Ultimele modificări la Legea pensiilor la adoptat în Parlament

Aveti, mai jos, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Printre modificari, gasim:

  • pensiile de serviciu şi pensiile de urmaş să se actualizeze, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică;
  • pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei;
  • modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru anumite categorii socio-profesionale;

În şedinţa din 5 iunie 2018, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 abţineri), adoptarea proiectului de lege cu amendamente. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din raportul de mai jos.

[scribd id=381816839 key=key-Y5wEiZVjXCKdbALIyUOQ mode=scroll]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *