Întâlnire de lucru ANP- organizațiile sindicale reprezentative

Azi, 04.08.2022, ora 10.30, la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor a avut loc întâlnirea de lucru între ANP și organizațiile sindicale reprezentative.

Problema discutate:
1. Modificare RSLD.(solicitare FSSP)
Am adus la cunoștința ANP despre dezbaterea publică pe care am solicitato cu privire la modifica OMJ 4800/2018 – RSLD
Modificările ce dorim a fi implementate sunt următoarele:
-planificării schimburilor in sarcina șefului de tură,
-interzicerea folosirii sistemului video impotriva personalului, -planificarea în serviciul de supraveghere a minim doi supraveghetori, -accesul personalului cu telefonul mobil in sectorul administrativ, etc
.
2. Condiții de munca.
S-a cerut îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru polițiștii de penitenciare și prezentarea unei situații detaliate cu sumele chetuite in acest sens.

3. Măsuri Covid.
La acest moment, ținând cont de situația epidemiologica din unități, nu se are in vedere o înăsprire a acestor reguli.

4. Situație Penitenciarul Baia Mare.
Avand învedere evenimentul produs la Penitenciarul Baia Mare, ANP a dispus mai multe misiuni de control.
La acest moment se preconizează o concluzie ca urmare a materialului de control întocmit, concluzie pe care o vom afla luni 09 august 2022.

5. Folosirea camerelor video. Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar se opune folosirii camerelor de supraveghere in procedura comisiei de disciplină. Considerăm excesivă procedura prin care sa dispus acest lucru, atât de catre ANP cat si de unitățile subordonate. Nu avem nimic împotriva dovediri încălcării prevederilor legale atât din punt de vedere administrativ cât și penal, dar avânt la bază respectarea GDPR și a prevederilor legale în materie.
ANP considera că nu se poate lipsi în totalitate de această formă de control deși folosirea mijloacelor video in procedura disciplinara incalcă prevederilor legale în materie deoarece unitățile nu sunt autorizate nici până la această dată să prelucreze date cu caracter personal conform Regulamentului European privind GDPR, nefiind consultate organizațiilor sindicale așa cum prevede legea.
ANP va trimite în unități instrucțiuni cu privire la monitorizarea excesivă a personalului.

6.. OMJ mutare/schimbare.
La solicitarea Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, ANP ne-a răspuns ca s-a lucrat deja la un set de modificări ce ne vor fi puse la dispoziție exact în sensul celor solicitate de către FSSP.

7. Acordare spor HIV/TBC.
FSSP solicita ANP, aplicarea sporurilor HIV/TBC în condiţiile personalului medicat care a optat pentru salarizarea Ministerului Sănătăţii( pentru toată durata in care se află în serviciu de supraveghere ). ANP va face verificări și va uniformiza acordarea acestor sporuri .

8. Asistent igiena.
ANP va cere avizele de la OAMMR. Se vor scoate 66 de posturi de medici la concurs.

9. Autorizație ANRE electrician.
ANP va încerca eliminarea autorizației dacă este posibil din punt de vedere legal.

10. Condiții munca P. Bacau.
Se dorește darea in folosință a unor spații de deținere ce se construiesc.

11. Dotări echipe de intervenție
ANP incearca să găsească o soluție administrativă învedere achiziționării unor tipuri de echipamente în caz de incident.

12. Rezerva de personal.
ANP a solicitat unităților din subordine să identifice potențiali ofițeri care pot ocupa funcții de conducere. Din Aproximativ 500 de propuneri în urma discuțiilor purtate cu ei a rezultat numai un număr aproximativ de 200 de ofiţer care și-au exprimat acordul.
S-a identificat si posibilitatea de a fi introdus în acest tip de program in urma unor selecții avute la nivel de structura DMRU si ofiterii care nu sau regăsit în propunerile sefor ierarhici, printr-o simplă exprimare a dorinței de a participa la astfel de programe.

Astfel de propuneri pot fi făcute și de către organizatiile sindicale.

13. Profile psihologice.
La acest moment au fost create 5 din 6 profile. S-a introdus la interviu filmarea. S-au mărit anumiți timpi ai probelor. Toți candidații au posibilitatea de a cere un feedback în urma unui rezultat negativ (respins), raspuns pe care îl va primi în aproximativ 40 de zile .
A mai rămas doar un profil de finalizat pentru directorii adjuncți.

14 Modificare program aplicație Concediu de odihnă (propunere FSSP)
FSSP pune în discuție lipsurile din aplicația CO in sensul de a se reglementa perioada maximă (3zile), in care respectiva solicitate va sta în nelucrate, după care va trece obligatoriu spre aplicare rezoluție finale director.

  1. Acordarea de 50% directorilor, in mod repetat. Sunt cateva cazuri care se tot repeta. Un director a fost la serviciu doar 16 zile in trimestru si a primit majorare de 50%. Se vor face analize de la caz la caz.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *