DECIZIA nr. 506 din 16 iulie 2020 pentru reglementarea metodologiei de desfășurare a interviului profesional susținut cu ocazia mutării sau schimbării din funcție a polițiștilor de penitenciare, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 24 iulie 2020

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 1.551/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale sistemului administrației penitenciare și cu prevederile art. 6 alin. (4) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 2.641/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute;
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
Articolul 1
Prezenta decizie reglementează metodologia de desfășurare a interviului profesional prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. d) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 1.551/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale sistemului administrației penitenciare, respectiv la art. 6 alin. (1) lit. d) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 2.641/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute.
Articolul 2
Prin termenul comisie folosit în cuprinsul prezentei decizii se înțelege comisia de interviu profesional prevăzută la art. 4 alin. (7) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 1.551/C/2020 și cea prevăzută la art. 6 alin. (7) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 2.641/C/2020.
Articolul 3
Comisia se desemnează prin decizie a directorului unității unde se solicită mutarea/care are postul în procedură de schimbare, după obținerea avizelor/aprobărilor favorabile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c)d) sau e) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 1.551/C/2020, după caz, sau la art. 5 alin. (2) sau (3) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 2.641/C/2020.
Articolul 4
(1) Comisia stabilește tematica și bibliografia specifică funcției vizate, precum și planificarea probei în ceea ce privește locația, data și intervalul orar, informații care vor fi publicate pe site-ul unității sau aduse la cunoștința celor implicați prin orice alte metode de comunicare identificate la nivelul unității.(2) Tematica și bibliografia specifică funcției vizate se stabilesc având în vedere tematica și bibliografia de concurs și reprezintă, în principiu, doar partea care este în concordanță cu atribuțiile ce vor fi îndeplinite.(3) Din parcurgerea tematicii și bibliografiei specifice funcției vizate, comisia urmărește deținerea unor cunoștințe minime de către solicitant.
Articolul 5
(1) Interviul profesional se desfășoară nu mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data afișării tematicii și bibliografiei/de la data luării la cunoștință a informațiilor de la art. 4, în baza fișei de interviu profesional, conform modelului prevăzut în anexă.
(2) Fișa de interviu profesional se întocmește de către comisie în ziua susținerii acestuia și va conține:
ANEXĂ
FIȘĂ DE INTERVIU PROFESIONAL
Grad, nume și prenume solicitant ……………………………………………..
Funcția vizată ……………………………………………..
Grad, nume și prenume evaluator ……………………………………………..
Data susținerii interviului profesional ……………………………………………..
Întrebarea nr. (…)……………………………………………..……………………………………………..
Cine adresează întrebarea ……………………………………………..
Posibile răspunsuri ……………………………………………..……………………………………………..
Răspuns solicitant ……………………………………………..……………………………………………..
Întrebarea nr. (…)……………………………………………..……………………………………………..
Cine adresează întrebarea ……………………………………………..
Posibile răspunsuri ………………………………………………………………………………………..
Răspuns solicitant ……………………………………………..……………………………………………..
Întrebarea nr. (…)……………………………………………..……………………………………………..
Cine adresează întrebarea ……………………………………………..
Posibile răspunsuri ……………………………………………..……………………………………………..
Răspuns solicitant ……………………………………………..……………………………………………..
Întrebarea nr. (…)……………………………………………..……………………………………………..
Cine adresează întrebarea ……………………………………………..
Posibile răspunsuri ……………………………………………..……………………………………………..
Răspuns solicitant ……………………………………………..……………………………………………..
Întrebarea nr. (…)……………………………………………..……………………………………………..
Cine adresează întrebarea ……………………………………………..
Posibile răspunsuri ……………………………………………..……………………………………………..
Răspuns solicitant ……………………………………………..……………………………………………..
Întrebarea suplimentară nr. 1 (adresată de șeful de structură) ……………………………………………..……………………………………………..
Răspuns solicitant ……………………………………………..……………………………………………..
Întrebarea suplimentară nr. 2 (adresată de șeful de structură) ……………………………………………..……………………………………………..
Răspuns solicitant ……………………………………………..……………………………………………..
Concluziile evaluatorului ……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..
Evaluare: Admis/RespinsGrad, nume, prenume și semnătură evaluator ……………………………………………..
Comisie:Președinte (grad, nume, prenume și semnătură) ……………………………………………..
Membru (grad, nume, prenume și semnătură) ……………………………………………..
Membru (grad, nume, prenume și semănătură) ……………………………………………..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *