HOTĂRÂRE pentru aprobarea condițiilor în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă…, adoptată de guvern

În ședința de guvern din 27.05.2021 , a fost adoptată o HOTĂRÂRE pentru aprobarea condițiilor în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată și bilete de odihnă, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial al României.

Actul normativ vine cu câteva clarificări   care vizează:

  • eliminarea din durata concediului a zilelor de sărbătoare,
  • clarificări privind impactul concediilor de alte tipuri asupra duratei concediului de odihna,
  • eliminarea obligației de a restitui sume la încetarea raportului de serviciu.

…ART. 1 

  (5) Zilele de sărbători legale în care nu se lucrează, stabilite prin legislația națională, precum și zilele libere plătite stabilite prin acordul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

ART. 3

(1) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
(2) În situația în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de muncă, de maternitate,
de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
(3) Polițistul de penitenciare are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea temporară de muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, conducerea unității fiind obligată să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical

ART. 11
(1) În cazul în care, după ce polițistul de penitenciare a efectuat concediul de odihnă, raportul său de serviciu cu unitatea a încetat ca urmare a îndeplinirii condițiilor de pensionare, acesta nu este obligat să restituie unității cota-parte din drepturile bănești aferente concediului, corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situația polițistului de penitenciare pentru care raportul de serviciu cu unitatea a încetat ca urmare a împlinirii limitei de vârstă, dar fără drept la pensie, precum și în cazul încetării raportului de serviciu ca urmare a decesului.
(3) În cazul în care, după ce polițistul de penitenciare a efectuat concediul de odihnă, raportul său de serviciu cu unitatea a încetat în alte situații decât cele prevăzute la alin. (1) și
(2), acesta este obligat să restituie unității cota-parte din drepturile bănești aferente concediului, corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentr care i s-a acordat acel concediu.

Aici documentul:  1622179888284_HG-65

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *