OUG 115 / 15.12.2023 privind măsurile fiscal bugetare pe anul 2024 – Ordonanța Trenuleț publicată în Monitorul Oficial al României

În Monitorul Oficial nr.1139 / 15.12.2023 a fost publicată OUG 115 / 15.12.2023 privind măsurile fiscal bugetare pe anul 2024 – Ordonanța Trenuleț

Aceasta UG aduce următoarele elemente de noutate pentru polițiști, polițiști de penitenciare și pensionari:
1. O majorare cu 5% a salariului de funcție / de bază din decembrie 2023, începând cu luna ianuarie 2024 – se va vedea la salariul ce se va încasa în data de 10.02.2024

2.  La art. LII se corectează „omisiunea” comisă de Guvern în OUG care modifica OUG 131 / 2023, art. IV și introduce un nou alineat- alin.4 prin care acoperă legal decontarea voucherului de vacanță pentru perioada 30.10-31.12.2023. *Astfel, polițiștii, polițiștii de penitenciare și personalul contractual care în cursul anului 2023 nu au decontat deloc sau au decontat parțial servicii turistice în valoare de 1450 lei, pot deconta valoarea întreagă sau restul nedecontat în perioada 30 octombrie 2023 – 30.iunie 2024.*
Cu alte cuvinte, cei care au documente financiar contabile pentru concedii efectuate în perioada de după 29 10 2023 le pot depune și solicita decontarea contravalorii la Serviciile Financiare, iar cei care nu au decontat voucherul sau au decontat parțial servicii turistice, se pot deplasa în concediu și pot deconta serviciile turistice accesate până la 30 iunie 2024 în contul serviciilor turistice nedecontate în 2023

3. Se menține în plată majorarea de 75% pentru orele lucrate SDSL

4. Pensiile aflate În plată la 31.12.2023 se indexează la 01.01.2024 cu rata medie anuală a inflaȚiei cunoscute ( indexare cu 13,8%)

5. Valoarea sporurilor – pericol ANP – SE PĂSTREAZĂ la nivelul anului 2023 – adică se pierd în continuare 500 lei / lună

6. Plata orelor suplimentare necompensate cu timp liber va fi de 70% în 2024 – NU 75% ca acum
Un lucru interesant la art. III – Dispare referirea la ore suplimentare peste nivelul de 180 ore / an.
Angajatorul nu mai poate depăși plafonul de 180 de ore suplimentare.

7. Valoarea normei de echipare – valoarea normei de hrană rămân nemodificate – adică se pierd în continuare peste 500 lei

8. Art. VIII. — (1) Tranșele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din
instituțiile și autoritățile publice, care fac obiectul plății eșalonate,conform legii, neplătite până la data de 31 decembrie 2023, se
plătesc eșalonat, începând cu anul 2024, în tranșele prevăzute
la art. IX alin. (1).

(6) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite se stabilește procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu
respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).

Art. L. — La articolul 98 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din
3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Un punct-amendă reprezintă valoric 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a
Guvernului.”

 OUG  poate fi consultat la aici:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *