INSTRUCTIUNE ANP Nr. 395 din 25.03.2020 privind procedura de acordare pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, a majorării salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, modificată și completată de OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Având în vedere art. 1 și art. 8 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și art. 32 și art. 49 din anexa 1 a acestuia; În temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, modificată și completată de Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2; Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ; În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare; Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor Emite prezenta: INSTRUCȚIUNE:

Emailing Intructiune ANP 395 din 25.03.2020

Anexe 1.2 la Instr. 395 25.03.2020 UNITATI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *