Proiect decizie modificare: Regulamentul privind activitățile de psihologia personalului în sistemul administrației penitenciare

Administrația Națională a Penitenciarelor, ne transmite spre consultare,  proiectul de decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor prin care se modifică Regulamentul privind activitățile de psihologia personalului în sistemul administrației penitenciare, aprobat prin decizia directorului general al ANP nr. 302/2013, cu rugămintea de a  comunica, până la finele zilei de 02.07.2021, la adresa de e-mail mihai.mocanu@anp.gov.ro,  propunerile și observațiile  referitoare la acest proiect, inclusiv în format editabil.

Principalele  propuneri de modificări la  Regulamentul privind activităţile de psihologia personalului în sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 302/04.01.2013, sunt:

1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Evaluarea psihologică în scopul selecţiei de personal se finalizează cu formularea, pentru fiecare candidat, a avizului psihologic APT sau INAPT.”

2. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
(4) Rezultatul evaluării psihologice este valabil 1 an de la data susținerii evaluării, pentru posturi/funcții cu cerințe psihologice identice.
3. La articolul 15, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorulcuprins:
(5) În situația unei evaluări psihologice finalizată cu formularea avizului INAPT,candidatul poate susține o nouă evaluare psihologică după un interval de minim 4 luni de la data susținerii evaluării psihologice inițiale.

4. După articolul 62 se introduce un nou articol, respectiv articolul 63 care va aveaurmătorul cuprins:
(1) „Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 01.08.2021.
(2) Prezenta decizie se aplică și acelor proceduri de concurs, aflate în derulare la data de 01.08.2021, în măsura în care, conform planificării, etapa de testare psihologică nu a fostinițiată, urmând a fi planificată ulterior acestei date.
(3) Pentru acele proceduri de concurs, aflate în derulare la data de 01.08.2021 șipentru care etapa de testare psihologică se află încă în desfășurare, nefiind finalizată pentrutoți candidații, sunt aplicabile prevederile Deciziei directorului general ANP nr. 302/2013, în forma aflată în vigoare la data publicării anunțurilor de concurs.

Mai jos spre consultare proiectul și referatul de aprobare modificare:

Proiect decizie de modificare a deciziei 302 din 2013 _ mail

Referat de aprobare modificare 302.doc 24.06.2021 – mail

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *