HG 1279/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023,

În MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1143/18.XII.2023, a fost publicată HOTĂRÂRE 1279/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție

Retinem: conform CAPITOLUL III Dispoziții privind Ministerul Justiției Art. 7. — (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2023, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 27.300 mii lei credite de angajament și credite bugetare și titlul 59 „Alte cheltuieli” cu suma de 8.700 mii lei credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de,rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023.

(2) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2023, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, cu suma de 12.370 mii lei credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor și Institutul Național de Expertize Criminalistice.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt destinate achitării diferențelor de natură salarială, stabilite în favoarea personalului din Ministerul Justiției — aparat propriu și instituțiile subordonate/aflate în coordonare, pentru care termenele eșalonate de plată se împlinesc în anul 2023, potrivit prevederilor art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) lit. e), alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției, aprobată prin Legea nr. 224/2019, ale art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, actualizate cu indicele de inflație, precum și pentru plata dobânzilor legale moratorii și/sau penalizatoare aferente acestor drepturi, calculate potrivit legii.

Art. 8. — Ministerul Justiției — aparat propriu și instituțiile subordonate/aflate în coordonare răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 9. — Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Justiției pe anul 2023.

 

Astfel conform  HG 1279/2023   se pot achita sumele necesare plății sentintelor judecătorești. În acest sens au si fost transmise de ANP în unități  machete de calcul.

HG 1279/2023, poate fi consultată aici ;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *