Rezumat întâlnire de lucru între conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor și organizațiile sindicale reprezentative la nivelul poliției penitenciare

In data de  20.01.2022, ora 10.30 la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a avut loc ședința comună dintre directorul general al ANP Dan Halchin și  organizațiile sindicale reprezentative la nivelul poliției penitenciare
Subiectele discutate:
1) Aplicarea Deciziei nr. 51 / 2020 a ICCJ;
Mâine va loc o noua ședință în care va trebui prezentată situatia funcțiilor pe sectoare de activitate, excepție sectorul operativ ale căror funcții au fost reglementate.

2) Reorganizarea Serviciului de Psihologia Personalului și a testelor aplicate;
Se dorește uniformizarea testărilor psihologice  pentru accesul pe funcțiile de execuţie ofițer chiar dacă concursul este de trecere a agenţilor în corpul ofiterilor sau trecere a ofițerilor prin concurs pe alta funcțiile de execuție .
În ceea ce privește accederea pe funcțiile de conducere se dorește o evaluare psihologică in funcție de complexitatea funcției de conducere (ex. complexitatea examinării psihologice pentru funcția de șef serviciu va fi mai mare decât cea pentru funcția de sef de sectie).
3) Reorganizarea GAZ, prin scoatere a costurilor personalului din costul produselor.                                            Se are în vedere două aspecte:
1. Scoaterea din prețul final a costurilor generate de salariul acordat personalului și o eventuală retribuție a deținutului
2. O diversificare a activităților la care pot fi folosiți deținuți în vederea deprinderi de noi competențe, de scoatere la activității de formare profesională a acestora și scoatere a lor din camere.
Prin scoaterea la muncă a detinuților nu se mai urmărește o evaluare a comenzii unităților ca obiectiv din perspectiva veniturilor provenite din muncă ci o diversificare a activităților la care participă deținuții din perspectiva obținerii de noi competențe.
4) Reorganizarea EOS
Pentru toate aceste subiecte, se dorește să se  genereze rezultate concrete în perioada imediat următoare
Pentru EOS, se va implementa un program de pilotare, de 45 zile, în 3 unități penitenciare, respectiv:
Aiud, Arad, Poarta Albă.
Acesta va presupune în prima instanță alocarea de personal pe timp de zi pe anumite secții de deținere, gen RMS, care să permită o retragere a grupelor de intervenție din interiorul locului de deținere urmând ca fișa postului sa conțină prevederi ce țin exclusiv de pregătirea personalului atât teoretică cât și practică, dar și folosirea acestora în situații extrem de punctuale ( gen însoțire deținuți extrem de periculoși la activității, răzvrătire etc.)
Se va trece la o pregătire intensivă a agenților supraveghetori de pe secțiile de deținere în timpul programului de lucru.
Se are învedere înființarea a încă 5 structurii de intervenție în încă cinci unități penitenciare.
5. Se are in vedere generaliza programul de cumpărături tip GLOVO pentru deținuți. În acest sens va trebui emisă o procedura care să reglementeze modul de desfășurare a acestei activități.

6. Instrucțiunea privind folosirea Girofarului
Au fost prezentate contraargumentele  organizațiilor sindicale cu privire la utilitate emiterii unei astfel de instrucțiuni, deoarece nu creează premisele respectării ei fiecare fiind răspunzător pentru deciziile luate ulterior instruirii.

7. Punerea în aplicare a OUG nr. 110 / 2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
Organizațiile sindicale au cerut să le comunice care sunt cauzele care au dus la neemiterea acestui ordin necesar pentru punerea în aplicare a OUG 110/ 2020.
ANP ne transmite că a transmis forma finală a OMJ în luna Decembrie 2021 la MJ

8. Aplicarea OMJ ORDIN nr. 2.588/C din 13 iunie 2019privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și pentru modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din Ministerul Justiției să  fie aplicată de la data emiterii ordinului începând cu luna iunie 2021, nu septembrie 2021, cum s-a făcut  în prezent în unele unități penitenciare.

9. Penitenciarul Deva Prezentare aspecte climat organizational negativ. Deși factorul de conducere al Penitenciarului Deva a fost informat cu privire la degradarea relațiilor de muncă care există în rândul unor subordonați, pentru a interveni în menținerea  relațiilor cordiale între toți angajații, datorate de comportamentul,  dificultăți  de comunicare sau diferențele personale ale unui angajat, care a genera un climat organizațional negativ și care afectează în mod direct relațiile de calitate și de muncă, acest lucru nu sa întâmplat.

5 răspunsuri la „Rezumat întâlnire de lucru între conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor și organizațiile sindicale reprezentative la nivelul poliției penitenciare”

  1. Bună ziua! Doar la penitenciarul Deva? De penitenciarul Miercurea Ciuc s-a uitat atât de repede sau nu prezintă interes pentru ANP?!

    1. Cu ocazia întâlniri anterioare au fost expuse problemele de la Penitenciarul Miercurea Ciuc, aplicându-se sancțiuni disciplinare. Monitorizam atent situatia de la Miercurea Ciuc.

  2. Bună dimineața! În ceea ce privește renunțarea la includerea pe costuri a salariilor personalului angajat în cadrul GAZ, pot spune că este bine venită, având în vedere sursa finanțării acestora. Referitor la plata deținuților ce prestează muncă în GAZ, personal nu o susțin, motivat de faptul că, includerea acestora se va reflecta în costul final al produselor și care, sunt consumate chiar de aceștia, fără generare de venituri. Apreciez că înregistrăm dublă cheltuială, în primul rând să o produci (se reflectă în prețul de cost al produsului) și ulterior cheltuiala cu hrana per/ deținut, când o înregistrezi la darea în consum prin blocul alimentar. Trebuie avut în vedere faptul că, aceste produse nu sunt vândute acestora și pe piața liberă, astfel încât, cheltuielile înregistrate să poată fi recuperate. S-a demonstrat în timp faptul că, nu este rentabil, prețul produselor din GAZ depășind cu mult piața liberă. Dacă produsele executate în cadrul producției bugetare sunt recuperate integral, prin vânzarea acestora către beneficiar sau înregistrarea în patrimoniu unității ( prin diminuarea cheltuielilor cu achiziția din exterior), plata deținuților la GAZ, dublează cheltuiala unității pe acest segment, fără a compensa cu nimic în bugetul acesteia. Sper să nu se implementeze plata deținuților la GAZ, astfel ne vom întoarce de unde am plecat în 2006. GAZ-ul este să producă anumite alimente așa cum, la blocul alimentar se prepară hrana, fără remunerare. Weekend minunat și sănătate multă tuturor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *