Calendar de activități întâlnirii grup de lucru procedura de modificare a  Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea ANP, aprobat OMJ nr. 4800/2018

 

În vederea demarării procedurii de modificare a  Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea ANP, aprobat prin OMJ nr. 4800/2018, Administrația Națională a Penitenciarelor a stabilit  următorul Calendar de activități:

–        19.09.2022 – 21.10.2022 – întâlniri ale grupului de lucru constituit în vederea analizării propunerilor de modificare și completare ale actului normativ, transmise de unitățile subordonate și organizațiile sindicale;
–        24.10.2022 – transmiterea unităților subordonate ANP și organizațiilor sindicale a proiectului de modificare a Ordinului Nr. 4800/C/2018, elaborat de către grupul de lucru, pentru formularea de propuneri cu privire la conținutul acestuia și înaintarea acestora către Administrația Națională a Penitenciarelor până la data de 04.11.2022;
–        04.11.2022 – 11.11.2022 – centralizarea și analiza, în cadrul întâlnirilor grupului de lucru constituit, a propunerilor transmise de către unitățile subordonate și organizațiile sindicale cu privire la proiectul de modificare a actului normativ;
–        13.11.2022 – 25.11.2022 – definitivarea proiectului de modificare a actului normativ de către grupul de lucru, dezbaterea acestuia în cadrul direcțiilor de specialitate din cadrul Aparatului Central și transmiterea acestuia în vederea publicării pe site – ul instituției, pentru asigurarea procedurii de transparență decizională;
–        25.11.2022 – 30.11.2022 – predarea proiectului de modificare a Ordinului ministrului justiției nr. 4800/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea promovării spre aprobare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *