Întâlnirea de la sfârșit de an a Comisiei de dialog social nu a facut decât să confirme că am avut dreptate… Fursecuri, multumiri și nimic bun pentru personal

În data de 12 decembrie 2023 ceream întrunirea Comisiei mixte de dialog, cu următoarele doleanțe:

Nr. 62/FSSP/11.12.2023

Doamnei Alina-Ștefania Gorghiu

Ministrul Justitiei

Stimată doamnă ministru,

Având în vedere faptul că în ultimul timp nu au fost elemente care să ducă la îmbunătățirea stării de fapt a sistemului penitenciar, plecând de la condițiile de salarizare și încheind cu toate restricțiile bugetare pe care le parcurgem, în timp ce alte categorii sociale sunt beneficiare ale bunăvoinței Guvernului României, va solicitam întrunirea de urgență a Comisiei mixte de dialog, cu participarea nemijlocita a dumneavoastră,  având următoarele teme de discuții:
– Salarizare personal penitenciar în conformitate cu prevederile legale – aplicare în integralitatea a legii salarizării unitare.
– Acordare vouchere de vacanță- situație sistare plăți.
– Acordare tranșe hotărâri judecătorești – situația în care ne aflăm? Soluții de deblocare.
– Plata actualizată a normelor de hrană și echipament.
– Acordare salariu de grad la nivelul prevăzut de lege și în concordanță cu prevederile legale – actualizare în funcție de salariul minim pe economie.
– Promovare modificări OMJ 4800/2018
– Comunicare fără consistenta între Ministerul Justitiei și organizațiile sindicale, în speță FSSP.
Ex.: Sesizare a corpului de control al ministrului cu diverse probleme. Rezultat: Verificari din birou, cu întrebări adresate ANP și răspunsuri primite de la Administrație, după ce aceștia consulta chiar pe cei împotriva cărora a fost sesizat Corpul de control al ministrului.
Aceeași situație se întâmplă și în ce privește Administrația Națională a Penitenciarelor.
Întrunirea ar putea avea loc joi, 14 Decembrie.
Cu deosebita considerație,
__ __
Florin ȘCHIOPU
Președinte
Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar
Tel: 0728222860
În data de 20 decembrie, la ora 12.00, am primit o invitație la Comisia de dialog, pentru a doua zi la ora 9.00, care suna așa:

,,Stimați membri ai Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar,

Vă adresăm invitația de a participa mâine, 21 decembrie 2023, ora 9.00, Ministerul Justiţiei, Sala de Consiliu, et. 1, la ședința Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar.

Dat fiind faptul că ne aflăm la final de an, vă propunem ca ordinea de zi să cuprindă un singur punct cu caracter general, respectiv „Diverse”.

Vă rugăm sa confirmați participarea la ședință!

Cu deosebita considerație,

Leonard ANGHEL

Manager public,

Unitatea de management public

Ministerul Justiţiei”

NU AM PARTICIPAT

 

REZULTATUL

,,Proces Verbal  Comisie mixta 21 decembrie 2023

Participanți

Dl Bogdan ILEA, secretar de stat, președinte Comisie

Dna Silvia CHITICARU, director, DE-MJ

Dna Cristina VIȘAN, personal de specialitate juridică, DRU-MJ

Dna Andreea IUREA, personal de specialitate juridică, DC-MJ

Dl Leonard ANGHEL, manager public, UMP-MJ

Dl Dan HALCHIN, director general, ANP

Dl Claudiu ROMÂNU, director general adjunct, ANP

Dna Ioana MORAR, director general adjunct, ANP

Dna Gabriela PETROVICI, director, Direcția Economică, ANP

Dl Daniel MICLESCU, comisar șef de poliție penitenciară, DJ-ANP

Dl Cosmin DOROBANȚU, președinte, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor

Dl Florin STOICA, secretar general, Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare

Dl Bogdan ILEA, secretar de stat, președintele Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar (Comisia mixtă) a deschis ședința mulțumind participanților pentru prezență exprimând, în același timp, regretul că reprezentanții FSSP și FPP nu participă la ședință. Dl secretar de stat ILEA a propus reprezentanților organizațiilor sindicale să aibă o scurtă deschidere a ședinței după care membrii Comisiei să facă o scurtă trecere în revistă a anului 2023, din perspectiva dialogului social.

Dl xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxx, a mulțumim MJ și ANP pentru deschiderea la dialogul social. Dl xxxxxxxxxxxxxxxxx a adus în discuție subiectul salarizării și pe cel al pensiilor militare, exprimând poziția membrilor sindicali cu privire la faptul că majorarea cu 5% a salariilor din ianuarie 2024 nu este considerată ca fiind suficientă. În ceea ce privește anul 2024, dl xxxxxxxx a exprimat solicitarea ca dna ministră a justiției să sprijine sistemul penitenciar în procesul de elaborare a unei noi legi a salarizării prin includerea ANP în grupul de lucru constituit în acest sens. De asemenea, dl xxxxxxxxx a amintit necesitatea actualizării valorii normei de hrană și, respectiv de echipament.

Dl yyyyyyyyyyyyyyyyyyy, yyyyyyyyyyy, yyyyyyyyyyyyyy, a transmis mesajul potrivit căruia xxxxxxxx a tratat și va trata cu seriozitate dialogul social cu MJ și ANP, fiind deschis la dialog și negocieri ori de câte ori este nevoie. Dl yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy a subliniat faptul că, în ciuda provocărilor din anul 2023, acestea au fost depășite inclusiv cu sprijinul MJ și ANP, spre mulțumirea personalului din sistemul penitenciar. De asemenea, dl xxxxxxxxxxxxxx a mulțumim ANP și MJ pentru deschiderea la dialog și sprijinul acordat în acest proces. Referitor la anul 2024, dl yyyyyyyyyyyyyyyyy a menționat, pe lângă majorarea salarială de 5%, deblocarea valorii normei de hrană sau de echipament, necesitatea actualizării gradului/gradației, dar și a bunei gestionări a  bugetului, mai ales din perspectiva anului electoral 2024. Dl yyyyyyyyy a subliniat rolul important al sistemului penitenciar în sistemul de apărare, ordine și siguranță, precum și profesionalismul personalului din sistemul penitenciar.

Dl Dan HALCHIN, director general ANP, a mulțumit reprezentanților organizațiilor sindicale pentru prezență și a subliniat faptul că multe provocări au putut fi depășite prin deschiderea conducerii MJ spre soluționarea acestora, mulțumind astfel ministrei justiției, dna Alina GORGHIU, precum și dlui secretar de stat, dl Bogdan ILEA, pentru sprijinul acordat sistemului penitenciar pe parcursul anului 2023. Dl HALCHIN a remarcat faptul că sistemul penitenciar este la același nivel cu celelalte sisteme din familia apărare, ordine și siguranță, din perspectiva asigurării drepturilor de personal. Referitor la efectivul de personal, dl HALCHIN a precizat că și în anul 2023 acesta se găsește la maximul istoric, cu 100 de posturi peste cel din anul precedent. Dl Dan HALCHIN a subliniat importanța continuării dialogului social, chiar dacă nu întotdeauna toate părțile sociale agreează soluțiile în unanimitate.

Dl Bogdan ILEA a apreciat poziția echilibrată a antevorbitorilor, iar în ceea ce privește majorarea cu 5% a salariilor, a subliniat faptul că, chiar dacă 5% este un procent relativ mic, acesta reprezintă totuși o majorare. Cu privire la pensiile militare, dl ILEA a precizat că ceea ce se decide pentru familia ocupațională se transpune și la nivelul sistemului penitenciar, iar în ceea ce privește salarizarea, ANP va fi reprezentat inclusiv prin intermediul Direcției Elaborare Acte Normative din MJ argumentând, în acest sens, cu faptul că până în prezent, cel puțin în ultimii trei ani, sistemul penitenciar a reușit să țină pasul cu celelalte sisteme din familia ocupațională de care aparține.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dl Bogdan ILEA a continuat trecerea în revistă a realizărilor în ceea ce privește condițiile din penitenciare, atât din perspectiva persoanelor private de libertate, cât și a personalului, și a rugat ANP să prezinte mai multe detalii.

Dl Dan HALCHIN a reamintit că, din perspectiva condițiilor de muncă,  împreună cu organizațiile sindicale s-a convenit concentrarea pe patru unități penitenciare, respectiv Iași, Bacău, Pelendava și Satu Mare, pentru acestea fiind alocate în jur de 700 000 lei. La nivel de sistem penitenciar, suma destinată condițiilor de detenție și de muncă este de peste 1,7 mil lei.

Dl Aurelian OPREA, director general adjunct, a prezentat situația pentru fiecare din cele patru unități penitenciare. Astfel, dl OPREA a precizat că la Bacău, față de ce s-a stabilit inițial au fost realizate mai multe lucrări de îmbunătățire a condițiilor de detenție și de muncă. La Satu Mare au fost achiziționate materialele necesare siguranței deținerii, la Pelendava au fost avizate în CTE – ANP, lucrările necesare îmbunătățirii condițiilor de muncă, iar la Iași au fost continuate lucrările de îmbunătățire. La nivel de BAGR a fost încheiat Acordul-cadru pentru utilități, pentru armament, au fost achiziționate echipamente de paradă. Stațiile Tetra sunt în evaluarea tehnică la nivelul BAGR. Încă se mai lucrează pentru achiziționarea mijloacelor de transport deținuți. În acest sens, o prioritate este achiziționarea de autospeciale de 16 locuri. Anul următor va fi reluată achiziția de uniformă de serviciu și uniformă de oraș.

Dl Dan HALCHIN a precizat că tot anul următor vor fi inițiate demersuri pentru schimbarea armamentului din dotarea polițiștilor de penitenciare.

Dl Bogdan ILEA a transmis, în numele ministrei justiției, dna Alina GORGHIU, un mesaj de apreciere pentru rolul polițiștilor de penitenciare, esențial pentru buna funcționare a poliției penitenciare, profesionalismul polițiștilor de penitenciare fiind unul ridicat. În ceea ce privește relația dintre MJ, ANP și organizațiile sindicale, dialogul și comunicarea au fost baza bunei colaborări. Dl ILEA a transmis faptul că ministra justiție urmărește personal buna funcționare a sistemului penitenciar, acest sistem fiind unul de referință și foarte important pentru credibilitatea României. Eforturile conducerii MJ sunt îndreptate spre susținerea acestui sistem, a îmbunătățirii condițiilor din penitenciare, inclusiv prin investiții semnificative. Dl ILEA a remarcat eforturile tuturor celor implicați în proiectele celor două noi unități penitenciare și a reiterat angajamentul pentru investiții în condiții de muncă, precum și pentru un dialog continuu. Dl Bogdan ILEA a adresat rugămintea ca reprezentanții organizațiilor sindicale și conducerea ANP să transmită personalului din sistemul penitenciar cele mai bune gânduri din partea ministrei justiției, precum și din partea echipei și colegilor de la MJ.

În afara unui limbaj ce îl cunoaștem în ultimii 4 ani de zile, ,,sistemul penitenciar este la același nivel cu celelalte sisteme din familia apărare, ordine și siguranță, din perspectiva asigurării drepturilor de personal.” și ,,că ceea ce se decide pentru familia ocupațională se transpune și la nivelul sistemului penitenciar”, eu nu știu rezultate notabile în zona drepturilor de personal suținute de ministerul justiției. Amărâți de  bani primiți sunt ca urmare a unor actualizări a salariului funcției de către ministrul de interne. Restul, vreo 1000-1200 de lei la agenți si vreo 1700-2000 la ofițeri, reprezintă DATORIA STATULUI ROMÂN DE 6 ANI, la personalul din structura natională de apărare, ordine publică și siguranță națională din care fac și penitenciarele parte.

În plus, cerusem o întâlnire cu ministrul justiției, cu care să discutăm în mod serios, cu termene, perioada în care Sistemul penitenciar să intre în drepturi, respectându-se și în cazul nostru legea salarizării ca în cazul categoriilor  ce le gestionează ca ministru, din care putem enumera magistrații. Acea întâlnire nu a avut loc, iar subiectul,, DIVERSE” de pe ordinea de zi, era o poveste trăită de mai multe ori de membrii ce îî reprezentăm. Așa că Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar și Federația Polițiștilor de Penitenciare au luat act de absența ministerială și au declinat invitația la un simulacru de Comisie mixtă de dialog. 

Așteptăm o reacție onestă a ministrului justiției, prin convocarea pentru discuții cu rezultat, a organizațiile sindicale reprezentative. Până atunci ne vom striga în stradă doleanțele. Și vom striga până când DATORIA STATULUI ROMÂN către noi va fi stinsă.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *