Proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite spre consultatre proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu rugămintea  a  transmite propunerile şi observațiile  cu privire la proiectul supus analizei.

Propunerile de modificare conform proiectului  sunt:

Art.ll La articolul I din Ordonanța de urgentä a Guvernului nr.130/2021 privind unele mäsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicatä în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 1202 din 18 decembrie 2021, cu modificärile ulterioare, dupä alineatul (4) se introduc douä noi alineate, alin. (41 ) – (42), cu urmätorul cuprins:

„(41 ) Prin exceptie de la prevederile alin.(l), începând cu luna august 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr.153/2017, pentru anul 2022 și cel din luna decembrie2021.

(42 ) Începând cu luna august 2022, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeasi institutie/autoritate publicä pe functii de acelasi fel, inclusiv pentru personalul promovat în functii sau în grade/trepte profesionale, în perioada ianuarie-iulie 2022, cuantumul brut al salariilor de bazä, soldelor de funcție/salariilor de functie și indemnizatiilor de încadrare lunarä de care beneficiazä aceste categorii de personal se majoreazä cu 1/4 din diferenta dintre salariul de bazä preväzut de Legea-cadru nr.153/2017, cu modificärile completärile ulterioare, pentru anul 2022 și cel din luna  iulie 2022.


În acest context, sunteți invitați să transmiteți eventuale observații / propuneri în vederea imbunatatirii prezentului proiect în secțiunea comentarii a prezentului articol.

Observaţiile primite vor fi analizate și, eventual incluse în vederea definitivării variantei finale a proiectului supus analizei.

Proiectul poate fi consultat dând Click pe👇

Proiect OUG modificare completare acte normative L 153-2017, OUG 130 -2021, L 7-2006

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *