Decizia Zilnica pe Unitate. FSSP se opune unor reglementari care sa deroge de la atributiile postului pe care fssp este incadrat.

                       Imagini pentru DZU

ANP transmite unităţilor subordonate, Instrucţiunile privind stabilirea unor alte atribuţii pentru funcţionarii publici cu statut special din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin Decizie Zilnică pe Unitate.

Delegarea, prin Decizie Zilnică pe Unitate, a atributiilor specifice functiei de director de unitate se va face numai după obţinerea aprobării prealabile date de către directorul  general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Prin excepţie aprobarea se poate obţine si ulterior in termen de 48 de ore de la momentul apariţiei unei situaţii excepţionale.

Ofiţerii nu li se mai pot stabilii atribuţii specifice altei funcţii pe o durata mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor temeinic justificate, care se va face doar după obţinerea avizului favorabil al structurilor de specialitate din ANP.

Agenţii nu mai pot primi atribuţii specifice funcţionarilor publici cu statut special – ofiţer. Dar nu este interzis directorilor, de orice fel ar fi ei, sa dispuna la nesfarsit cu privire la ce ar trebui sa faca personalul din subordine, altceva decat atributiile postului pe care fpss este incadrat.

Raportat la proiectul de mai sus, Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar se opune emiterii unor instructiuni care sa dea posibilitatea directorilor de unități sa transforme o situatie exceptionala, aparuta intr-un moment neprevazut (o imbolnavire in repaus săptămânal), cu un abuz continuu prin care oricine poate lucra pe orice post doreste directorul, oricand, oricat, desi fisa postului ar trebui sa aibă legătura exclusiv cu functia pe care a fost incadrat. In plus, consideram ca niciun ofițer cu funcție de execuție nu ar trebui sa execute nicio zi pe o functie de conducere fara a fi retribuit corespunzator funcției de conducere pe care o ocupă.

Proiectul ce contine Instructiunile cu pricina….

Instrucţiuni privind DZU

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *