Legislație internațională

Principii:

 • Carta Sociala Europeana
 • Declarația Universala a Drepturilor Omului

Convenții:

 • Convenția nr. 29 din 1930 – privind munca forțată sau obligatorie
 • Convenția nr. 47 din 1935 – convenție cu privire la reducerea timpului de muncă
 • Convenția nr. 81 din 1947 – privind inspecția muncii în industrie și comerț
 • Convenția nr. 87 din 1948 – privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical
 • Convenția nr. 95 din 1949 – convenția asupra protecției salariului
 • Convenţia nr.100 din 1951 – privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculine şi a mâinii de lucru feminine, pentru o muncă de valoare egală
 • Convenţia nr.105 din 1957 – convenţie privind abolirea muncii forţate
 • Convenţia nr.111 din 1958 – privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă și exercitării profesiei
 • Convenția nr.127 din 1967 – convenţie cu privire la greutatea maximă a încărcăturilor care pot fi transportate de un singur lucrător
 • Convenția nr.132 din 1970 – convenţia privind concediile anuale plătite (revizuită)
 • Convenția nr.135 din 1971 – privind protecția reprezentanților lucrătorilor în întreprinderi și înlesnirile ce se acorda acestora
 • Convenția nr.144 din 1976 – privitoare a consultările tripartite destinate să promoveze normelor internaționale ale muncii
 • Convenția nr.151 din 1978 – convenţia privind protecţia dreptului de organizare şi procedurile de determinare a condiţiilor de ocupare în funcţia publică
 • Convenția nr.154 din 1981 – privind privind promovarea negocierii colective
 • Convenția nr.155 din 1981 – privind securitatea și igiena muncii și mediul de muncă
 • Convenția nr.158 din 1982 – convenţia cu privire la încetarea raporturilor de muncă din iniţiativa patronului
 • Convenția nr.183 din 2000 – privind revizuirea Convenției asupra protecției maternității din 1952

Decrete și legi de ratificare convenții internaționale:

 • Decret nr.284 din 11 mai 1973 – pentru ratificarea unor convenții ale Organizației Internaționale a Muncii
 • Legea nr.112 din 9 noiembrie 1992 – pentru ratificarea convențiilor nr. 154/1981 și nr.168/1988 ale Organizației Internaționale a Muncii
 • Legea nr.140 din 15 iunie 1998 – privind ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forțate
 • Legea nr.452 din 8 iulie 2002 – privind ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 183/2000