Ordonanța de urgență nr. 30/2020 care aduce modificări şi completări la legea 19/2020, privind acordarea unor zile libere părinţilor a fost publicată în Monitorul oficial al României

 

Ordonanța de urgență nr. 30 din 21.03.2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul  coronavirus, a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 231/21.III.2020.

Astfel, legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, se modifică și se completează.

La articolul 1, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate referitoare la părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere copii sau persoane adultă încadrată în grad de handicap.

Altă modificare presupune ca zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. Aceste prevederi nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală.

Indemnizația pentru cel mult 75% din salariu mediu brut  de care beneficiază personalul din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, care nu pot fi acordate zile libere angajaților, majorarea prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat.

 Numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă majorarea se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situație dintre cele prevăzute în OUG 30/2020 .

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *