DECIZIE privind modificarea și completarea Regulamentului privind activitățile de psihologia personalului în sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 302/04.01 2013

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016
privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Recomandarea Colegiului Psihologilor din România – Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și sigurantă națională privind evaluarea psihologică – Cerințe privind metodologia de examinare psihologică utilizată de psihologii cu drept de liberă practică în specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securitătii naționale";
În considerarea aspectelor reținute în Referatul de aprobare care însoțește prezenta decizie și fundamentează promovarea acesteia;
Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta:

DECIZIE

privind modificarea și completarea Regulamentului privind activitățile de psihologia personalului în sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 302/04.01 2013
Art. 1
Regulamentul privind activitățile de psihologia personalului în sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 302/04.01.2013, se modifică și se completează, după cum urmează:
1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Evaluarea psihologică în scopul selecției de personal se finalizează cu formularea, pentru fiecare candidat, a avizului psihologic APT sau INAPT.”
2. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Rezultatul evaluării psihologice este valabil 1 an de la data susținerii evaluării, pentru posturi/funcții cu cerințe psihologice identice.
3. La articolul 15, după alineatul (4), se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6)
cu următorul cuprins:

1 „(5) În cazul concursurilor de admitere în instituții de învățământ care pregătesc personal pentru sistemul administrației penitenciare, rezultatul testării psihologice este valabil numai dacă testarea a fost susținută în anul în care are loc sesiunea de admitere în anul scolar/universitar.
(6) În situația unei evaluări psihologice finalizată cu formularea avizului INAPT, candidatul poate susține o nouă evaluare psihologică după un interval de minimum 4 luni de la data susținerii evaluării psihologice.”
4. După articolul 62 se introduce un nou articol, respectiv articolul 63 care va avea următorul cuprins:
(1) „Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de 01.08.2021.
(2) Prezenta decizie se aplică și acelor proceduri de concurs, aflate în derulare la data de 01.08.2021ș în măsura în care, conform planificării, etapa de testare psihologică nu a fost inițiată, urmând a fi planificată ulterior acestei date.
(3) Pentru acele proceduri de concurs, aflate în derulare la data de 01.08.2021 și pentru care etapa de testare psihologică se află încă în desfășurare, nefiind finalizată pentru toți candidații, sunt aplicabile prevederile Deciziei directorului general ANP nr. 302/201 3,
în forma aflată în vigoare la data publicării anunțurilor de concurs;
Art. 2
Administrația Națională a Penitenciarelor si unitățile subordonate vor aduce la
îndeplinire dispozițiile prezentei decizii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *