25.05.2021, ÎNTÂLNIRE COMISIA MIXTĂ DE DIALOG PRIVIND SISTEMUL PENITENCIAR

 

 

Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar este invitată  să participe marți, 25 mai 2021, ora 9.00,  la ședința Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar,ce se va desfășura în sesiune on-line.
În cadrul  Comisiei mixte de dialog social, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar a transmis următoarele probleme ce urmează a fi discutate în cadrul ședinței :

  1. Stadiul aprobării Proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2415/C/2018, precum și demersuri în plan normativ și bugetar efectuate ori avute în vedere pentru punerea în aplicare, respectiv pentru plata titlului de specialist de clasă personalului din Poliția Penitenciară, similar celorlalte instituții din structura de apărare națională.

(Acordarea titlului de specialist de clasă, conform art. 28 din Anexa nr. 6 a Legii nr. 153/2017 pentru asigurarea condițiilor de îndeplinire a misiunilor specifice sistemului penitenciar polițiștilor de penitenciare și personalului civil. Se solicită emiterea ordinului de ministru care să facă posibilă acordarea titlului de specialist de clasă în concordanță cu prevederile ordinului de ministru aplicabil polițiștilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.)

  1. Actualizarea pensiilor militare de stat. Se solicită adoptarea de măsuri astfel încât cuantumurilor pensiilor militare de stat să fie indexate cu rata medie anuală a inflației.
  2. Informare și dezbateri privind modificările avute în vedere în ceea ce privește cadrul normativ care reglementează salarizarea personalului din Poliția Penitenciară.
  3. Echipamentul polițiștilor de penitenciare. Se solicită întreprinderea demersurilor în vederea finalizării achiziției uniformei și echipamentului specific.
  4. Aplicarea Deciziei nr. 51/2019 a ÎCCJ. Se solicită urgentarea finalizării lucrărilor grupului de lucru constituit la nivelul ANP pentru aplicarea Deciziei nr. 51/2019 și aplicarea deciziei în vederea uniformizării la nivel maxim al funcției, a salarizării polițiștilor de penitenciare.
  5. Aplicarea Deciziei nr. 65/2021 a ICCJ. În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 8 și art.10 alin. (3) din OUG nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din OUG nr. 103/2013 și art. IV alin. (1) și alin. (6) din legea nr. 79/2018 este permisă cumularea majorării de 75% din baza de calcul acordată pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate doar pentru orele lucrate ce depășesc durata normală a timpului de lucru. Se solicită emiterea ordinului de ministru care să elimine prejudiciul creat polițiștilor de penitenciare.
  6. Plata sporurilor pe perioada concediilor. Se solicită includerea sporurilor pentru condiții vătămătoare și pentru condiții de muncă în indemnizația de concediu a polițiștilor de penitenciare.
  7. Legislație subsecventă Statutului polițiștilor de penitenciare (Lege nr. 145/2019). Se solicită elaborarea tuturor actelor normative subsecvente legii 145/2019 și corectarea situațiilor prevăzute de lege și greu de pus în aplicare (ex. lipsă candidați eligibili pentru împuternicirile pe funcțiile de top management, eliminare deficiențe ale modului de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, schimbare criterii de participare la concursurile de top și middle management întrucât actualele criterii micșorează baza de selecție în rândul ofițerilor)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *