Calendarul desfăşurării activităţii de mutare, la cerere, a polițiștilor de penitenciare definitivi din sistemul poliței penitenciare- agenți în alte unități ale sistemului poliției penitenciare se va desfasura în perioada 10.06.2021-06.08.2021

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmitem alăturat, spre informare, Decizia nr. 697/07.06.2021 privind aprobarea Calendarului desfășurării activității de mutare, la cerere, a polițiștilor de penitenciare definitivi – agenți, din sistemul poliției penitenciare în alte unități ale sistemului poliției penitenciare și adresa nr. 39977/08.06.2021 privind demararea acestei activități.

Mai jos :

Decizia 697 din 07.06.2021 – calendar mutare agenti

Adresa 39977 din 08.06.2021

Proiectul de ordin ce reglementeaza acordarea titlului de specialist de clasa in sfarsit in transparenta decizionala

După lungi tergiversări si foarte multe discuții, in sfarsit, proiectul de ordin ce reglementează acordarea titlului de specialist de clasa polițiștilor de penitenciare va fi postat, cel mai probabil azi, pe site-ul Ministerului Justiției,  in transparenta decizionala.

Cerut cu insistenta de organizațiile sindicale din Sistemul penitenciar ca urmare a faptului ca eram singura structura din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională care nu i se aplica aceasta prevedere legala, acest Ordin a avut un traiect destul de sinuos. Promis inca din ianuarie 2021 de ministrul Stelian-Cristian Ion, abia în luna mai, dupa nenumărate tergiversări, cu o forma complet modificata și după o ultimă intervenție în Comisia mixta(promisiunea era ca va fi urcat în transparență cel mai târziu lunea trecuta) acest proiect de Ordin intra in linie dreaptă. Vedem și cat de repede va fi publicat astfel încât sa putem insista pe punerea în aplicare. Care punere în aplicare necesita si promovarea unor modificări pe legislaţia de salarizare de anul acesta.

În MONITORUL OFICIAL al României a fost publicat ORDIN 3002/ 3021

În MONITORUL OFICIAL al României nr  568 din 3 iunie 2021, a fost publicat OMJ 3002  pentru aprobarea aliniatului 2 al articolului 12 din Ordinul ministrului justiției nr.2588/C/2019, privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021, peste programul normal de lucru de către funcționarii publici cu statut special, din sistemul administrației penitenciare, precum și pentru modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcționarilor publici cu statut special și din Ministerul Justiției.

Scurt rezumat al întâlnirii de lucru din 03.06.2021, ANP- organizații sindicale

În data de 03.06.2021 la sediul administrației penitenciare a avut loc întâlnirea de lucru dintre Directorul general al ANP și reprezentanții organizațiilor sindicale.

Urmatoarele  problemele au fist discutate:

Stadiul probleme transmise în ședințele anterioare

Probleme transmise în ședința din 30.04.2021
– 8 rezolvate
– 1 rezolvată parțial cu privire la acordarea sporului specialistul de clasă

Probleme transmise în ședința din 11.05.2021

– 8 probleme transmise din care:
– 6 soluționate pozitiv
– 1 negativ cu privire la plata sporului de covid
– 1 nesoluționată cu privire la testărea psihologică

Probleme ședință 03.06.2021

1. Aplicarea Deciziei 51/ 2019
Saptamana viitoare se va reactiva grupul de lucru, pentru a stabili modul de aplicare a Deciziei 51/ 2019 la nivelul sistemului penitenciar.(intalnire in saptamana 07-11 ).

2 Plata sporurilor pe perioada concediului pentru tot personalul
La momentul publicarii motivarii iccj se va acorda întregului personal.

3. Testare psihologică
– aviz pozitiv 12 luni
– aviz negativ 4 luni
– se va stabili un grup de lucru în vederea reevaluării proceduri de evaluare psihologică.
– descentralizare, evaluarea psihologică la nivel local

4. Ocupare functii de director – 38 posturi de director vacante, este iminenta declanșarea procedurii de ocupare prin concurs a posturilor vacante de director

5. Sesiunea de mutari pentru agenți
– sesiunea de mutare la cerere va fi demarata începând cu data 07.06.2021.

6. Situația orelor suplimentare și a concediului de odihnă
– DG dispune recuperare ore suplimentare înaintea acordarii concediului deodihnă. Se are in vedere o varianta echilibrata. Dg solicita ca acolo unde sunt derapaje ale directorilor sa-i fie aduse la cunoștință.

7.Acces personal cu telefoane mobile în sectorul administrativ.

– DG va face o analiză, raspuns în termen de 30- 60 de zile.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea condițiilor în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă…, adoptată de guvern

În ședința de guvern din 27.05.2021 , a fost adoptată o HOTĂRÂRE pentru aprobarea condițiilor în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată și bilete de odihnă, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial al României.

Actul normativ vine cu câteva clarificări   care vizează:

 • eliminarea din durata concediului a zilelor de sărbătoare,
 • clarificări privind impactul concediilor de alte tipuri asupra duratei concediului de odihna,
 • eliminarea obligației de a restitui sume la încetarea raportului de serviciu.

…ART. 1 

  (5) Zilele de sărbători legale în care nu se lucrează, stabilite prin legislația națională, precum și zilele libere plătite stabilite prin acordul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

ART. 3

(1) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
(2) În situația în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de muncă, de maternitate,
de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
(3) Polițistul de penitenciare are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea temporară de muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, conducerea unității fiind obligată să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical

ART. 11
(1) În cazul în care, după ce polițistul de penitenciare a efectuat concediul de odihnă, raportul său de serviciu cu unitatea a încetat ca urmare a îndeplinirii condițiilor de pensionare, acesta nu este obligat să restituie unității cota-parte din drepturile bănești aferente concediului, corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situația polițistului de penitenciare pentru care raportul de serviciu cu unitatea a încetat ca urmare a împlinirii limitei de vârstă, dar fără drept la pensie, precum și în cazul încetării raportului de serviciu ca urmare a decesului.
(3) În cazul în care, după ce polițistul de penitenciare a efectuat concediul de odihnă, raportul său de serviciu cu unitatea a încetat în alte situații decât cele prevăzute la alin. (1) și
(2), acesta este obligat să restituie unității cota-parte din drepturile bănești aferente concediului, corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentr care i s-a acordat acel concediu.

Aici documentul:  1622179888284_HG-65

Bilete de odihnă pentru polițiștii de penitenciare

Prin adresa nr. 37409 din 26.05.2021 și Decizia 665 din 26.05.2021, Administrația Națională a Penitenciarelor, transmite oferta și procedura de acordare a biletelor de odihnă, în acord cu prevederile H.G. nr. 1946/2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările și completările ulterioare, pentru Complexul Flamingo Eforie Sud, pentru perioada 01.06.2021-01 10.2021.

Complexul Sovata va comunica lunar, dar și la cerere,către unităţile din sistemul administrației penitenciare, ofertele și locurile rămase disponibile pentru anul în curs. În baza ofertelor primite, repartizarea biletelor de odihnă se va face direct la nivelul fiecărei unități din sistemul administrației penitenciare.

Aici:   Adresa nr. 37409/DEA/26.05.2021

Aici: Decizia directorului general al ANP nr. 665 din 26.05.2021

Ședința ANP majorare de până la 50% pentru lucrările de excepției pentru directori si directori adjuncți

 

Azi a avut loc Consiliu de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Pe ordinea de zi au fost doua puncte principale.
– Solicitare mutari in interesul serviciului.
– Acordare majorari 50% directori de unitate, directori adjuncți de unitate și aparat central.
La primul punct au fost 9 solicitari de mutare ofiteri in aparatul central. Au fost aprobate 3.
Au fost discutate și 2 cereri mutare in interesul serviciului agenti .

A urmat discutarea majorărilor de 50%.
Motivarile care au stat la baza acordării majorării de 50% pentru directorii de unitate au fost printre altele:
– desfășurarea activităților cu cel mai înalt grad de implicare din unitate
– gestionarea celui mai mare volum de informații
– participarea la concursuri, atragerea de fonduri europene, gestionarea unor penitenciare cu numar mare de detinuti, etc.
Au fost acordate un număr de 19 majorari pentru directorii de unitate, 7 in primul trimestru, 12 in cel de-al doilea.
Astfel, în primul trimestru au primit:
– Aiud
– Giurgiu
– Margineni
– Sp.Dej
– Poarta Alba
– Vaslui
– CE Tg-Ocna

In trimestrul II au luat următorii:
– Arad
– Baia Mare
– Rahova
– Mioveni
– Galați
– Gherla
– Satu Mare
– SNPAP Tg-Ocna
– Iași
– Focșani
– BAGR
– GĂEȘTI

La DEA in trimestrul I :
– RAHOVA
– BOTOȘANI
– GIURGIU
– TG-JIU
– PELENDAVA
Trim. II
– ARAD
– Penit. CRAIOVA
– DEVA
– MIERCUREA CIUC
– SLOBOZIA
– SP. JILAVA
– SNPAP
– Penit. JILAVA

Motivatii:
Participare in comisiile de concurs
Participare grupuri de lucru
Deficit de personal
Centralizare informații cerute de instante
Reparații curente semnificative.

Majorari 50% DASDRP primul trimestru

– JILAVA
– BRAILA
– BISTRITA
– CODLEA
– BAIA MARE
– IASI
– SLOBOZIA
– TG-MURES
– TIMIȘOARA
– TULCEA
– Sp. JILAVA

Trimestrul II
– GIURGIU
– GALAȚI
– DEVA
– POARTA ALBA
– BACĂU

Majorari 50% DRS Trim.I
– CD CRAIOVA
– GAESTI
– ARAD
– GALATI

Trim.II
– TG-MUREȘ
– JILAVA
– DROBETA
– VASLUI
– CRAIOVA

Pentru adjuncți s-au repartizat in trimestrul I 20 de majorari iar în trimestrul II 18 majorari.
Un total de 27 majorari trimestrul I si 30 trimestrul II.
Au mai fost repartizate in teritoriu un număr de 14 majorari in trimestrul I si 14 majorari in trimestrul II rezultate din adunarea fractilor(22 majorari) 8/ trimestru fiind repartizate in aparatul central.
Aceste majorari au fost direcționate in unitățile ce au avut propuneri aprobate de acordare majorari pentru directori și directori adjuncți.
Astfel au mai primit majorari rezultate din fracții, cu acordare prioritara pentru ofiteri următoarele unitati:
– Aiud pentru trim.I
– Arad trim. I si II
– Baia Mare trim.I
– Rahova trim. I si II
– Braila trim.I
– Craiova trim.I
– Deva trim.II
– Giurgiu trim I si II
– Galați trim II
– Gherla trim I
– Miercurea Ciuc trim I
– Slobozia trim I si II
– Sp. Jilava trim I
– SNPAP trim II
– Poarta Alba trim I si II
– Tulcea trim I
– Tg- Mureș trim II
– Timișoara trim I
– Jilava trim I si II
– Vaslui trim II
– CE Tg-Ocna trim I
– Gaesti trim II

Penitenciarul Miercurea-Ciuc: Abuzurile continuă

Deși de-a lungul timpului am sesizat Administrația Națională a Penitenciarelor cu privire la abuzurile pe care mai marii conducători ai Penitenciarului Miercurea Ciuc le exercită asupra propriilor angajați se pare că acești continuă să le comită.

Pe scurt: unui angajat i s-a părut … și a făcut o sesizare la comisia de disciplină. Președintele, nu numai ca nu vede ca procedural sesizarea nu putea fi facuta de respectivul sesizator, dar incalca si prevederile legale folosind la ședințele Comisiei de disciplina persoane ce nu erau membrii ai Comisiei.

Deși cu ocazia efectuării cercetării disciplinare impotriva politistului de penitenciare X , comisia de disciplină a clasat cauza(condusa ,,impecabil” de domnul președinte, dl director adjunct împuternicit comisar sef de poliție penitenciară Brailoiu Dan se transforma din calitatea de membru(folosindu-se chiar de acest lucru, avand acces la documentele Comisiei si folosindu-le in demersul ulterior) al Comisiei de disciplina în sesizator si sesizează din nou comisia de disciplina impotriva aceluiași polițist de penitenciare pentru aceeași faptă care era clasată, toate acestea cu largul concurs al directorului de unitate Gherghel Cristinel desi am stat de vorba cu acesta si i-am spus ca la Comisia de disciplina este pe cale a se comite un abuz, detaliind situatia. Nu ca ne-am fi așteptat ca sa întreprindă vreun demers dar ca să nu zică ca nu a știut de aceasta poveste.

Mai mult decât atât, modul de relaționare al directorului adjunct împuternicit comisar sef de poliție penitenciară Brailoiu Dan lasă de dorit în relația dintre conducator și angajați, de cele mai multe ori atitudinea sfidătoare a acestuia la solicitările personalului obliga la o reacție a organizației sindicale. Si nu a fost de puține ori. Nu este vina angajaților domnule director adjunct împuternicit comisar sef de poliție penitenciară Brailoiu Dan că este lipsă acută de personal și nu pot fi acoperite toate posturile. Aceasta este strict problema angajatorului. Poate ca dacă ,,energia” dumneavoastră era folosita pentru a ajuta efortului de incadrare in sistem a mai multor candidați din zona, dacă erați mai empatic la toate eforturile depuse de personalul din subordine, poate ca nu ar mai fi fost atâtea probleme. Dar asa cum ati mai făcut și în alte dati ați preferat sa ascundeți mizeria sub preș. Sub atenta protecție a directorului unității. Si nu numai el. Dar de-a lungul timpului au căzut peste el tot felul de plocoane(vezi majorari de 50%) care au creat în mintea acestuia o falsa impresie de valoare personala. Nu vom detalia acum dar dacă va fi nevoie o vom face.

Nu vom fi de acord ca aceste lucruri sa continue, sens in care Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP) se va implica direct în rezolvarea acestor probleme.

Scurt rezumat al întâlniri de azi din cadrul ședinței comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar

Azi, începând cu ora 9.00, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar a participat   la ședința Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar
În cadrul  Comisiei mixte de dialog social, au fost discutate probleme transmise după cum urmează :

 1. Stadiul aprobării Proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2415/C/2018, precum și demersuri în plan normativ și bugetar efectuate ori avute în vedere pentru punerea în aplicare, respectiv pentru plata titlului de specialist de clasă personalului din Poliția Penitenciară, similar celorlalte instituții din structura de apărare națională.

(Acordarea titlului de specialist de clasă, conform art. 28 din Anexa nr. 6 a Legii nr. 153/2017 pentru asigurarea condițiilor de îndeplinire a misiunilor specifice sistemului penitenciar polițiștilor de penitenciare și personalului civil. Se solicită emiterea ordinului de ministru care să facă posibilă acordarea titlului de specialist de clasă în concordanță cu prevederile ordinului de ministru aplicabil polițiștilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.)

 •  Până la sfârșitul săptămâni sau începutul săptămânii viitoare proiectul va fi supus dezbaterii  în transparență decizională
 • S-a solicitat de către sindicate scurtarea perioadei de transparență
 1. Actualizarea pensiilor militare de stat. Se solicită adoptarea de măsuri astfel încât cuantumurilor pensiilor militare de stat să fie indexate cu rata medie anuală a inflației.
 • Nu se are în vedere la acest moment o indexare a pensiilor militare
 1. Informare și dezbateri privind modificările avute în vedere în ceea ce privește cadrul normativ care reglementează salarizarea personalului din Poliția Penitenciară.
 • La acest moment nu există un proiect fizic ci doar discuții, credem că ar fi util ca mesajul transmis este că nu este posibilă o reducere a salariului și că ce va fi hotărât să nu se facă fără să avem cunoștințe
 1. Echipamentul polițiștilor de penitenciare. Se solicită întreprinderea demersurilor în vederea finalizării achiziției uniformei și echipamentului specific.
 • În următoarele două luni vor apărea primele articole de echipament. Promoțiile de la SNPAP și Academia de Poliție vor avea echipament. 
 1. Aplicarea Deciziei nr. 51/2019 a ÎCCJ. Se solicită urgentarea finalizării lucrărilor grupului de lucru constituit la nivelul ANP pentru aplicarea Deciziei nr. 51/2019 și aplicarea deciziei în vederea uniformizării la nivel maxim al funcției, a salarizării polițiștilor de penitenciare.
 • Au fost identificate 5 situații care vor fi reglementate,
 • Va fi reluat demersul de aplicare a Deciziei 51/2019,cu implicarea conducerii A.N.P.
 1. Aplicarea Deciziei nr. 65/2021 a ICCJ. În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 8 și art.10 alin. (3) din OUG nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din OUG nr. 103/2013 și art. IV alin. (1) și alin. (6) din legea nr. 79/2018 este permisă cumularea majorării de 75% din baza de calcul acordată pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate doar pentru orele lucrate ce depășesc durata normală a timpului de lucru. Se solicită emiterea ordinului de ministru care să elimine prejudiciul creat polițiștilor de penitenciare.
 • Ordinul este semnat urmând a fi publicat în M.O.
 1. Plata sporurilor pe perioada concediilor. Se solicită includerea sporurilor pentru condiții vătămătoare și pentru condiții de muncă în indemnizația de concediu a polițiștilor de penitenciare.
 • În 10 Decembrie ICCJ s-a pronunțat pentru eliminarea prevederilor  din OMJ 399,care stăteau la baza hotărârilor judecătorești cu privire la plata sporurilor pe perioada concediului de odihnă. După publicare în M.O. a Deciziei I.C.C.J.,angajatorul va face plata sporurilor pe perioada concediului de odihnă.
 1. Legislație subsecventă Statutului polițiștilor de penitenciare (Lege nr. 145/2019). Se solicită elaborarea tuturor actelor normative subsecvente legii 145/2019 și corectarea situațiilor prevăzute de lege și greu de pus în aplicare (ex. lipsă candidați eligibili pentru împuternicirile pe funcțiile de top management, eliminare deficiențe ale modului de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, schimbare criterii de participare la concursurile de top și middle management întrucât actualele criterii micșorează baza de selecție în rândul ofițerilor)
 • La acest moment sunt 40 trimiteri la acte normative subsecvente