FSSP – Solicitare întrunire a Comisiei mixte de dialog social privind sistemul penitenciar cu participarea doamnei ministru al justiției

 

Doamnei Alina-Ștefania Gorghiu                                                                                                    Ministrul Justiției

Având în vedere iminenta promovare a unui act normativ ce privește radierea posturilor vacante in sistemul public, ținând cont de faptul că deși v-am solicitat o implicare a dumneavoastră în sustinerea sistemului penitenciar, implicare prin care vă rugam să scoateți în evidență riscurile de blocare a sistemului prin radierea acestor posturi acest lucru nu reiese din adresa dumneavoastra nr. 3/52875/2023/07.08.2023, precum și nevoia de a discuta diferite probleme ce țin de buna funcționare a sistemului penitenciar vă solicităm convocarea și întâlnirea imediată in cadrul Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar.

Problemele ce dorim a le discuta sunt :

– Evaluarea modului în care ne impactează “Proiectul Ordonantei de Urgenta privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplina economico-financiara, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative” și prezentarea în funcție de această evaluare a unor soluții care să facă posibilă funcționarea în conformitate cu prevederile legale a sistemului penitenciar.

– Exceptarea de la excluderea procedurilor de concurs a posturilor esențiale în buna desfășurare a activității în sistemul penitenciar, respectiv operativ, medical, reintegrare și economic și promovarea în regim de urgență a acestor concursuri în vederea diminuării drastice a numărului de salariați plecați prin pensionare și suplimentarea cu cel puțin 1500 a numărului de posturi pentru acoperirea deficitelor de personal în zona de operativ, având în vedere numărul extrem de mare a orelor suplimentare efectuate.

– Declanșarea în regim de urgență a concursurilor de ocupare a posturilor de conducere, având în vederea perioada extrem de lungă în care legea a fost încălcată prin  nenumăratele prelungiri de împuternicire pe funcție, fără să fie declanșată procedura de concurs sau declanșată și stopată la nivelul Ministerului Justiției. Ocuparea acestor posturi ar face posibil un parcurs profesional predictibil, ar oferi stabilitate în conducerea unui penitenciar, asumarea deciziilor și o mai bună coordonare a acțiunilor de la nivel central a sistemului penitenciar.  Promovarea în funcțiile publice de conducere (director și directori adjuncți de penitenciar) în sistemul penitenciar , atât prin concurs, dar mai ales prin împuternicire a unor persoane  asupra cărora nu planează nicio suspiciune ce ar atrage oprobiul public cu privire atât la prezența și comportamentul acestora în societate, cât și cu privire la ,,istoricul” persoanei raportat la principiile ce guvernează această profesie.

-Discuții referitoare la modul în care se prefigurează forma viitoarei legi a salarizării, implicarea Ministerului Justiției în participarea efectivă a partenerilor sociali din sistemul penitenciar la discuțiile ce se poartă această temă la ministerele de resort. Cum vom rezolva problema aplicării în totalitate a legii actuale a salarizării.

-Discuții pe marginea aplicării prevederilor legale privind pensiile de serviciu raportat la obiecțiunile de neconstituționalitate ale Curții Constituționale care se aplică și sistemului penitenciar . Stare de fapt, dacă Ministerul Justiției a făcut propuneri pentru înl ăturarea prevederilor neconstituționale și ce urmează din această perspectivă.

Președinte

Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar

Șchiopu Petre Florin

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *