Decizia directorului general al ANP nr. 710 din 26.11.2020 privind stabilirea echivalentului valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament pentru polițiștii de penitenciare din sistemul administrației penitenciare, pentru anul 2021

Administrația Națională a Penitenciarelor, transmite unităților din subordine și organizațiilor sindicale,  Decizia directorului general al ANP nr. 710 din 26.11.2020 privind stabilirea echivalentului valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament pentru polițiștii de penitenciare din sistemul administrației penitenciare, pentru anul 2021.

 

 

Proiectul de ordin al ministrului justiției privind condițiile de acordare, pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, a majorării salariului în cuantumul prevăzut la art. 4 din Ordonanța de Urgență nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu completările ulterioare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de ordin al ministrului justiției privind condițiile de acordare, pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, a majorării salariului în cuantumul prevăzut la art. 4 din Ordonanța de Urgență nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu completările ulterioare.

Proiect de ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204

Funcția de director o pălăriei prea marea pentru unii directorii ?

Se întâmplă la Penitenciarul Brăila. Dânsul din imagine este domnul director împuternicit al Penitenciarului Brăila,  Comisar şef de poliţie penitenciară Horia HULUBA, care din nu stim ce cauză, nu respectă, nu știe,  nu vrea, sau considera că funcția de director îi degrevează de obligațiile ce-i revin.

În fapt în data de 16.11.2020, i s-a solicitat dnului director Comisar şef de poliţie penitenciară Horia HULUBA, copii după procesele verbale de ședință și situația posturilor încadrate și vacante, în conformitate cu  Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, Acord Colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unități- sistemul administrației penitenciare, pentru perioada 2019-2020, la care stimabilul director în baza unor rațiuni doar de el intelese, refuză solicitare.

Reamintim  domnului Comisar şef de poliţie penitenciară Horia HULUBA, director împuternicit al Penitenciarului Brăila că respectarea și punerea în aplicare a  prevederilor legale  constituie o obligație nu un moft sau poate ,,Funcția de director este o pălăriei prea marea pentru dânsul ”.

 

 

25 noiembrie 2020, Consiliul de Conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor – analiza acordării majorării de pană la 50% pentru lucrari de excepție

Marți 25 noiembrie 2020, începând cu ora 10.00 la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor se va desfășura prin sistemul de videoconferință ședința Consiliului de Conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor cu următoarea ordinea de zi:

– ora 10.00, sesiunea dedicată analizării propunerilor de acordare a majorări de până la 50% pentru lucrări de excepție și misiuni speciale pentru trimestrul IV a anului 2020 pentru unitățile penitenciare directori și directori adjuncți- DMRU,

– ora 14.00 sesiunea dedicată analizării propunerilor de acordare a majorări de până la 50% pentru lucrări de excepție și misiuni speciale pentru trimestrul  IV a anului 2020 pentru personal ANP- DMRU.

 

Proiect de Ordin al ministrului justiției privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite proiectul de Ordin al ministrului justiției privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2415/C/2018, cu rugămintea de a  comunica, până la finele zilei de luni, 02.11.2020, la adresa de e-mail marius.coratu@anp.gov.ro, propunerile și observațiile referitoare la acest proiect.

Proiectul poate fi consultat mai jos

          OMJ modif norme salarizare – spor inf clasif si indemniz conducere – 29.10.2020

REFERAT aprobare 29.10.2020

Adresa nr. 43524 din 30.10.2020 Dl Schiopu

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 87 posturi de medic, diverse specialități, 2 posturi de biolog și 2 posturi de biochimist, din aparatul propriu al A.N.P. și unitățile subordonate

Administrația Națională a Penitenciarelor scoate la concurs de ocupare, din sursă externă,  87 posturi de medic, diverse specialități, 2 posturi de biolog și 2 posturi de biochimist, din aparatul propriu al A.N.P. și unitățile subordonate

Detalii cu privire la condițiile de inscriere și posturile scoase la concurs le găsiți  mai jos

Anunțul de concurs publicat în Viața Medicală nr. 43 din 30.10.2020 – format word-pdf

Anunțul de concurs publicat în Viața Medicală nr. 43 din 30.10.2020

Bibliografia, tematica și probele de concurs pentru postul de medic – specialitatea stomatologie generală

Concurs de ocupare a 24 posturi (ofiţer+agent) din sectorul resurse umane, din unităţile penitenciare şi ANP

 

Vă informăm că pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, la secțiunea Carieră – Concursuri funcţii execuţie –  Concursuri în curs de derulare, s-a publicat Anunțul de scoatere la concurs, din sursă externă, a unor posturi vacante în sectorul resurse umane, din unitățile penitenciare și A.N.P.

Mai jos gasiti detalii:

Anunţul de concurs CLICK AICI!

 

cerere de înscriere

opis

declaraţie

 

Concurs de ocupare a 3 posturi de execuţie în aparatul propriu al ANP

Concurs de ocupare a 3 posturi de execuţie în aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Detalii cu privire la anunț le găsiți mai jos 

Anunţul de concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Concurs de ocupare a 27 posturi de execuţie în sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii

Concurs de ocupare a 27 posturi de execuţie în sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii

Informați cu privire la condiții le găsiți mai jos

Anunţul de concurs CLICK AICI!

Anunţul de concurs CLICK AICI!

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Cred ca ar trebui sa ne revenim…

Cu cat mai repede cu atat mai bine. Si asta deoarece intelegem ca urmeaza o noua perioada in care SARS-Cov-2 ne va da de furca. Din pacate, din oboseala sau vazand ca tot ce am cladit bun se naruie, incepem sa luam decizii pripite.

SI VORBESC AICI DE ULTIMA ADRESA TRANSMISA DE ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR cu nr. 53001/DJ/15.10.2020. În situatia in care toata lumea strange randurile pentru a putea gestiona aceasta nenorocita pandemie, noi ne grabim sa transmitem un mesaj ca orice imbolnavire a detinutilor poate naste o sesizare la Parchet. Nu ca nu este importanta viata detinutilor, care culmea nu mor in penitenciare ca in spitale, dar cred că poate mesajul era necesar să conțină și o minima grijă pentru viata personalului. Acest lucru nu a reiesit din adresa că este important.

Domnule Director general, cred ca a venit timpul sa ne strângem randurile și sa vorbim mai mult. Atât despre ce vom face in continuare pentru deținuți, dar cred că important este ce vom face pentru personal. Sau cel mai important. Pentru ca fără el, totul este zadarnic.

Adresa revenire masuri SARS-Cov-2