Concurs de ocupare, din sursă externă, a 6 posturi vacante de execuție (ofițer) din aparatul propriu al A.N.P.

      Vă informăm că pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, la secțiunea Carieră – Concursuri funcţii execuție – Concursuri în curs de derulare, s-a publicat Anunţul de scoatere la concurs, din sursă externă, a 6 posturi vacante de ofițer din aparatul propriu al Administrației Naționale a Penitenciarelor după cum urmează:

 • Direcția Unitatea de Implementare Proiecte
  – 2 posturi ofițer (inginer construcții)
  – 1 post ofițer (inginer electrician)
  – 1 post ofițer (inginer instalații)
 • Biroul de Control al Calității în Construcții
  – 1 post ofițer (inginer rezistență)
 • Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Autorizarea Lucrărilor de Construire
  – 1 post ofițer (pentru îndeplinirea funcției de arhitect – șef , conform art. 36^1 din Legea nr. 350/2001

Candidaţii se pot înscrie pentru un singur post din anunţ (conform art. 22 alin. (1) lit. a) din Anexa 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3065/C/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum și
bibliografia şi tematica de concurs sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Anunţ.
Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs este menționată în Anexa
nr.2 la prezentul Anunț.
Concursul se va desfăşura la Administrația Națională a Penitenciarelor sau, în
cazul imposibilităţii asigurării spaţiului necesar, raportat la numărul de candidaţi care vor susţine probele de concurs, în alte locaţii din zona în care îşi are sediul unitatea organizatoare.
Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu, prevăzute în Anexele nr. 1, 2, ale Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 534/2020, cu modificările şi completările ulterioare, sunt menţionate în Anexa nr.3 la prezentul Anunț.

Pentru depunerea dosarului de candidat, anterior prezentării la sediul
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, candidații vor parcurge următoarele etape:
Descarcă și completează olograf tipizatele (cerere – prevăzută la lit. a din
prezentul Anunţ, declarație – prevăzută la lit. i din prezentul Anunţ, opis cu
documentele cuprinse în dosarul de candidat) publicate pe site-ul
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Depunerea dosarului de candidat se va face numai atunci când acesta va fi
complet (cu toate tipizatele completate, respectiv cu toate documentele
necesare înscrierii), documentele fiind îndosariate, prin grija candidatului, în
ordinea menționată în prezentul anunț.
La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se
prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi alocă un identificator unic fiecărui candidat, utilizat pentru afişarea planificării candidaţilor pentru susţinerea probelor şi rezultatelor acestora.

Dosarele complete se depun la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Calea Floreasca nr. 39, sector 1 București, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 13.03.2023, inclusiv, ora 16.00.
În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08.00– 16.00.

Comunicarea programărilor şi a rezultatelor la testarea psihologică se face prin afişare pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Anunţul de concurs – click pe Anunț

 • Anexa nr. 1 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

cerere de înscriere

declaraţie

opis

Sursa informației  click  https://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-6-posturi-vacante-de-executie-ofiter-din-aparatul-propriu-al-a-n-p/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *