Conferința de presă a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor

In data de 23.09.2022, la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost organizată o conferință de presă susținută de dl. comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, alături de doi dintre directorii generali adjuncți, respectiv dl. comisar șef de poliție penitenciară Marian ILIE și dl. comisar șef de poliție penitenciară Claudiu ROMÂNU.

Subiectele abordate au atins următoarele aspecte:

I. Stadiul dezvoltării infrastructurii – a fost trecut în revistă angajamentul statului român de dezvoltare a infrastructurii de cazare a persoanelor private de libertate, asumat de Guvernul României prin Memorandum în anul 2020. Astfel, la nivelul anului 2021 au fost planificate 210 noi locuri de detenție (au fost realizate 216). La nivelul anului 2022 sunt planificate 445 de noi locuri de detenție (sunt în grafic a fi realizate 448), iar la nivelul anului 2023 sunt planificate 1275 de noi locuri de detenție, care, în pofida unor dificultăți și întârzieri, vor fi gata la termenul prevăzut.

Tot la acest punct a fost prezentat și stadiul celor două noi penitenciare, respectiv Berceni – 1000 de locuri și Unguriu – 900 de locuri, care se află în ultima fază de verificare a proiectelor tehnice, urmând ca în luna octombrie să aibă loc licitațiile pentru atribuirea contractelor de execuție.

Lucrările efective sunt estimate a fi demarate în perioada martie-aprilie 2023.

II.  Un demers pilot inițiat conceptual în luna martie 2022, de actuala conducere a Administrației Naționale a Penitenciarelor, se va materializa începând cu data de  26.09.2022 la nivelul Penitenciarului Ploiești.

Demersul constă în relația contractuală dintre penitenciar și un agent economic, cel din urmă fiind dispus să pună la dispoziție spații de cazare pe cheltuiala proprie pentru persoanele private de libertate custodiate în regim deschis, care doresc să muncească în cadrul acestei firme. Contractul este semnat pentru un număr de 40 de persoane private de libertate, cu posibilitatea de a suplimenta numărul până la 50.

Spațiile de cazare sunt dotate corespunzător (foto atașat). Facem precizarea că un demers similar se află în stadii avansate de negociere și operaționalizare și la nivelul Penitenciarului Timișoara, pentru un număr de 60 de persoane private de libertate.

Cu acest prilej, a fost făcut apel către agenții economici în căutare de forță de muncă, pentru a lua în considerare și colaborarea cu unitățile penitenciare, fiind o forță de muncă sigură.La nivelul sistemului penitenciar românesc există aproximativ 5.000 de persoane private de libertate apte și disponibile pentru angrenarea în diverse activități productive.

III. Situația domeniului medical din sistemul penitenciar – s-a reiterat deschiderea manifestată în raport cu opinia publică, prin organizarea la nivel național în data de 26.07.2022 a evenimentului „Ziua Porților Deschise”, la nivelul celor 6 unități penitenciare-spital.

Eforturile corpului medical sunt circumscrise asistenței acordate celor aproximativ 7.000 de bolnavi cronici, fiind înregistrate un număr aproximativ de 550.000 de consultații anuale, în condițiile unui deficit de personal, din categoria medicilor, de aproximativ 50%. Eforturile de încadrare în acest domeniu se materializează cu încadrări într-un ritm anevoios, însă chiar și în aceste condiții s-a reușit în ultimul an creșterea personalului medical (cadre medicale cu studii medii și superioare) de la un procent de 41% la 72%. La acest moment sunt în procedură de concurs un număr de 26 de posturi de medici și 25 de posturi de asistent medical.

A fost adus în discuție efortul corpului medical, dar și a tuturor celorlalți polițiști de penitenciare, pe parcursul pandemiei, fapt ce a ținut departe problemele pe care le-am regăsit în societatea civilă sau în alte sisteme penitenciare în care s-au înregistrat revolte, agresiuni, clustere de decese, incendii s.a.m.d. Acest efort continuu, determină ca mortalitatea în sistemul penitenciar să fie de 4 ori mai scăzută decât cea regăsită la nivel național (0.47% vs 1.86%).

Totodată, a fost făcută precizarea inițierii unui demers de revizuire a reglementărilor interne care să permită persoanelor aflate în situații medicale să beneficieze de dialog cu familia, ori să poată beneficia de suportul acesteia în materie de hrană ori bunuri de o anumită necesitate, în afara drepturilor prevăzute de Legea de executare a pedepselor privative de libertate.

Raționamentul avut la bază este acela că, aceste vizite, conversații ori bunuri trebuie circumscrise demersurilor de asistență socială, nu celor de aplicare a regimului de executare a pedepsei.

IV. Ultimul punct al conferinței a fost reprezentat de condițiile de muncă pentru polițiștii de penitenciare. Au fost adresate aprecieri organizațiilor sindicale reprezentative pentru faptul că aduc în atenție constant acest subiect, pentru proiectele pe care le derulează, precum și pentru faptul că semnalează nevoile punctuale din cadrul unor unități penitenciare. Este avută în vedere o suplimentare a bugetului pe această linie cu 20% pentru anul 2023, dacă situația economică va permite acest fapt.

Vor fi luate în considerare îmbunătățirea spațiilor administrative și dotările necesare. Un aspect din același registru îl constituie și demararea lucrărilor de reabilitare la sediul principal al Administrației Naționale a Penitenciarelor, situat pe str. Maria Ghiculeasa nr. 47, care a presupus mutarea întregului colectiv în sediul provizoriu din Calea Floresca nr. 39. Relocarea este aproape de final, tot personalul și toate materialele fiind deja în noua locație.

O ultimă etapă rămasă de parcurs este mutarea arhivei D.G.P.A. (fosta S.I.P.A.) care se va realiza în perioada imediat următoare, într-o locație pusă la dispoziție de Ministerul Apărării Naționale, instituție căreia i-au fost transmise toate aprecierile pentru sprijinul acordat. Întreaga activitate de relocare se va realiza în baza unei hotărâri de guvern, cu respectarea legislației privind zona arhivistică, dar și cea referitoare la protecția informațiilor clasificate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *