ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative publică în Monitorul Oficial al României

În Monitorul Oficial al României nr 1185 din 09.12.2022, a fost publicată ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 168 din 8 decembrie2022, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Prin OUG nr. 168/2022, Guvernul a stabilit mai multe măsuri ce vizează angajații din sistemul de ordine publică și siguranță națională și care se vor aplica din ianuarie anul următor astfel:

1. Creștere salarială cu –  10% în plus la salariu față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022: „în anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fără a se depăşi valoarea nominală pentru anul 2022 stabilită potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017”.

2. Actualizarea salariului de grad     Una din modificări adus de OUG 168/2022 față de varianta inițiala vizează actualizarea salariului de grad

Art. I. –

(5) În anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(6) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru personalul militar, polițiști și polițiștii de penitenciare actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut se exceptează de la prevederile alin. (5). ,, Observăm o intentie

3. Norma de hrana  plafonata la nivelul anului 2022 –  (7) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările
ulterioare, în anul 2023, valoarea lunară a indemnizației de
hrană se menține la nivelul din anul 2022.

4. Munca suplimentară în anul 2023, în cazul polițiștilor de penitenciare, se plătește în  limita de 3%    – (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) în anul 2023, pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiști, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază cuvenită/cuvenit

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în cazul polițiștilor
de penitenciare, limita de 3% se stabilește la nivelul bugetului
centralizat al Administrației Naționale a Penitenciarelor

5. Posturi libere în sistemul politiei penitenciare OUG 168/2022 nu interzice continuare concursuri  de ocupare a posturilor vacante. 

Art. V. — În anul 2023, numărul maxim de posturi care se
finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile
publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se
stabilește de către ordonatorii de credite astfel încât să se
asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate
în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal
aprobate prin buget.

6. Decontare servicii turistice se decontează la nivelul anului 2022 –  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 168 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, nu aduce modificări asupra decontului pentru servicii turistice pentru personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

7. Pensiile militare – Pentru pensiile militare de stat recalculate,
precum și pentru cele stabilite până la data de 31.12.2017,
cuantumurile brute indexate potrivit prevederilor art. 59 alin. (1)
din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu
modificările și completările ulterioare, se indexează suplimentar,
din oficiu, astfel:
a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 7,4%, fără să
depășească 3.154 lei;
b) între 3.001 lei și 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 5,1%,
fără să depășească 4.573 lei;
c) între 4.401 lei și 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 3,9%,
fără să depășească 5.981 lei;
d) între 5.801 lei și 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 3,1%,
fără să depășească 7.388 lei;
e) între 7.201 lei și 8.600 lei, se indexează cu 2,6%, fără să
depășească 8.782 lei;
f) între 8.601 lei și 10.000 lei, se indexează cu 2,1%, fără să
depășească 10.000 lei.
(2) Pentru pensiile militare de stat stabilite începând cu data
de 1.01.2018, cuantumurile brute indexate potrivit art. 59
alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările
ulterioare, se indexează suplimentar, din oficiu, astfel:
a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 3,8%, fără să
depășească 3.076 lei;
b) între 3.001 lei și 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 2,5%,
fără să depășească 4.485 lei;
c) între 4.401 lei și 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 1,9%,
fără să depășească 5.888 lei;
d) între 5.801 lei și 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 1,5%,
fără să depășească 7.295 lei;
e) între 7.201 lei și 8.600 lei, se indexează cu 1,3%, fără să
depășească 8.687 lei;
f) între 8.601 lei și 10.000 lei, se indexează cu 1%, fără să
depășească 10.000 lei.
(3) În cazul indexării cuantumurilor pensiilor militare de stat
potrivit alin. (1) și (2) pentru pensiile stabilite conform art. 60
alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările
ulterioare, prevederile art. 60 alin. (2) și (3) din aceeași lege se
aplică în mod corespunzător.

— (1) În anul 2023 se acordă un ajutor financiar
pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din
sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi  prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale
de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare
sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, astfel:
a) în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este
de până la 1.500 lei inclusiv;
b) în cuantum de 800 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este
între 1.501 lei și 2.000 lei inclusiv;
c) în cuantum de 600 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este
între 2.001 lei și 3.000 lei inclusiv.
(2) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se plătește în două
tranșe, în lunile ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, astfel:
a) în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este
de până la 1.500 lei inclusiv;
b) în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este
între 1.501 lei și 2.000 lei inclusiv;
c) în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este
între 2.001 lei și 3.000 lei inclusiv.

 

OUG-168-2022-TRENULEȚ-2023

 

6 răspunsuri la „ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative publică în Monitorul Oficial al României”

  1. In funcție de fiecare angajat o creștere destul de semnificativa a remunerației.
   Neavând o formă finaka a Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv polițiștii și polițiștii de penitenciare, nu putem aprecia decât creșterea de 10% conform OUG 168/2022

  1. Influențele în salariul de funcție, generate în urma acordării majorării salariale în procent de 10%, conform OUG nr. 168/2022 sunt

   Ag aproximativ între 200- 320 lei net

   Of aproximativ intre 300 – 500 lei net
   Aceste sume pot creste pentru cei care lucrează în schimburi in zilele de weekend.

  1. Buna seara.
   Ajutoarele finaniare prevazute de OUG168/2022 se acorda în sume fixe in funcție de venit:
   ex.) în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este
   de până la 1.500 lei inclusiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *