Scurt rezumat al întâlnirii de lucru între conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor și organizațiile sindicale reprezentative la nivelul poliției penitenciare, organizată în data de 26.01.2023

 

În data de 26.01.2023, începând cu ora ora 10:00, a avut loc la sediul ANP, întâlnirea de lucru între conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor și reprezentanții organizațiile sindicale reprezentative la nivelul poliției penitenciare, întâlnire la care au fost dezbătute următoarele subiecte :

Subiectele dezbătute:

 1. Proiect OMJ privind plata orelor suplimentare– Toate sindicatele nu sunt de acord cu solicitarea MJ de a aduce modificări proiectului inițial transmis spre consultare, sustin prelungirea OMJ ului din 2022. In urma dezbaterii există acord intre ANP si Sindicate pentru forma initială.
2 . Decizia 51/ 2019 a ICCJ. Săptămana viitoare se dorește finalizarea procesului . Sindicatele solicită sa se aplice incepând cu dată 01.02.2023, chiar dacă se intârzie puțin. Directorul general va trimite decizia spre consultare sindicatelor, după care va fi aplicată.

3. Stadiul inventarierilor functiilor care necesită avize pentrudesfășurareaactivității. Sunt 17 functii care necesita avize, din care 4 sunt necesare pentru revalidare ( ag pc 1 cncan, instalator, electrician, fochist). Plata va fi făcută de angajator.
Restul: psiholog, asistent social, ofiter SMM, MSU, contabil sef, bucătar , medic, asistent medical, se va asigura formarea profesionala prin angajator, iar unde nu este posibil se vor deconta cursurile.
Pentru psihologi si asistenti sociali, ANP s-a acreditat ca furnizor de formare profesională.

4. Deduceri pentru copii si pentru sport.S-au trimis tipizate prin structurile de financiar din unitati. Aceasi abordare este si pentru sport. La nivel ANP se lucreaza la o Instructiune care să clarifice aspectele. Trebuie reținut ca sumele ce vor fi primite efectiv în mână sunt undeva la 10 lei de copil.

5. Actualizarea compensatiei pentru chirie ca urmare a majorarii soldei de grad. Este plafonată prin OUG, insă se va analiza de către juridic , pe cazul de exceptie de la plafonare a soldei de grad.

6. Stadiul reevaluarii EOS. Pe data de 11.01.2023 au fost trimise către unitati adrese, iar in perioada 06- 11.02.2023 va fi reevaluarea la Bucuresti. Membrii grupelor de intervenție ce au picat testele, vor relua testarea doar pentru proba picată. Din 89 de picati, 30 au renuntat la reevaluare sens in care i vor schimba locurile de muncă.
Costurile sunt decontate de unitate.

7.  Retragerea titlului de specialist de clasa în cazul sancționării reprezinta o dublă măsură .Avand in vedere ca Ministerul de interne a emis o norma care prevede ca in urma aplicarii unei sancțiuni disciplinare, nu se pierde automat titlul de specialist de clasa, sens in care se va modifica și OMJ-ul nostru.

8. Accesul cu telefon mobil– se va face prin modificare OMJ 4800. Joi va fi consultare cu sindicatele pe proiect.

9. Monitorizarea unitatilor pe conditii de munca– ANP a stabilit ce intră pe conditii de munca, unitatile trebuie să organizeze sedinte cu sindicatele pentru prioritizarea cheltuielilor pentru conditii de munca. ANP va monitoriza 4 unităti ( Bacau, Pelendava, Satu Mare, Iasi). In acest timp se va solicita unitatilor un plan pentru imbunatatirea conditiilor de munca.

10.Statii emisie-receptie pentru unitati , tetra– au fost achizitionate centralizat 360 buc. In prezent se centralizeaza un nou necesar, urmând sa fie achiziționate tot prin BAGR. Pentru celelalte tipuri de mijloace de legatura achizitia se fa face de către unitate.

11.Organizarea cc la nivel central – se respecta decizia dg.

12. Munca suplimentară – orele suplimentare trebuie sa se efectueze in mod legal și sa existe un control atât din perspectiva plati acestora, in sensul eliminări acelor plati preferențiale precum si eliminarea muncii suplimentare.

13. Salariu din februarie , daca exista o simulare , cum se aplică?
ANP a facut demersurile necesare aplicării majorarilor salariale. Se lucreaza încă la aplicația de salarizare. Se va face o analiza daca vor fi cazuri de depasire a cuantumurilor stabilite de Legea 153.

14. Aplicare unitara OMJ spor HIV si TBC – va fi luata în analiza in mod special situatia supraveghetorilor de pe acele sectii si se va emite o Instructiunein acest sens. FSSP cere modificarea prevederilor ordinului.

15. Desecretizarea coeficientilor de ierarhizare – nu se poate desecretiza deoarece această secrețiile este prevazuta de o HG.

16. Indemnizatia de mutare pentru politistii de penitenciare proveniți din sursa externa. Se analizează și in perioada imediat următoare vom primi raspuns.

17. Sesiune de mutare in anul 2023. Ca in fiecare an aceasta va deputa incepând cu luna Aprilie.

18. Solicitare de analiza a situației de la Penitenciarul Poarta Alba și Oradea.
Am adus la cunoștința directorului general faptul ca in cazul directorului penitenciarului Oradea continua seria de decizii și abuzuri, plecand de la tergiversarea numirii personalului permanent în post control și dispecerat si continuând cu numirea în posturile de conducere(sef serviciu, sef sectie), a unor persoane provenind din alte sectoare.
In cazul directorului de la Poarta Alba, deși invoca principii și respectarea legii, incalca cu buna știința prevederile legale, drepturile personalului, in timp ce pe ale domniei sale le apară și le folosește cu prisosință. Am adus la cunoștința inclusiv faptul ca apară fara temei personalul de conducere din imediata ei subordonare(director adjunct DEA si medicul sef- cu mențiunea ca acesta are o atitudine mizerabila față de personalul din subordine) care, pe lângă faptul ca nu are cunoștință de prevederile legale, le si incalca intr-un mod foarte grav.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *