Erori ale comisiei de la concursul de șef tură

Așa cum vă informam în articolul ,,Atunci când n-ai cap vai de picioare” specialiștii  comisiei de concurs pentru posturile vacante de șef tură continuă să comită erori.  Ne permitem să  facem această acuzație deoarece modul în care comisia de concurs, a înțeles să  puncteze aceste subiectele de concurs ridică mari semne de întrebare.

Explicăm:

Cerința la  întrebarea Nr. 8 punctul b era simpla..  ENUMERAȚI PRINCIPIILE COMUNICĂRII VERBALE……, în mod eronat comisia punctează și o  recomandare.      

Aici  Întrebarea Nr.8 lit.b : Enumerați principiile  comunicării verbale conform  punctului 2.1.1. Comunicarea componentă de bază a conceptului de siguranță  personală din Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere și control, precum și pentru utilizarea  mijloacelor și tehnicilor.

Raspunsul

 Pentru o bună comunicare se impune respectarea următoarelor principii: 

   1) persoanele private de libertate vor fi apelate folosindu-se numai prenumele acestora;
  2) se va avea în atenţie alegerea cuvintelor folosite şi se va utiliza un ton vocal adecvat (nu se va ridica vocea);
  3) conversaţia purtată cu persoana privată de libertate va fi adaptată la vocabularul şi nivelul de educaţie şi cultură al acesteia;
  4) se va discuta cu calm, evitându-se stările de enervare;
  5) se va evita folosirea în conversaţie a frazelor scurte;
  6) se vor evita răspunsurile stereotipe de tipul „da” sau „nu”.

Recomandarea punctată eronat de către comisie

Se va evita folosirea tonalităţii vocale, gesturilor şi atitudinilor care pot sugera
persoanelor private de libertate că sunt în poziţie de inferioritate.

În acest sens Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar a înaintat o adresă prin care solicită să fie punctații toți candidații.

Aici adresa

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *