Contact

Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP)

 

  1. Președinte: Șchiopu Petre Florin
  2. Vicepreședinte: Stere Giovani
  3. Vicepreședinte: Pasc Daniel
  4. Vicepreședinte: Grosu Nicolae
  5. Secretar general: Gherghina Alexandru