Proiect privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 160/ 2018.

Administrația Națională a Penitenciarelor transmite, spre consultare, proiectul de ordin al ministrului justiției privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor aprobat prin  Ordinul ministrului justiţiei nr. 160/ 2018 și termenul de transmitere a propunerilor şi observațiilor  până la data de 31.07.2018, conform modelului din anexa nr. 2 la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 338 din 04.02.2014.

Prin proiectul de act normativ se urmărește modificarea unor aspecte esențiale care țin atât de organizarea instituției cât și de funcționarea și atribuțiile structurilor de specialitate, după cum urmează:

  • corelarea denumirilor unor structurii de specialitate cu modificările intervenite în organigrama ANP;
  • reglementarea atribuțiilor unor componente structurale nou înființate în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor – cum este Biroul de control al calității în construcții;
  • desfășurarea misiunilor de control numai cu aprobarea directorului general al ANP și/sau la solicitarea acestuia,
  • la nivelul Direcției Prevenirea Criminalității și Terorismului s-a impus crearea unor compartimente noi, menite să crească eficiența, profesionalismul și viteza de reacție în momente de maxim interes pentru factorii decizionali dar și să administreze în mod eficient volumul mare de documente gestionate și manipulate la acestei direcții. În acest sens, au fost prevăzute compartimentele comunicații, secretariat și arhivă.
  • reorganizarea sistemului informatic, sens în care atribuțiile Direcției Tehnologia Informației și Comunicații au fost revizuite din perspectiva evoluției tehnologiilor, a nevoii de separare a diferitelor specializări în domeniu dar și a obiectivelor și misiunii ANP.

Aici proiectul:

Proiect ROF 17.07.2018 trimis spre consultare  

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *