Proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite spre consultatre proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu rugămintea  a  transmite propunerile şi observațiile  cu privire la proiectul supus analizei.

Propunerile de modificare conform proiectului  sunt:

Art.ll La articolul I din Ordonanța de urgentä a Guvernului nr.130/2021 privind unele mäsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicatä în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 1202 din 18 decembrie 2021, cu modificärile ulterioare, dupä alineatul (4) se introduc douä noi alineate, alin. (41 ) – (42), cu urmätorul cuprins:

„(41 ) Prin exceptie de la prevederile alin.(l), începând cu luna august 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr.153/2017, pentru anul 2022 și cel din luna decembrie2021.

(42 ) Începând cu luna august 2022, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeasi institutie/autoritate publicä pe functii de acelasi fel, inclusiv pentru personalul promovat în functii sau în grade/trepte profesionale, în perioada ianuarie-iulie 2022, cuantumul brut al salariilor de bazä, soldelor de funcție/salariilor de functie și indemnizatiilor de încadrare lunarä de care beneficiazä aceste categorii de personal se majoreazä cu 1/4 din diferenta dintre salariul de bazä preväzut de Legea-cadru nr.153/2017, cu modificärile completärile ulterioare, pentru anul 2022 și cel din luna  iulie 2022.


În acest context, sunteți invitați să transmiteți eventuale observații / propuneri în vederea imbunatatirii prezentului proiect în secțiunea comentarii a prezentului articol.

Observaţiile primite vor fi analizate și, eventual incluse în vederea definitivării variantei finale a proiectului supus analizei.

Proiectul poate fi consultat dând Click pe👇

Proiect OUG modificare completare acte normative L 153-2017, OUG 130 -2021, L 7-2006

Întâlnire de lucru ANP- organizațiile sindicale reprezentative

Azi, 04.08.2022, ora 10.30, la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor a avut loc întâlnirea de lucru între ANP și organizațiile sindicale reprezentative.

Problema discutate:
1. Modificare RSLD.(solicitare FSSP)
Am adus la cunoștința ANP despre dezbaterea publică pe care am solicitato cu privire la modifica OMJ 4800/2018 – RSLD
Modificările ce dorim a fi implementate sunt următoarele:
-planificării schimburilor in sarcina șefului de tură,
-interzicerea folosirii sistemului video impotriva personalului, -planificarea în serviciul de supraveghere a minim doi supraveghetori, -accesul personalului cu telefonul mobil in sectorul administrativ, etc
.
2. Condiții de munca.
S-a cerut îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru polițiștii de penitenciare și prezentarea unei situații detaliate cu sumele chetuite in acest sens.

3. Măsuri Covid.
La acest moment, ținând cont de situația epidemiologica din unități, nu se are in vedere o înăsprire a acestor reguli.

4. Situație Penitenciarul Baia Mare.
Avand învedere evenimentul produs la Penitenciarul Baia Mare, ANP a dispus mai multe misiuni de control.
La acest moment se preconizează o concluzie ca urmare a materialului de control întocmit, concluzie pe care o vom afla luni 09 august 2022.

5. Folosirea camerelor video. Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar se opune folosirii camerelor de supraveghere in procedura comisiei de disciplină. Considerăm excesivă procedura prin care sa dispus acest lucru, atât de catre ANP cat si de unitățile subordonate. Nu avem nimic împotriva dovediri încălcării prevederilor legale atât din punt de vedere administrativ cât și penal, dar avânt la bază respectarea GDPR și a prevederilor legale în materie.
ANP considera că nu se poate lipsi în totalitate de această formă de control deși folosirea mijloacelor video in procedura disciplinara incalcă prevederilor legale în materie deoarece unitățile nu sunt autorizate nici până la această dată să prelucreze date cu caracter personal conform Regulamentului European privind GDPR, nefiind consultate organizațiilor sindicale așa cum prevede legea.
ANP va trimite în unități instrucțiuni cu privire la monitorizarea excesivă a personalului.

6.. OMJ mutare/schimbare.
La solicitarea Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, ANP ne-a răspuns ca s-a lucrat deja la un set de modificări ce ne vor fi puse la dispoziție exact în sensul celor solicitate de către FSSP.

7. Acordare spor HIV/TBC.
FSSP solicita ANP, aplicarea sporurilor HIV/TBC în condiţiile personalului medicat care a optat pentru salarizarea Ministerului Sănătăţii( pentru toată durata in care se află în serviciu de supraveghere ). ANP va face verificări și va uniformiza acordarea acestor sporuri .

8. Asistent igiena.
ANP va cere avizele de la OAMMR. Se vor scoate 66 de posturi de medici la concurs.

9. Autorizație ANRE electrician.
ANP va încerca eliminarea autorizației dacă este posibil din punt de vedere legal.

10. Condiții munca P. Bacau.
Se dorește darea in folosință a unor spații de deținere ce se construiesc.

11. Dotări echipe de intervenție
ANP incearca să găsească o soluție administrativă învedere achiziționării unor tipuri de echipamente în caz de incident.

12. Rezerva de personal.
ANP a solicitat unităților din subordine să identifice potențiali ofițeri care pot ocupa funcții de conducere. Din Aproximativ 500 de propuneri în urma discuțiilor purtate cu ei a rezultat numai un număr aproximativ de 200 de ofiţer care și-au exprimat acordul.
S-a identificat si posibilitatea de a fi introdus în acest tip de program in urma unor selecții avute la nivel de structura DMRU si ofiterii care nu sau regăsit în propunerile sefor ierarhici, printr-o simplă exprimare a dorinței de a participa la astfel de programe.

Astfel de propuneri pot fi făcute și de către organizatiile sindicale.

13. Profile psihologice.
La acest moment au fost create 5 din 6 profile. S-a introdus la interviu filmarea. S-au mărit anumiți timpi ai probelor. Toți candidații au posibilitatea de a cere un feedback în urma unui rezultat negativ (respins), raspuns pe care îl va primi în aproximativ 40 de zile .
A mai rămas doar un profil de finalizat pentru directorii adjuncți.

14 Modificare program aplicație Concediu de odihnă (propunere FSSP)
FSSP pune în discuție lipsurile din aplicația CO in sensul de a se reglementa perioada maximă (3zile), in care respectiva solicitate va sta în nelucrate, după care va trece obligatoriu spre aplicare rezoluție finale director.

  1. Acordarea de 50% directorilor, in mod repetat. Sunt cateva cazuri care se tot repeta. Un director a fost la serviciu doar 16 zile in trimestru si a primit majorare de 50%. Se vor face analize de la caz la caz.

HG 886/2022, privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României din 21 iulie 2022

În Monitorul Oficial al României nr 735 din 21 iulie 2022 , a fost publicată (HG-886) -Hotărâre privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare, ale cursanților instituțiilor de învățământ proprii pentru formarea polițiștilor de penitenciare și ale personalului civil din sistemul administrației penitenciare

HG- 886/ 21 iulie 2022 poate fi consultata click ⬇

Monitorul Oficial Partea I nr. 735

 

Scurt rezumat al întâlnirii Comisiei mixte de dialog de azi 21.07.2022

 

După cum știți azi a fost programata întâlnirea din Comisia mixta de dialog. S-a convenit ca la această ședință sa fie discutate exclusiv problemele a căror rezolvare sau nivel de competenta este Ministerul justiției, celelalte probleme( prima data care au fost ridicate) urmând a fi discutate în ședința de săptămâna viitoare, antamata deja pentru miercuri.
Astfel, problemele discutate azi au fost legate de:
1. – ieșiri în spațiul public a ministrului muncii cu declarații privind introducerea pensiilor militare in sistemul pensiilor contributive, jalon de atins ca urmare a asumării prin PNRR(declarațiiministrul muncii) a pensiilor speciale. Reacții ministru justiției cu privire la această problemă raportat la reacțiile ministerelor de forta, MAI și MApN, participări la discuții, finalitate.

Poziția MJ

– In legislaţia românească nu exista reglementate pensii speciale, ci pensii ocupaționale si militare. Pe cale de consecință nu există un subiect pe agenda Guvernului de acest fel, nota care cuprindea punctul de vedere a ministrului muncii cu privire la aplicarea si in sistemul de apărare nu a fost însușit de instituțiile ce reprezinta sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și nici nu se va pune problema acceptării unui astfel de demers de către aceste instituții.

2. – Stadiu aplicare lege salarizare atât din perspectiva întrării in vigoare a legii de modificare a OUG 130 prin care se aproba majorarea cu 1/4 din diferența ce trebuia acordata personalului din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum si stadiul proiectului de OUG însușit de MJ cu propunerile ANP, dar si a organizațiilor sindicale reprezentative, acelea de a fi promovata prima forma transmisă spre consultare, cea care includea si majorarea integrala a salariului.

– Despre prima problema știți care este situația, legea fiind trimisa la control de constituționalitate și se așteaptă Decizia Curții Constituționale.
In ce priveste cea de-a doua situație, MJ și-a asumat propunerile, dar la acest moment lucrurile nu au mai evoluat deoarece Guvernul nu este abilitat sa emită OUG. Cred că le-a convenit, situația pliindu-se mănușă pe problematica ce o are de gestionat Guvernul, in sensul întârzierii cat mai mult a acordării acestor drepturi.
Rămâne sa vedem cât de mult își vor dori oamenii sa se implice și sa-si asume punerea în practica a mijloacelor de protest ce le avem la indemana.

3. Stadiu concursuri de ocupare a posturilor de director

– Așteptând decizia Curții de Apel Craiova ce judeca contestația DASDRP Calota de la PMS Craiova, nu se întrevede o soluție imediată, deoarece solutia de pe site-ul Curții i-a băgat în ceață pe toți deoarece Curtea suspenda inclusiv OMJ ce face posibilă organizarea concursurilor, fapt ce face ca Administrația sa fie puțin mai prudenta pana la apariția scrisa a soluției instanței.
In rest observam o reticenta la renuntarea la împuternicirea vesnica a unora.
Problema va fi discutata in ședința de săptămâna viitoare, după care, in luna August discutam aceasta problema și cu MJ.
Asa cum am spus mai sus, miercuri, cel mai probabil vom discuta toate celelalte probleme, tinand cont de opinia MJ, care considera ca acestea sa fie trecute printr-o discuție interna, după care problemele ce nu au o finalitate sa fie pe ordinea de zi a Comisiei din August.
Așteptați probabil si un feedback privind speta de la Baia Mare si nu numai. A fost recomandat sa purtam si aceasta discuție miercuri, pentru a avea o imagine de ansamblu a situației în urma misiunilor ordonate a fi efectuate acolo, pana miercuri urmând si un rezultat al cercetărilor.
Oricum problema nu ramane asa, in situatia in care ce vom afla miercuri nu ne va multumi.

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Normelor de înzestrare cu armament, mijloace și tehnică de luptă pentru unitățile din sistemul administrației penitenciare

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările ulterioare, potrivit căruia, ”Normele de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnică de luptă pentru unităţile din sistemul penitenciar se aprobă prin ordin de către ministrul justiţiei.”, sens în care este necesară emiterea unui ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor de înzestrare cu armament, mijloace și tehnică de luptă pentru unitățile din sistemul administrației penitenciare. În prezent, la nivelul sistemului administrației penitenciare, nu există un ordin al ministrului justiției publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I prin care să se aprobe normele de înzestrare cu armament, mijloace și tehnică de luptă pentru unitățile din sistemul administrației penitenciare și prin care să se reglementeze criteriile de înzestrare și modul de repartizare a cantităților de armament, mijloace și tehnică de luptă necesare structurilor din sistemul administrației penitenciar

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Normelor de înzestrare cu armament, mijloace și tehnică de luptă pentru unitățile din sistemul administrației penitenciare și Referatul de aprobare.

Proiect de ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Invitatie sedinta Comisie mixta de dialog privind sistemul penitenciar, joi, 21 iulie 2022

Azi 21.07.2022, începând cu ora  10.00, la  Ministerului Justitiei are loc  sedinta Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar, cu următoarea ordinea de zi:

1. Situația demersurilor in ceea ce privește modificarea pensiilor militare de stat

2. Situația demersurilor privind majorările salariale

3. Stadiul concursurilor pentru funcțiile de directorii de penitenciare

4. Alte probleme

 

Repartizarea posturilor pe unități pentru absolvenți Academia de Poliție promotia 2022

La sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a avut loc azi 12.07.2022, ședința cu privire la repartizarea, a 40 de posturi din unitățile poliţie penitenciare, pentru absolvenți Academie de Poliție, promoția 2022.

Repartizările au fost dispuse ținând cont de solicitările unităților penitenciare .

Repartizarea posturilor pe unităţile poliţie penitenciare după cum urmează:

Arad 1 din 1 vacant
Bacau 2 din 3 vacante
Baia Mare 1 din 1 vacant
Bistrita 1 din 1 vacant
Botosani 2 din 3 vacante
Braila 1 din 2 vacante
Bucuresti Jilava 1 din 2 vacante
Bucuresti Rahova 1 din 2 vacante
Codlea 1 din 1 vacant
Constanta Poarta Alba 3 din 4 vacante
Ploiesti Targsor 1 din 1 vacant
Deva 2 din 4 vacante
Focsani 1 din 1 vacant
Gaesti 0 din 1 vacant
Galati 1 din 2 vacante
Giurgiu 3 din 3 vacant
Iasi 2 din 2 vacante
Margineni 2 din 2 vacante
Miercurea Ciuc 1 din 2 vacant
Oradea 1 din 2 vacante
Ploiesti 1 din 1 vacant
Satu Mare 1 din 1 vacant
Slobozia 2 din 3 vacante
Timisoara 2 din 3 vacante
Tulcea 2 din 2 vacant
Vaslui 1 din 1 vacant
Spital Jilava 1 din 1 vacant
Spital Poarta Alba 1 din 1 vacant             Spital Tg-Ocna 1 din 1 vacant

Curtea Constituţională a amânat, pentru 21 septembrie, dezbaterile asupra sesizărilor USR în legătură cu proiectele de lege privind majorările salariale din sistemul public

Curtea Constituţională a amânat, miercuri 06.07.2022, pentru 21 septembrie, dezbaterile asupra sesizărilor USR în legătură cu proiectele de lege privind majorările salariale din sistemul public
USR  a depus două sesizări la Curtea Constituţională care vizează proiectele de majorări de salarii din sistemul public trecute prin Parlament.

Astfel polițiști de penitenciare alături de ceilalți colegi din sistemul de ordine publică, siguranță națională și apărare, rămân în continuare discriminați față de alte categorii socio profesionale cărora le-au fost aplicată în integralitate lege salarizării unice

Avand în vedere modul mizerabil in conducătorii acestei țări înțeleg să  trateze angajaților din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar FSSP, isi rezervă dreptul de a reacționa uzând de toate formele de protest.

 

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 26 posturi de medic, diverse specialităţi, din unităţile penitenciare

Vă informăm că pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, la secțiunea Carieră – Concursuri funcţii execuţie – Concursuri în curs de derulare, s-a publicat Anunţul de scoatere la concurs a 26 posturi vacante de medic.

Informații despre posturile scoase la concurs le găsiți accesând link-ul de mai jos:

https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-26-posturi-de-medic-diverse-specialitati-din-unitatile-penitenciare/

 

Anunt concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară și din sursă externă, a 25 posturi de asistent medical, din unităţile penitenciar-spital

Administrația Națională a Penitenciarelor scoate la concurs prin trecerea agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară, un număr de posturi vacante de  ofiter în cadrul următoarelor sectoare :

1. Siguranta deținerii și regim penitenciar- 19 posturi vacante

Click pe detalii  ⬇

https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-trecere-a-agentilor-in-categoria-ofiterilor-de-politie-penitenciara-19-posturi-siguranta-detinerii-si-regim-penitenciar/

2. Economico-administrativ-7 posturi vacante

Click pe detalii  ⬇

https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-trecere-a-agentilor-in-categoria-ofiterilor-de-politie-penitenciara-7-posturi-economico-administrativ/

3. Reintegrare Socială- 59 de posturi vacante

Click pe detalii  ⬇

https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-59-posturi-de-ofiter-din-cadrul-sectorului-reintegrare-sociala-din-unitatile-penitenciare/

4. Prevenirea Criminalităţii și terorismului- 14 posturi vacante.

Click pe detalii  ⬇

https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-trecere-a-agentilor-in-categoria-ofiterilor-de-politie-penitenciara-14-posturi-prevenirea-criminalitatii-si-terorismului/

Din sursă externă 25 de posturi vacante de asistenți medicali

Click pe detalii  ⬇

https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-25-posturi-de-asistent-medical-din-unitatile-penitenciar-spital/