Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Normelor de înzestrare cu armament, mijloace și tehnică de luptă pentru unitățile din sistemul administrației penitenciare

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările ulterioare, potrivit căruia, ”Normele de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnică de luptă pentru unităţile din sistemul penitenciar se aprobă prin ordin de către ministrul justiţiei.”, sens în care este necesară emiterea unui ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor de înzestrare cu armament, mijloace și tehnică de luptă pentru unitățile din sistemul administrației penitenciare. În prezent, la nivelul sistemului administrației penitenciare, nu există un ordin al ministrului justiției publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I prin care să se aprobe normele de înzestrare cu armament, mijloace și tehnică de luptă pentru unitățile din sistemul administrației penitenciare și prin care să se reglementeze criteriile de înzestrare și modul de repartizare a cantităților de armament, mijloace și tehnică de luptă necesare structurilor din sistemul administrației penitenciar

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Normelor de înzestrare cu armament, mijloace și tehnică de luptă pentru unitățile din sistemul administrației penitenciare și Referatul de aprobare.

Proiect de ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *