Proiect de Hotărâre a Guvernului privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare, ale cursanților instituțiilor de învățământ proprii pentru formarea polițiștilor de penitenciare și ale personalului civil din sistemul administrației penitenciare

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite, spre informare, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare, ale cursanților instituțiilor de învățământ proprii pentru formarea polițiștilor de penitenciare și ale personalului civil din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările operate ca urmare a discuțiilor purtate la Ministerul Justiției, în cadrul întâlnirii din data de 28.12.2021.

Astfel, au fost propuse din partea MJ următoarele modificări la proiect:

–          Separarea, pe capitole, a drepturilor polițiștilor de penitenciare de cele ale cursanților instituțiilor de învățământ proprii, rearanjarea unor articole;

–          Enumerarea limitativă a cazurilor in care se face decontarea si eliminarea mențiunii de la art. 1 lit. g) din proiect – ”in alte situații… ”;

–          Menționarea faptului că organizarea transportului si, respectiv, decontarea se va face cu respectarea ”principiului optimizării cheltuielilor”;

–          Eliminarea decontări pentru mașinile electrice (fiind gratuita încărcarea la acest moment);

–          In cazul soților care lucrează la aceeași unitate și au același program de lucru sa se acorde o singura decontare;

–          Art. 10 alin. 2: modificare astfel încât să fie posibilă decontarea transportului, in cadrul misiunilor la unități din aceeași localitate, intre acestea nu doar cu mijloace de transport în comun – nu a fost formulată o modificare în acest sens, dispoziția este în corelație cu art. 8;

–          Eliminarea exceptării de la obținerea vizei pe OS pentru directori;

–          Eliminarea trimiterilor la HG 714 si preluarea si adaptarea prevederilor din acesta care interesează sistemul ANP;

–          Eliminarea trimiterii la norme de aplicare (cu preluarea elementelor de interes la nivelul HG (precum: când se depune cererea pentru acordarea drepturilor, ce documente se atașează la cerere, când se plătesc drepturile?). Ca alternativă, s-a propus stabilirea unor aspecte procedurale, in măsura in care este necesar, la nivel de Decizie a DG al ANP).

Conform celor comunicate de MJ, proiectul revizuit va fi repus în procedură de transparență decizională pe pagina de internet a Ministerului Justiției.

Click pe 👇

proiect-HG-drepturi-de-transport 29.12.2021 curat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *