Minuta ședinței Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar ce s-a desfășurat în data de 18 septembrie 2018

 

Așa cum vă informam într-un articol anterior cu privire la o nouă întâlnirea a Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar, vă prezentăm minuta ședinței Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar ce s-a desfășurat în data de 18.09.2018.

Eveniment: Ședință COMISIE MIXTĂ DE DIALOG PRIVIND SISTEMUL PENITENCIAR
Locație: Ministerul Justiției, Sala de Consiliu
Data: 18.09.2018
Ora: 10.00
Participanți: Membri:

Dna. Laura IGNAT, Secretar General Adjunct, MJ, președinte Comisie mixtă

Dna Mihaela CONSTANTINOVICI, consilier ministru, MJ

Dna. Corina GHIZDAVU, Director, MJ

Dna. Andreea IUREA, Direcția Contencios, MJ

Dna. Ileana PETRE, DEAN, MJ

Dl. Leonard ANGHEL, UMP, MJ

Dl. Maria DOBRICĂ, Director General, ANP

Dl. Cristian PLEȘA, Director General Adjunct, ANP

Dna. Ioana ȘERBAN, Director General Adjunct, ANP

Dl. Claudiu ROMÂNU, Director, ANP

Dna. Gabriela GROSU, Director, ANP

Dl. Cătălin NIȚĂ, Director, ANP

Dl. Răzvan COȚOFANĂ, ANP

Dl. Sorin DUMITRAȘCU, Președinte, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor

Dl. Florin ȘCHIOPU, Președinte, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar

Dl. Adrian NEAGOE, Vicepreședinte Sindicatul Național al Lucrătorilor din Penitenciare

Dl. Florin STOICA, secretar general, Sindicatul Național al Lucrătorilor din Penitenciare

 

MINUTĂ

Dna Laura IGNAT, secretar general adjunct al MJ, președintele Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar, deschide dezbaterea în cadrul ședinței invitând ANP să prezinte stadiul implementării problemelor discutate în ședința Comisiei mixte ce a avut loc în data de 6 august 2018.

  1. Stadiul implementării problemelor discutate în ședința anterioară

În cadrul acestui punct de dezbatere a fost comunicat stadiul implementării măsurilor convenite în ședința precedentă. Astfel:

– în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de lucru[1], dl Marian DOBRICĂ, director general ANP, a reiterat faptul că a fost constituit grupul de lucru pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă din sistemul administrației penitenciare, iar potrivit calendarului asumat, până la sfârșitul lunii septembrie acest grup va finaliza proiectul standardelor privind condițiile de muncă ce va fi trimis spre consultare organizațiilor sindicale și unităților penitenciare din teritoriu.

Dl Sorin DUMITRAȘCU, președinte FSANP, a reamintit poziția FSANP în sensul că din acest grup de lucru ar fi trebuit să facă parte și reprezentanții organizațiilor sindicale dând exemplul grupurilor de lucru constituite în trecut, din care au făcut parte și reprezentanți ai organizațiilor sindicale și care au funcționat bine. Această poziție a fost susținută și de dl Florin ȘCHIOPU, președinte FSSP, care a adăugat faptul că în cadrul Comisiei sunt reluate dezbateri ale unor probleme fără să existe vreo finalitate, iar membrii organizațiilor sindicale vor să știe ce rezultate sunt în urma acestor dezbateri;

– în ceea ce privește salarizarea personalului din penitenciare[2], dna Laura IGNAT a comunicat faptul că impactul financiar generat de aplicarea grilei din anul 2022 pentru tot personalul este de 28 mil lei, această informație fiind comunicată și organizațiilor sindicale.

Dl Marian DOBRICĂ a evidențiat că această sumă reprezintă aproximativ o treime din deschiderile actuale pe titlul I din bugetul ANP, adică un impact semnificativ.

Dna Ileana PETRE, DEAN-MJ, a informat membrii Comisiei asupra faptului că problemele dezbătute în cadrul ședințelor Comisiei mixte au fost prezentate conducerii MJ, inclusiv salarizarea personalului, eliminarea discriminărilor pentru pensionari, plata orelor suplimentare nerecuperate, aplicarea HG 1997/2004 privind echipamentul, cu modificările ulterioare, eliminarea impozitării contribuției personale pentru pensionari în ceea ce privește serviciile medicale, medicamente și a protezelor, și HG privind locuințele de serviciu.

Legat de prezentarea problemelor conducerii MJ, dl Florin ȘCHIOPU a intervenit și a propus ca din cadrul Comisiei mixte să facă parte un secretar de stat din MJ, alături de conducerea ANP care antamează răspunderea pe ceea ce asumă în cadrul Comisei, și de conducerile organizațiilor sindicale reprezentative din sistemul penitenciar considerând că, în acest fel, dezbaterile Comisiei ar avea rezultate mai bune, și a solicitat ca această propunere să fie prezentată ministrului justiției. De asemenea, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la declarațiile publice ale ministrului justiției în ceea ce privește drepturile funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului penitenciar exprimându-și dorința ca aceste aspecte să fie discutate direct cu dl ministru.

Dl Sorin DUMITRAȘCU a solicitat evidențierea faptului că în cadrul Comisiei mixte organizațiile sindicale critică poziția ministrului justiției cu privire la drepturile funcționarilor publici cu sistemul penitenciar. De asemenea, a solicitat ca ministrul justiției sau un secretar de stat desemnat, care să aibă putere de decizie în relația cu sindicatele, să facă parte din Comisia mixtă.

Dl Florin STOICA, secretar general, SNLP, a reamintit că la ședința precedentă a Comisiei mixte s-a stabilit că MJ va transmite către ANP o adresă prin care se va comunica cum se decontează medicamentele în sistemul de apărare.

Dna Laura IGANT a informat că MJ a transmis către MAI și MApN adrese prin care solicită detalii cu privire la modalitatea de decontarea a medicamentelor în aceste instituții, iar după ce MJ va primi răspunsurile, va comunica ANP informațiile primite. De asemenea, dna IGANT a comunicat faptul că MJ a fost de acord ca în proiectul statutului polițistului de penitenciare să fie introduse prevederi similare cu cele ce vizează magistrații, în sensul că decontarea medicamentelor și asistenței medicale nu se impozitează.

Dl Florin STOICA s-a raliat poziției FSSP și FSANP în ceea ce privește desemnarea unui secretar de stat cu putere de decizie în cadrul Comisiei mixte și, respectiv, poziția privind critica organizațiilor sindicale referitoare la declarațiile ministrului justiției pe tema drepturilor funcționarilor publici cu statut special.

– în ceea ce privește plata orelor suplimentare nerecuperate din perioada 2016 – 2018, dl Marian DOBRICĂ a precizat că, potrivit evidențelor ANP, mai sunt de recuperat 375 985 ore suplimentare acumulate în perioada 2016-1 aprilie 2018. De asemenea, a informat că unitățile penitenciare au primit instrucțiuni ca, în principal, să se acorde timp liber pentru orele suplimentare acumulate până la data de 1 aprilie 2018, iar cele înregistrate după 1 aprilie 2018 să fie plătite.

Dl. Florin ȘCHIOPU a susținut că, în condițiile în care pragul de 180 de ore suplimentare se va atinge în această lună, este greu de crezut că mai sunt de recuperat 375 985 ore suplimentare.

Dl. Marian DOBRICĂ a menționat că trebuie luat în considerare și faptul că, în prezent, numărul angajaților din sistemul penitenciar este de 13 000 în timp ce numărul persoanelor private de libertate a scăzut la 21 000, de la 30 000 anul trecut, fapt ce duce la o diminuare a activităților desfășurate sub forma orelor suplimentare.

Dl Sorin DUMITRAȘCU a solicitat ca MJ să verifice dacă este corectă informația prezentată de ANP referitoare la numărul de ore suplimentare rămase de recuperat.

Dl Marian DOBRICĂ a precizat că este de acord ca MJ să desemneze o persoană care să verifice informația respectivă.

Dl Sorin DUMITRAȘCU a susținut că soluția recuperării orelor suplimentare este emiterea unui act normativ care să prevadă plata acestor ore.

Dl Cătălin NIȚĂ, director ANP, a făcut trimitere la ordonanțele anuale de salarizare din ultimii ani în care se prevedea că, de exemplu, în anul 2016, orele suplimentare se recuperează exclusiv cu timp liber. De asemenea, a precizat că dacă se acceptă interpretarea rezultată din Codul Muncii, care prevede că orele suplimentare efectuate se recuperează în termen de 60 de zile cu timp liber corespunzător, atunci salariații care au efectuat aceste ore în perioada 2016-1 aprilie 2018 nu vor primi nici liber și nici plata acestor ore, astfel încât soluția pentru această problemă ar fi emiterea unui act normativ.

– în ceea ce privește grupa de muncă pentru personalul civil, dl Sorin DUMITRAȘCU a precizat că FSANP a făcut demersuri la Ministerul Apărării în sensul constituirii grupului de lucru.

Dl Claudiu ROMÂNU, director ANP, a informat membrii Comisiei că, pe această temă, ANP a elaborat un punct de vedere pe care l-a transmis și organizațiilor sindicale, soluția identificată de ANP fiind modificarea textului Legii pensiilor.

Dna Ileana PETRE a informat că MJ a transmis Ministerului Muncii o solicitare privind completarea proiectului de modificare a Legii privind pensiile, în sensul luării în considerare a solicitărilor ANP și organizațiilor sindicale, pe această temă.

– în ceea ce privește eliminarea deficitului de personal[3], dl Marian DOBRICĂ a precizat că există standarde de personal elaborate în colaborare cu organizațiile sindicale, pe care ANP intenționează să le aplice.

Dl Florin ȘCHIOPU a dorit să cunoască dacă există bani în buget pentru salarizarea personalului în situația în care va fi continuat procesul de ocupare a posturilor vacante din sistemul penitenciar, după finalizarea celui în curs.

Dna Ioana ȘERBAN, director general adjunct ANP, a informat că în prezent nu există bani în buget pentru demararea altor concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, urmare a aprobării actelor normative ce vizează plata orelor suplimentare nerecuperate și, respectiv, optarea personalului medical pentru salarizare din sistemul de sănătate. De asemenea, a precizat că există un deficit de 22 mil. lei pe titlul I Cheltuieli de personal, iar penitenciarele-spital dispun de bani în buget până în luna decembrie, aceasta fiind doar parțial finanțată.

Dl Marian DOBRICĂ a precizat că în acest an sunt scoase la concurs 268 posturi de conducere și 112 posturi de execuție.

Dna Ioana ȘERBAN a comunicat că nu sunt prevăzuți bani în buget nici pentru finanțarea promoțiilor de ofițeri și agenți din acest an.

Dl Marian DOBRICĂ a precizat că o parte dintre posturile scoase la concurs anul acesta vor fi ocupate cu personal din sursă externă și a dat exemplul funcțiilor de conducere care au parcurs etapa internă, nu au fost ocupate și acum parcurg etapa externă.

La solicitarea dlui Adrian NEAGOE, vicepreședinte SNLP, de a cunoaște câți salariați s-au pensionat în acest an, dl Claudiu ROMÂNU a precizat că s-au pensionat 268 persoane.

Dl Sorin DUMITRAȘCU a solicitat ca ministrul justiției să sprijine ANP ca la următoarea rectificare bugetară să primească bani pentru derularea de noi concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din sursă externă.

Dna Laura IGNAT a precizat că, dat fiind faptul că potențialele viitoare noi încadrări cu personal pot avea loc începând cu lunile noiembrie, decembrie 2018, demersurile pentru solicitare fonduri bugetare pentru ocupare posturi vacante pot fi făcute în contextul pregătirii proiectului de buget pentru anul 2019. De asemenea, a menționat că solicitările primite de la ANP și incluse în proiectul de buget au fost întotdeauna maximale, constrângerile venind după primirea limitelor bugetare cuprinse în scrisoarea cadru, de la MFP.

Dl Florin ȘCHIOPU a solicitat o estimare, din perspectivă bugetară, a fondurilor ce vor fi avute în vedere pentru ocuparea posturilor vacante în anul 2019.

Dna Mihaela CONSTANTINOVICI, consilier ministru, a solicitat o argumentare a nevoii de ocupare a posturilor vacante din sistemul penitenciar în contextul în care, în prezent, numărul persoanelor private de libertate este în scădere.

Dl Florin ȘCHIOPU a explicat că numărul mare de activități pe care trebuie să le desfășoare personalul operativ din sistemul penitenciar impune folosirea unui număr mare de salariați în acest sector.

Dl Sorin DUMITRAȘCU a reamintit că standardele de personal prevăd un număr de 20 000 de salariați la un anumit număr de deținuți, dar variația numărului persoanelor private de libertate nu are un impact atât de mare asupra numărului de posturi.

Dl Florin STOICA a dat exemplul Penitenciarului Jilava unde, chiar dacă s-a redus numărul de persoane private de libertate cu 1000, tot 17 posturi pe perimetru sunt.

Dl Marian DOBRICĂ a precizat că, în prezent, sunt 13 000 de salariați în sistemul penitenciar, din care 8 000 în sectorul operativ, precum și 21 000 de persoane private de libertate. De asemenea, a reiterat faptul că în ceea ce privește concursurile, în funcție de limitele de buget din scrisoarea cadru, ANP va propune încadrarea unui număr de posturi astfel încât să fie acoperite posturile vacante din schema de personal.

Dna Laura IGNAT a făcut precizarea că față de limitele din scrisoarea cadru, MJ a solicitat întotdeauna fondurile efectiv necesare pentru desfășurarea optimă a activității.

– în ceea ce privește înăsprirea sancțiunilor pentru ultraj[4], organizațiile sindicale au reiterat solicitarea de completare a legislației prin adăugarea sintagmei ”funcționari publici cu statut special” la categoriile de personal (judecători, polițiști, jandarmi), protejate de infracțiunea de ultraj în varianta agravantă;

Dl Cătălin NIȚĂ a informat că ultimul răspuns primit de la MJ, pe acest subiect, datează din luna august 2017.

– în ceea ce privește echipele operative speciale[5], dl Marian DOBRICĂ a comunicat că, indiferent de concluziile CPT, ANP își păstrează aceeași poziție, în sensul de a menține aceste echipe operative speciale.

în ceea ce privește statutul juridic al Deciziei de Zi pe Unitate (DZU), dl Cătălin NIȚĂ a precizat că solicitarea organizațiilor sindicale ca personalul care primește atribuții prin DZU să își desfășoare activitatea în alte condiții de muncă decât cele în care este încadrat să primească și aceleași drepturi care se acordă pentru acele condiții de muncă, este justificată din punct de vedere moral.

Dl Sorin DUMITRAȘCU a precizat că problema o reprezintă situațiile în care, prin DZU, sunt salariați care desfășoară activități timp de 1-2 ani fără, însă, să primească și drepturile salariale cuvenite îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin DZU. Dl Florin STOICA a dat exemplul șefului Birou Evidență, care a fost împuternicit prin DZU 7 ani, fără a primi drepturile cuvenite atribuțiilor îndeplinite.

Dl Marian DOBRICĂ a explicat și situațiile în care nu pot fi făcute împuterniciri: unități în care sunt vacante toate funcțiile de șef de tură.

Dl Claudiu ROMÂNU a precizat că principala problemă o reprezintă funcțiile de execuție și a dat exemplul funcțiilor unice în care, pentru a asigura continuitatea activităților trebuie identificat un angajat care respectă cerințele postului.

Dl Florin ȘCHIOPU a dat exemplul absolvenților care intră în corpul ofițerilor și timp de trei ani nu pot ocupa funcții de conducere, perioadă care se aplică și în cazul împuternicirilor și a susținut că nu ar trebui să se aplice aceeași cerință pentru că împuternicirea acoperă o nevoie urgentă și nu una pe termen lung, cum ar fi în cazul concursurilor pe funcții.

 

Înainte de a trece la următoarele puncte de pe ordinea de zi, dl Florin ȘCHIOPU a solicitat situația pe unități privind atingerea pragului de 180 ore, respectiv 360 de ore.

Dl Cristian PLEȘA, director general adjunct ANP, a comunicat faptul că a fost întocmită o situație a orelor suplimentare efectuate la nivel de unități penitenciare care necesită finalizare.

Dl Marian DOBRICĂ a fost de acord că, la nivel de unitate penitenciară, pot exista 2-3 persoane care au depășit pragul de 360 ore suplimentare, însă media pe sistem penitenciar este de 24 ore suplimentare lucrate/om, o soluție fiind o planificare mai bună a personalului.

Dl Sorin DUMITRAȘCU a atras atenția asupra unor situații în care, persoane care nu erau sau erau foarte rar planificate pentru ore suplimentare sunt, în prezent, foarte des planificate.

Dl Florin ȘCHIOPU a ridicat problema orelor suplimentare realizate urmare a activităților generatoare de venituri desfășurate de persoanele private de libertate și a propus ca, pentru a ajunge la nivelul de zero ore suplimentare să fie sistată activitățile generatoare de venituri pentru o perioadă de 1-2 ani de zile.

Dna Laura IGNAT a propus continuarea dezbaterilor cu punctul doi de pe ordinea de zi, referitor la sporuri.

  1. Sporuri

Acordare spor de 5% pentru personalul care execută atribuții de însoțire și supraveghere a deținuților scoși la programe zilnice

Dl Sorin DUMITRAȘCU a reamintit solicitarea ca personalul care execută atribuții de însoțire și supraveghere a deținuților scoși la programe zilnice să primească sporul de 5% specific acestei atribuții susținând că a existat o perioadă în care acest spor se acorda însă, după ce această atribuție a fost scoasă din fișa postului, acest spor nu se mai acordă deși atribuțiile de însoțire și supraveghere sunt realizate efectiv.

Dl Marian DOBRICĂ a precizat că pentru a primi sporul de 5% pentru pază, supraveghere și însoțire personalul trebuie să fie înscris în documentele operative, respectiv registrul de planificare din Serviciul de escortare și însoțire și registrul de planificare din Serviciul de pază, supraveghere și însoțire în interiorul locului de deținere. De asemenea, dl DOBRICĂ a precizat că în ceea ce privește personalul din sectorul reintegrare și asistență socială, acesta desfășoară activități educative cu deținutul la cluburi din interiorul secțiilor unde responsabil cu paza și supravegherea deținuților este agentul supraveghetor din secția respectivă.

Dl Sorin DUMITRAȘCU a reiterat solicitarea ca personalul care desfășoară, în realitate, activități de supraveghere și însoțire a deținuților să primească sporul de 5%.

Dl Marian DOBRICĂ a susținut că activitățile de pază, supraveghere și escortare trebuie să fie desfășurate de personal specializat din sectorul operativ.

Dl Adrian NEAGOE a solicitat ca, dacă acordarea sporului de 5% pentru personalul din sectorul socio-educativ depinde de planificarea acestora în documentele operative atunci să se creeze și pentru aceste activități baza legală de planificare.

Dl Marian DOBRICĂ a precizat că personalul din sectorul socio-educativ are ca principală atribuție educarea/asistența și nu paza, supravegherea și escortarea, în documentele operative fiind înscrise persoanele care au ca atribuție principală paza, supravegherea și escortarea, iar activitățile socio-educative se desfășoară, în marea lor majoritate, în zona de competență a unui agent de supraveghere.

Dl Adrian NEAGOE a susținut că, în aceste condiții, educatorul ar trebui să meargă direct la sala de desfășurare a activității de educare, fără preluarea și însoțirea prealabilă a acestora până la sala de desfășurare a activității.

Dl Sorin DUMITRAȘCU a adăugat că deținuții trebuie supravegheați de un agent de supraveghere și pe perioada în care educatorul își desfășoară activitatea la sală pentru a asigura securitatea educatorului.

Dl Marian DOBRICĂ propune să se facă o notificare pe proiectul de regulament privind siguranța deținerii în sensul nominalizării celorlalte sectoare de activitate care parțial derulează activități de supraveghere și escortare. În același timp, dl DOBRICĂ a susținut că ANP trebuie să tindă în a specializa personalul pe activități și nu în a face un amestec de atribuții specifice unor sectoare diferite, dat fiind că personalul trebuie să posede abilități și instruiri specifice atribuțiilor principale din fișele de post, iar cel care este planificat pentru a desfășura activități de pază, supraveghere și instruire trebuie să aibă abilitățile și instruirea specifice acestor atribuții.

Acordare spor de tură pentru personalul medical care a optat pentru salarizarea din sistemul de sănătate

Dna Ioana ȘERBAN a precizat că există două sporuri care nu intră în limita de 30% sporuri acordate la nivel de instituție, respectiv sporul de tură și sporul de noapte, iar personalul medical poate să opteze pentru unul dintre aceste sporuri. De asemenea, dna ȘERBAN a precizat că în ceea ce privește sporul de tură, există un ordin al Ministerului Sănătății care prevede că acest spor poate fi acordat pentru personalul care lucrează în două ture, iar la ANP personalul lucrează în trei ture.

Dl Sorin DUMITRAȘCU propune să fie solicitate clarificări cu privire la modalitatea de acordare a cestui spor, la Ministerul Sănătății.

S-a agreat ca atât SNLP, cât și MJ să solicite clarificări la Ministerul Sănătății privind acordarea sporului de tură.

  1. Împuternicirea ofițerilor în funcții de conducere

Dl Sorin DUMITRAȘCU a reamintit membrilor Comisiei faptul că, în opinia FSANP, sunt ilegale împuternicirile pe funcții de conducere care depășesc perioada de 1 an și a solicitat respectarea legii, adică împuternicire 6 luni plus 6 luni, precum și încetarea acestei practici, riscul major fiind ca o instanță de judecată să constate ilegalitatea acestei practici și, în consecință, deciziile adoptate în această perioadă să fie anulate. De asemenea, a solicitat ca în perioada în care se desfășoară împuternicirea, să fie organizate concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante.

  1. Decontare medicamente pensionari

Dna Laura IGNAT a comunicat faptul că MJ așteaptă răspunsuri de la MApN și MAI pe care le va transmite organizațiilor sindicale.

  1. Concursuri din sursă internă și externă

Dl. Florin STOICA a solicitat un răspuns clar legat de organizarea de noi concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul penitenciar, în acest an.

Dl Marian DOBRICĂ a reiterat faptul că, chiar și în situația rectificării bugetare la sfârșitul lunii noiembrie, impactul bugetar aferent acestor concursuri va fi asupra bugetului din anul 2019 astfel că important este să existe buget pentru organizare de noi concursuri în anul 2019.

  1. Protecția datelor cu caracter personal

Dl Florin ȘCHIOPU a reiterat solicitarea de a retrage declarațiile de avere de pe pagina web a instituției sau, în caz contrar, de a comunica date legate de personal, la solicitarea organizațiilor sindicale, dând exemplul informațiilor solicitate privind mutările personalului în cadrul sistemului penitenciar: nume, prenume, penitenciarul de unde pleacă, penitenciarul unde merge și motivarea mutării. De asemenea, dl ȘCHIOPU a solicitat ca până nu se clarifică aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, aceste date să nu mai figureze pe pagina web a unităților penitenciare.

Dna Ileana PETRE a propus ca, în contextul existenței unui grup de lucru pentru implementare, la nivelul MJ, a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, membrii MJ ai Comisiei mixte să verifice stadiul lucrărilor în cadrul acestui grup de lucru și, eventual, să fie aduse propuneri din partea membrilor Comisiei mixte.

Dl Marian DOBRICĂ a precizat că, în ceea ce privește lista cu mutările personalului în sistemul penitenciar, aceasta a fost pusă la dispoziția organizațiilor sindicale spre consultare, fără ca să poată fi făcută publică. De asemenea, dl DOBRICĂ a precizat că pot fi puse la dispoziție orice date privind personalul dacă există acordul scris al persoanei în cauză.

Dna Mihaela CONSTANTINOVICI a propus folosirea unui cod de identificare a persoanei, cod care să fie transmis acesteia.

Reprezentanții organizațiilor sindicale au fost de acord că o astfel de soluție, cu folosirea unui cod de identificare comunicat salariatului, poate fi utilă.

Dl Florin ȘCHIOPU subliniază faptul că instituția nu poate folosi un anumit tip de retorică cu privire la accesul la date cu caracter personal cât timp există încă declarații de avere care cuprind date cu caracter personal publicate pe pagina web a instituției.

Dna Laura IGNAT a reamintit că există la nivelul MJ un grup de lucru care are ca obiect elaborarea unui proiect de regulament privind protecția datelor cu caracter personal și, pe acest subiect, va fi purtată corespondență cu ANP.

Dl Marian DOBRICĂ a adăugat că ANP a început demersurile pentru crearea funcției de ofițer pentru protecția datelor cu caracter personal.

  1. Rectificarea bugetară

Dl Florin STOICA a informat că există unități penitenciare care nu au plătit decontarea chiriilor, transportului etc.

Dna Laura IGNAT a precizat că MJ așteaptă influențele de la Ministerul Finanțelor, iar în cursul acestei săptămâni urmează să fie majorate filele de buget.

  1. Impozitarea cheltuielilor judecătorești și a decontării consultanței/asistenței juridice

Dl Florin STOICA a prezentat un exemplu în care a fost reținut impozit când s-a făcut decontarea la unitatea penitenciare, după plata avocatului pentru consultanță juridică.

Dna Laura IGNAT a comunicat că va studia această speță împreună cu ANP, respectiv dacă decontarea asistenței juridice se impozitează sau nu, iar la următoarea ședință va comunica un punct de vedere.

  1. Management participativ

Dl. Sorin DUMITRAȘCU a reiterat solicitarea organizării lunare a consiliilor de conducere, la nivelul ANP, în care să se discute problemele de sistem astfel încât la nivelul Comisiei mixte să fie discutate numai acele probleme dezbătute și nesoluționate la nivelul ANP.

Dl Marian DOBRICĂ a explicat rolul, componența și modalitatea de desfășurare a consiliilor de conducere de la nivelul ANP, respectiv că acesta nu este un for de decizie ci unul consultativ, în componența cestuia intrând directorul general, directorii generali adjuncți și șefii structurilor din ANP, precum și, în calitate de invitați, reprezentanți ai organizațiilor sindicale din sistemul penitenciar. De asemenea, a explicat faptul că dezbaterile din cadrul ședințelor consiliului de conducere sunt consemnate într-un proces verbal de ședință, subliniind însă că sunt participanți care înregistrează ședințele consiliului de conducere.

Dl Sorin DUMITRAȘCU a afirmat că înregistrează ședințele consiliului de conducere de la nivelul ANP, dar și ședințele la care participă la nivelul MJ, pentru că au existat situații în care ceea ce s-a exprimat în ședințe nu a fost, ulterior, respectat, precum și că a făcut cunoscut faptul că înregistrează aceste ședințe cu mult timp înainte, în cadrul acestor ședințe.

Dl Marian DOBRICĂ a insistat asupra faptului că trebuie solicitat acordul participanților de a fi înregistrate ședințele la fiecare ședință.

Dl Sorin DUMITRAȘCU a reiterat informarea membrilor Comisiei mixte cu privire la faptul că la orice întâlnire la care participă în cadrul ANP și MJ, înregistrează dezbaterile.

Dl Marian DOBRICĂ a solicitat consemnarea, în minută, a faptului că nu este de acord cu înregistrarea dezbaterilor de către dl Sorin DUMITRAȘCU. De asemenea, a subliniat faptul că ședințele consiliului de conducere de la nivelul ANP se vor desfășura potrivit reglementărilor în vigoare, inclusiv în ceea ce privește obținerea acordului participanților pentru înregistrarea ședințelor enunțând următoarele reguli: ședințele se desfășoară lunar, se respectă calitatea de invitat, nu se înregistrează fără acordul scris al participanților la ședință, au un caracter confidențial.

Dl Sorin DUMITRAȘCU a solicitat organizarea unei ședințe lunare la nivelul ANP la care să participe organizațiile sindicale și în urma cărei membrii organizațiilor sindicale să fie informați cu privire la concluziile dezbaterilor, nefiind acceptată lipsa de transparență.

  1. Statut special

Dl Florin STOICA a subliniat importanța promovării, la Camera Deputaților, a propunerilor de modificare a statului polițiștilor de penitenciare și a informat că SNLP a înaintat propuneri de modificări către Parlament.

Dl Florin ȘCHIOPU a susținut că, dat fiind impactul acestui statut asupra personalului din sistemul penitenciar, este important ca modificările să fie agreate de toate părțile.

Dna Ileana PETRE a precizat că, în baza propunerilor de amendamente primite de la organizațiile sindicale, prin intermediul ANP, MJ a elaborat un material în care a fost exprimat punctul de vedere pe fiecare amendament.

Dl Florin ȘCHIOPU a solicitat ca organizațiile sindicale să fie informate cu privire la stadiul demersului gestionat de MJ pentru a cunoaște din timp dacă este necesar să realizeze propriile demersuri de promovare.

Membrii Comisiei au stabilit ca următoarea întâlnire să aibă loc în data de 16 octombrie, ora 10.00.

 

[1] Solicitare inițială: ”Revenim cu propunerea de elaborare a unui proiect de Ordin de ministru, care să stabilească standarde privind condițiile de muncă ale angajaților din sistemul penitenciar și a unui plan de acțiune pentru îmbunătățirea acestora”.

[2] Solicitare inițială: ”Solicităm ca Ministerul Justiţiei să susțină aplicarea grilei de salarizare amânată până în 2022 prin legea cadru 153/2017 începând cu octombrie 2018 și pentru personalul din penitenciare, eliminându-se astfel discriminarea în raport cu alte sectoare de activitate (educație și sănătate)”

[3] Solicitare inițială: ”Organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante în sistemul penitenciar. Calendar, număr estimativ și categoria posturilor ce urmează a fi scoase la concurs în cursul anului 2018”

[4] Solicitare inițială: ”Modificarea art. 257, alin. (4) din Noul Cod Penal, introducându-se în textul de lege și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare alături de polițiști și jandarmi, astfel încât să descurajeze și să sancționeze faptele de agresiune ale deținuților îndreptate împotriva personalului de penitenciare”

[5] Solicitare inițială: ”Inițierea demersurilor privind înființarea echipelor operative speciale (EOS) în toate unitățile penitenciare, indiferent de categoria și numărul deținuților custodiați. Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) susține ideea înființării EOS în toate penitenciarele, luându-și angajamentele în acest sens, dar nici până la această dată nu s-au inițiat demersurile necesare”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *