OUG Nr.1 din 6 ianuarie 2020 actualizează norma de hrana în institutiile publice de apărare

In MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 9 ianuarie 2020 sa publicat ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Conform modificărilor de la Pct.16 Norma de Hrană se actualizează în toate instituțiile publice de apărare, la valoarea din luna Ianuarie 2019, începând cu luna Ianuarie 2020.

Punctul 16 din OUG:
La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În aplicarea alin. (2), începând cu luna ianuarie 2020, toate instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională acordă cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană actualizate la nivelul lunii ianuarie 2019, potrivit normelor în vigoare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/221921

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *