pentru posturile de TCO și va fi prezentata în perioada imediat următoare.
– se ia în discuție o promovare în cascada a posturilor de conducere de la cel mai mare la cel mai mic
– Posturi vacante 2024 – vor fi scoase la concurs posturi neapărat necesare – 270 de posturi au mai rămas din cele vacantate si ar mai putea fi scoase la concurs. Se va face o evaluare și în funcție de resursele financiare se vor scoate la concurs.
3. Stadiu elaborare și promovare acte normative subsecvente legislației profesionale – au fost promovate aproape toate actele normative și sunt în diferite faze. Cele mai multe se află la MJ.
4. MJ intenționează sa fie scoase la concurs posturile de director de unitate, sens în care a fost emis un ordin de ministru – urmează să fie publicat – rămâne de văzut când.
5. Am solicitat ANP sa ne comunice ce masuri au intreprins cu privire la acordarea majorării de 50% pentru lucrări de excepție, în raport cu criticile formulate de neacordare conform legii a acestei majorări. Anp nea comunicat că au formulat o solicitare in acest sens către Ministerul Muncii, așteptând un răspuns.  Cu privire la aplicarea sporurilor actualizate la nivelul anului 2024, acest lucru  nu este posibil momentan până la intrarea în vigoare în totalitate a legii 153/2017.

Săptămâna viitoare se vor discuta cererile de mutare.

În luna iunie expira Acordul colectiv colectiv de muncă,  sens in care s-a cerut sa comunicam eventualele propuneri de modificare.

OMJ 904/C/2024 privind plata muncii suplimentare pentru anul 2024, a fost publicat in Monitorul oficial al Romaniei

 

În MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 23 aprilie 2024, a fost publicat ORDIN nr. 904/C din 18 aprilie 2024
privind condițiile de acordare a majorării de 70% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în anul 2024 peste programul normal de lucru de către polițiștii de penitenciare.

Art. 1. — (1) Munca suplimentara prestata in anul 2024, peste programul normal de lucru, de catre politistii de penitenciare, care nu se poate compensa prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile dupa prestarea muncii suplimentare, se plateste cu drepturile salariale corespunzatoare pentru orele prestate peste programul normal de lucru la care se adauga o majorare de 70% din salariul de functie, proportional cu orele efectiv prestate peste programul normal de lucru

Ordinul poate fi consultat aici:

OMJ-904C-munca-suplimentara-penitenciare

Proiect de ordin al ministrului justiției privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1316/C/2012

 

Administrația Națională a Penitenciarelor, ne transmite spre consultare, proiectul de ordin al ministrului justiției privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1316/C/2012 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, cu rugămintea de a  transmite, până la data de 19.04.2024, la adresa de e-mail alexandru.stamate@anp.gov.ro propunerile şi observațiile  cu privire la proiectul supus analizei.

În acest context, sunteți invitați să transmiteți eventuale observații / propuneri în vederea imbunatatirii prezentului proiect în secțiunea comentarii a prezentului articol.

Observaţiile primite vor fi analizate și, eventual incluse în vederea definitivării variantei finale a proiectului supus analizei.

Proiectul poate fi consultat aici👇:

Proiect OMJ modificare și completare OMJ nr 1316 din 2012

Referat omj auto

Miercuri 10 aprilie 2024 am continuat mitingurile de protest în Penitenciarul Poarta Alba-Constanța!!!!!

 

Miercuri 10.04 2024, Federația Sindicatelor  din Sistemul Penitenciar (FSSP), Sindicatul Democratic al Politistilor de Penitenciare,  a CONTINUAT ACTIUNILE DE PROTEST IN PENITENCIARE  la  Poarta Alba-Constanța

CEREM:

• Aplicarea în totalitate a Legii 153/2017!

• Deblocarea tuturor posturilor vacante și încadrarea acestora pentru a reduce deficitul de personal și a desfășura în condiții de siguranță misiunile operative;

GUVERNUL ROMÂNIEI este dator structurii de apărare!!! Aplicați-ne Legea salarizării în totalitate!!! Sunteți datori SUTE DE MII de ore suplimentare și ZECI DE MII de zile de concediu de odihnă restante din 2022-2023!

Urmează sa continuăm acțiunile de protest până ce drepturile restante ne vor li aplicate.

https://www.radioconstanta.ro/2024/04/08/constanta-angajatii-de-la-penitenciarul-poarta-alba-protesteaza-din-nou/

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/protest-la-penitenciarul-poarta-alba-constanta-galerie-foto-video-852638.html

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/protest-la-penitenciarul-poarta-alba-constanta-galerie-foto-video-852638.html   

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 100 posturi vacante de agent operativ, din unitățile penitenciare

Administrația Națională a Penitenciarelor a publicat anunț de scoatere la concurs de ocupare, din sursă externă, a 100 posturi vacante de agent operativ, din unitățile penitenciare.

Pentru mai multe informații, puteți accesa integral anunțul de concurs click pe link 👇:

https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-100-posturi-vacante-de-agent-operativ-din-unitatile-penitenciare-2/

Instrucțiuni acordare diferenta salariul de grad si echipament

 

Conform instructiunilor transmise unităților din subordinea ANP, prin adresa ANP 30445 din 02.04 2024, in luna aprilie 2024, polițiștii de penitenciare, vor primii  diferența salariul de grad  pentru restul de zile din luna martie și actualizarea echipamentului care produce efecte atât pentru martie cât și pentru aprilie.

Aici adresa :⬇️

FSSP continuă protestele

Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar,  prin sindicatele afiliate FSSP, Sindicatul Liber din Penitenciarul Aiud,  Sindicatul Lucrătorilor din Penitenciarul Oradea, a continuat seria protestelor prin care cere:

Aplicarea în integralitate a Legii unice de salarizare pentru sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională,

Deblocarea tuturor posturilor vacante și încadrarea acestora pentru a reduce deficitul de personal și desfășurarea în condiții de siguranță pentru personal a misiunilor operative,

 

https://alba24.ro/video-protest-la-inchisoarea-din-aiud-politistii-de-penitenciar-au-oprit-lucrul-si-au-iesit-in-strada-ce-nemultumiri-au-1025584.html?fbclid=IwAR39q5Jd9BmYCT6NeVopeYtEA1Gz_pCfOUhshbGLcqNFiySB2dLzJhAn-Ug