Propuneri FSSP la Proiectul de HG pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea sporurilor pentru condiții de muncă

Avand in vedere timpul extrem de scurt pentru propuneri la proiectul de HG pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea sporurilor pentru conditii de munca am reusit sa identificam unele aspecte ce ar trebui reglementate pentru a elimina eventuale confuzii in aplicarea unitara a unor sporuri pentru conditii de munca. Mai jos aveti propunerile:

In Regulament propunem sa reglementam si alte tipuri de conditii de munca avand in vedere ca nu este reglementat regimul conditiilor deosebit de periculoase sau a altor tipuri de conditii de munca. 
 
Astfel, la art.1 propunem modificarea acestuia in sensul existentei unui articol 1 cu 3 aliniate, astfel:
(1) Prezentul Regulament-cadru stabileste locurile de munca , categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor pentru conditiile de munca, prevazute la art.12 si art. 13(ex. HIV/SIDA si TBC regasite in anexa II -Sanatate __ e valabil atat la penitenciare, aresturi politie, spitale toate structurile de aparare) din Anexa VI la Legea -cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conditiile de acordare a acestora pentru personalul incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala.
(2) Sporurile prevăzute în prezentul regulament-cadru constituie o formă de diferențiere a salarizării personalului în funcție de condițiile specifice de desfășurare a activității.
(3) În înțelesul prezentului regulament-cadru, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) spor pentru condiții de muncă – compensație financiară a riscurilor, acordată personalului care își desfășoară activitatea în condiții de muncă vătămătoare, periculoase, deosebit de periculoase, condiții grele de muncă, periculoase sau vătămătoare, în unități cu specific deosebit, în condiții deosebite cum ar fi stres sau risc sau condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare, altitudine sau căi de acces dificile;
b) condiții de muncă deosebit de periculoase – totalitatea condițiilor de muncă care pot produce îmbolnăviri ale lucrătorilor prin expunere la agenți biologici, substanțe chimice periculoase, suprasolicitare neuropsihică deosebită  ,și unde riscul este prezent, indiferent de utilizarea mijloacelor de protecție individuală sau colectivă, cum sunt:
(i) transmitere aerogenă, expunere biologică: TBC, HIV SIDA sau virusuri hepatită B, C, D;
(ii) agresare din partea unor bolnavi psihici;
(iii) risc de contagiune ridicat sau a unei eventuale infecții accidentale determinate de participarea în campanii de prevenire și combatere de epidemii deosebit de grave;
(iv) munca în condiții de pericol în unitățile de fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a munițiilor, pulberilor, explozivilor și substanțelor toxice speciale sau care execută operațiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, precum și cei care desfășoară activități specifice la calamități naturale 
c) condiții de muncă periculoase – condiții de muncă unde cu toate măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă pot să apară evenimente, în sensul legislației de securitate și sănătate în muncă, care pot afecta sănătatea și integritatea fizică și psihică a personalului;
d) condiții de muncă vătămătoare – condiții de muncă unde sunt înregistrate depășiri ale noxelor fizice, chimice, fizico-chimice sau biologice, care determină suprasolicitarea unor funcții sau sisteme ale organismului;
e) condiții de muncă periculoase sau vătămătoare – condiții de muncă care îndeplinesc elemente din ambele categorii, periculoase sau vătămătoare;
f) condiții de muncă deosebite cum ar fi stres sau risc sunt acele locuri de muncă cu suprasolicitare fizică sau psihică determinată de responsabilitatea crescută a muncii, necesitatea luării unor decizii de intervenție rapidă și eficiență, ortostatism prelungit sau efort fizic care pot duce la uzura prematură a organismului, condiții nefavorabile de climat;
g) condiții grele de muncă – existența unor condiții de muncă ce implică un efort fizic mare în condiții de muncă nefavorabile;
h) condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare – totalitatea situațiilor în care personalul își desfășoară activitatea în localități amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate.
Motivatia este legata de faptul ca absolut toate tipurile de conditii de munca se regasesc in activitatea tuturor structurilor din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, iar reglementarea lor clara nu ar face decat sa usureze aplicarea prevederilor legale.

La art. 2 propunem modificarea dupa cum urmeaza:
d) – spor pentru conditii deosebit de periculoase
e) – spor pentru condiții de muncă deosebite
f) – spor pentru condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare
La art.3 propunem modificarea dupa cum urmeaza:
d) – anexa nr.4, pentru conditii deosebit de periculoase (spor de pana la 85%)
e) – anexa nr.5, pentru conditii de munca deosebite (spor de pana la 30%)
f) – anexa nr.6, pentru conditii deosebite de muncă reprezentate de izolare (spor de pana la 20%)
La art.4 propunem modificarea dupa cum urmeaza:
Locurile de munca pentru care se acorda sporurile prevazute la articolul 2 se aproba de ordonatorii principali de credite prin ordin sau decizie, dupa caz;
La art.7 propunem eliminarea sintagmei,, cu aprobarea comandantului/sefului/directorului unitatii beneficiare, deoarece poate aparea abuzul in sensul eliminarii din pontaj a acestor sporuri. 
Singurul responsabil de inscrierea corecta a datelor in pontaje este șeful fiecărui/fiecărei compartiment/structuri. Plata se face oricum din perspectiva incadrarii in fondurile aprobate cu aceasta destinatie, macar evidenta lor sa fie corecta.
La art.10 propunem modificarea dupa cum urmeaza:
Sporurile pentru conditiile de munca se acorda in baza situatiilor lunare, prezentate structurii financiar-contabile, in care se evidentiaza timpul efectiv lucrat de fiecare persoana la locurile de munca prevazute in anexele 1-6 la prezentul Regulament-cadru.La art.12 propunem modificarea dupa cum urmeaza:
Încadrarea locului de muncă în una dintre categoriile prevăzute în anexe, respectiv deosebit de periculoase, condiții grele de muncă, periculoase sau vătămătoare, condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc,  sau condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare, altitudine sau căi de acces dificile, se face având în vedere următorii factori:
a) natura factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici – și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului;
b) intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
c) durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi;
d) existența unor condiții de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiții nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibrații;
e) existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, determinată de un risc de accidentare sau de îmbolnăvire;
f) structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă;
g) alte condiții de muncă vătămătoare, grele sau periculoase care pot duce la uzura prematură a organismului.
La art.13, alin.(1) propunem modificarea dupa cum urmeaza:
(1) Sporul pentru conditii deosebit de periculoase, condiții grele de muncă, periculoase sau vătămătoare, condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc se acorda acolo unde, cu toate masurile de securitate luate, se mentine un permanent risc de imbolnavire sau leziune fizica, cum ar fi:
a) ………………………….
b) …………………………., etc
La art.14, propunem modificarea dupa cum urmeaza:
(1) Sporul pentru condiții deosebit de periculoase, condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă în baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, care se elibereaza de catre organele de specialitate militare sau civile, avand in vedere următoarelor criterii:
a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale și boli legate de profesie ca urmare a activității desfășurate la locul de muncă;
b) existența indicilor de morbiditate în raport cu riscurile de la locul de muncă;
c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă;
d) riscul de îmbolnăvire și accidentare determinat de depășiri ale noxelor profesionale, fizice, chimice, fizico-chimice, biologice, suprasolicitarea unor funcții și sisteme ale organismului.
Dupa alin.(4) al art.14 se introduc 3 aliniate noi:
(5) Perioada de referință în funcție de care se face evaluarea criteriilor nominalizate la alin. (1) este de 10 ani.
(6) Criteriile nominalizate la alin. (1) nu trebuie să fie îndeplinite cumulativ.(7) Pentru eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare este necesar a fi îndeplinit cel puțin un criteriu.
La art.15, propunem modificarea dupa cum urmeaza:
(1) In vederea acordarii sporului pentru condiții deosebit de periculoase, condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se numeste o comisie constituita din:………………….(2) 
Teza 2 – Timpul de lucru se stabileste pe baza pontajelor si reprezinta timpul efectiv lucrat la locurile de munca incadrate in conditii deosebit de periculoase, condiții periculoase sau vătămătoare de muncă ce rezulta din buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare a locurilor de munca.
La art.21, propunem modificarea dupa cum urmeaza:
Anexele nr.1-6 fac parte integranta din prezentul regulament-cadru.

Please follow and like us:

,,Episcopia ”ANP, între slugărnicie și compromis raportat la ,,patriarhii sistemului” sau cum se cheltuie banii publici făcând pe neștiutorul

Așa se poate traduce modul în care unii dintre salariații Administratiei Naționale a Penitenciarelor înțeleg să își desfașoare activitatea raportat la rolul pe care această instituție îl are în cadrul sistemului penitenciar. Acela de coordonare , îndrumare și control. Cum poți să faci asta? Numai cu oameni verticali, competenți, dedicați și mereu ancorați în deciziile lor la prevederile legale. Păcat de munca celor mai mulți din această instituție.

 

Și asta pentru că la acest moment, parte din cei care lucrează în instituția centrală, au ajuns prin comportament să fie slugarnici cu unii dintre directorii unităților(aia care au spate), făcând compromisuri în munca lor, iar rezultatul slăbiciunii lor este controlul Administrației Naționale a Penitenciarelor de catre cei din teritoriu in detrimentul rolului Administrației Naționale a Penitenciarelor și a aplicarii legii. De aici înainte trai pe vatrai pentru aceștia.

De-a lungul timpului am sesizat și transmis Administrației Naționale a Penitenciarelor multe nereguli din ,,patriarhiile sistemului”. Foarte multe întâmplate pe ,,domeniile patriarhului” de la Arad.

Și amintim aici de plata orelor suplimentare persoanelor apropiate, fără ca acestea sa fie dispuse de vreun șef ierarhic, aspecte controlate de Direcția de Inspecție, constatate ca incălcări ale legii și clasate într-un mod jenant de acei funcționari mici si slabi din cadrul Direcției, că doar ,,patriarhul”, la acel moment, era director general adjunct, iar pe mână cu directorul general de la acel moment au dispus și au obținut îngroparea rezultatelor controlului. Au fost verificate și constatate ulterior și de Direcția de audit, dar lăsate pe planul doi raportat la multitudinea de nereguli constatate la Centrul de formare. Au fost constatate si nicio masura.

Vorbim de un amestec mai mult decât vizibil de incompatibilitați între el si persoanele apropiate, cărora le-au fost delegate atribuții de coordonare a Centrului de formare, atunci când era director general adjunct, sau în subordinea unor interpuși ușor de manipulat, cu încalcarea gravă a tot ce înseamna conducerea acestui Centru. De la plata salariilor celor de la Centru si terminand cu cheltuieli pentru funcționarea acestuia, mai ales că acesta trebuia să funcționeze legal numai dacă era în subordinea unei instituții de învățământ acreditată(vezi SNPAP Tg-Ocna) ce trebuia să suporte toate aceste cheltuieli, ori cheltuielile erau făcute de Penitenciarul Arad. Acest lucru a fost constatat de Audit. Ramane de vazut ce va urma si cine va plati pentru neregulile constatate. Mai ales ca asta seamana mult și a deturnare de fonduri. Probabil nimeni.

Am sesizat Administrația Națională a Penitenciarelor cu privire la abuzurile comise de ,,patriarhul” Aradului in legătură cu modul în care acesta a înțeles să fie soluționată o speță referitoare la înscrierea la un concurs a unei persoane aflate sub efectul unei sancțiuni disciplinare(e adevarat ca infirmată intr-o primă soluție a unei instanțe, dar nerămasă definitivă decât după terminarea perioadei de înscriere în concurs). În pofida unor evidențe, argumentate în scris de juristul unității, argumente ce susțineau respingerea înscrierii la concurs a respectivei persoane, ,,patriarhul” a dispus refacerea avizului negativ și înscrierea în concurs a celui respins inițial. Am informat Direcția resurse umane din Administrația Națională a Penitenciarelor, aceasta a spus ca in opinia lor acel candidat nu trebuia admis deoarece nu indeplinea conditiile de participare la concurs, iar avizul lor in cazul in care ce am sesizat este corect va fi unul negativ. Nu știm în ce etapă a concursului se va întâmpla asta, nu știm nici cum vor putea face asta, dar nu avem mari așteptări. Oricum nu va conta pentru ,,patriarh”. Mai mult ca sigur însă, vom afla de curajosul,,patriarh”care va sâri la gatul celor care au îndrăznit să-i prezinte realitatea și modul legal în care trebuia sa fie rezolvată speța.

O altă sesizare, ce are legatură cu titlul articolului, am făcut-o în luna decembrie și avea în vedere desfășurarea în cadrul programului de muncă a cabinetului medical, cu interferențe evidente in cadrul programului unitații, de activitati religioase. In fruntea soborului(chiar daca este de cult baptist) medicul șef. Activitatea desfășurată in jur de 40-50 de minute in fiecare zi la intrarea in servici. Locul activităților religioase, cabinetul medical. Participanții cu mici excepții(de care a avut grijă ,,preotul”(medicul) sef cu suportul ,,patriarhului” să le sancționeze în mod prompt ca erezie) medici si asistenți medicali aflați în servici. Nu știm dacă ceilalți erau conectați on-line. Totul cu încălcarea evidentă a prevederilor legale, pe bani publici si totul cu blagoslovirea si sub privirea blanda a ,,patriarhului”.

Să vedeți unde suntem. Unii fac zeci de mii de ore suplimentare neacordate si neplătite, fără ca directorul să miște un deget, iar altii, pe banii statului, fac slujbe religioase în timpul programului. Și asta cu concursul ,, patriarhului” și a ,,episcopilor” ce ii țineau locul, care refuz să cred că nu știau, dar care au ales să tacă . Sau să se facă că nu văd pentru ,,bunul” mers al unității(dar si al lor). Să nu fi fost niciodată în prima oră de servici a cabinetului medical în sectorul în care aceștia își desfășoara activitatea? Sau poate suportul medicului șef fix în ziua în care ,,patriarhul” s-a prezentat în fața Comisiei medico-militare, atunci cand a însoțit ,,patriarhul” in momentul evaluării, să fi cântărit mult ulterior?

Și acum vine rezolvarea Administrației Naționale a Penitenciarelor . Una mai mult decât năucitoare. Asta după ce lucrătorii slugarnici ai Direcției medicale vin și creează o imagine a îngăduinței și toleranței față de aplecările spirituale ale medicului șef și adepților acestuia, dupa ce ne fac o prezentare a dreptului la libertatea religioasă(s-o fi aplicat și la ceilalți salariați?), înțeleg să aducă în discuție faptul că sesizarea este facută din răutate, pentru ca medicul șef nu ar fi permis schimbarea programului de muncă al unui alt medic( care după sesizare a fost pedepsit cu desfașurarea în mod permanent a activității la o secție exterioară a unității, activitate ce o desfășurau medicii prin rotatie) care dorea să vină la servici cu un coleg din pază. Mizerabil, domnilor reprezentanți ai Direcției medicale. Mizerabil si slugarnic.

Nu ați scris nimic despre faptul ca deși vi se confirmase faptul ca aproape o ora din timpul programului( și asta probabil de la numirea medicului șef in funcție, dar în mod sigur pe tot parcursul anului 2018), o mare parte a unui sector desfășoara alte activități decât cele de serviciu, iar ceilalți sunt obligați să participe din calitatea de observatori pentru că nu pot să-și desfășoare activitatea în altă parte, pe bani publici, și în opinia voastră sunt de vină cei care au sesizat. Despre care putem insinua mizerabil că o fac având alte interese. Sau scrieți că în anul 2019 aceste activități s-au redus la 10-15 minute si conform celor vizați,, aduc un altfel de tonus la intrarea în servici”. Asta dupa ce ați fost acolo cu misiunea de a constata dacă era real ce sesizasem și cu obligația să reinstaurați legea.

Deși am dicutat cu cei de la Direcția medicală, le-am adus la cunoștință faptul că lucrurile nu stau în forma prezentată de cei doi, de faptul ca ulterior misiunii au existat repercusiuni asupra medicilor, cel care a sesizat precum si medicul stomatolog, aceștia nu au găsit de cuvință să revină la Arad, să încerce măcar să prezinte o situatie reevaluată, ci au ales sa avizeze si sa prezinte directorului general, o notă care scoate în evidență o situație aproape de normalitate, în contradicție evidentă cu realitatea din penitenciar, dar care notă scoate în evidență în mod clar slăbiciunile structurii centrale în ansamblul ei. Noroc cu Ioana Morar a pus o rezoluție pe materialul prezentat directorului general, în sensul interzicerii desfășurarii activităților religioase în timpul programului de lucru, altfel ajungeam și vinovați de faptul că sesizasem una din multele enormități întâlnite în cadrul penitenciarului Arad.

Dar ce să așteptăm? Ca Administrația Națională a Penitenciarelor să ia vreo măsură într-un penitenciar cum e Aradul? Sau măsura să fie luată de către ministrul Tudorel Toader? Acestuia îi revine rolul de a evalua activitatea directorilor de unități. Mai ales a celor care nu mai răspund în fața nimănui. Dar la modul în care se mișcă ministrul, iese ,,patriarhul” la pensie. Mai ales ca acum are si posibilitatea creată.

Nimeni nu iși pune intrebari de ce Aradul este unul din penitenciarele cu cei mai multi salariați clasați apt limitat de comisia medico-militară de la Timișoara(Peste 100 de salariați, mulți deja pensionați, dar încă vreo 60 la momentul acesta. E adevărat că Administrația Națională a Penitenciarelor a sesizat la Parchet speța, dar totul s-a terminat prin arestarea doctorului si atat. Nu o solicitare de reevaluare, nimic)?

Pe lista celor clasați apt limitat de Comisia medico-militara a fost si credem că încă este ,,patriarhul” Aradului. Pentru orice eventualitate. Sau dacă diagnosticul este corect, ne intrebăm dacă acesta mai poate să-și desfășoare activitățile la nivelul cerut de obligațiile funcției? Oare, restricțiile impuse in urma evaluării medicale nu împietează în mod grav activitatea ce ar trebui desfășurată de acesta, activitate ce ar trebui să fie in concordanță cu fișa postului, cu privațiunile serviciului și cu necesitatea de a desfășura o activitate așa de complexă cum este cea de ,,patriarh”. Și asta tot timpul, fără să existe o minimă suspiciune că acest lucru nu s-ar putea întâmpla sau că anumite activități, datorită restricțiilor impuse în urma evaluării de către Comisia medico-militară și raportate la doua cerințe importante de ocupare a postului, aceea de – rezistenta la lucru in conditii de stres si in program prelungit ar trebui să le indeplinească alții. Dar nu-i asa, asta nu se aplica decat la prosti?

Vom fi catalogați din nou ca răutăcioși și frustrați. Nu înțelegem forma asta de management instituțional. Poate o vor face alții. Într-o formă care să se plieze pe prevederi legale.

Treziți-vă domnilor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Faceți din Administrația Națională a Penitenciarelor aceea instituția centrală care să dea un viitor sistemului penitenciar. Asta numai dacă veți fi profesioniști, integri si exigenți față de toate derapajele sesizate. Altfel nu veți fi decat groparii sistemului penitenciar si o zdreanță cu care-și vor șterge papucii ,,patriarhii” din teritoriu.

Please follow and like us:

Protecția datelor cu caracter personal poate crea fricțiuni între Administrație și sindicate

Proiectul ce vizeaza emiterea unor Instrucțiuni privind măsurile de natură organizatorică si tehnică pentru asigurarea securității prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate, promovat în forma transmisă pentru consultare poate crea fricțiuni între ANP și sindicate.

Și asta pentru că pe lângă masurile organizatorice și tehnice ce se doresc a fi promovate de proiect, se transmit și prevederi ce ar trebui să se regăsească reglementate prin prevederi legale și care nu au nicio legătură cu partea organizatorică sau tehnică.

Considerăm utilă o întâlnire între Administrație și organizațiile sindicale reprezentative la nivelul sistemului penitenciar pentru a face posibilă eliminarea tuturor prevederilor care exced legii, în opinia noastră și care să respecte întocmai dorința angajatorului de a avea Instrucțiuni privind măsurile de natură organizatorică si tehnică pentru asigurarea securității prelucrărilor de date cu caracter personal .

Mai jos aveți adresa prin care solicităm întâlnirea și prin care ne opunem aplicării prevederilor conform proiectului:

Adresa solicitare intalnire Proiect nstructiuni de punere in aplicare GDPR

Please follow and like us:

100 de ani impreuna. La multi ani, ROMANIA! La multi ani, TRUDITORI din penitenciare!

Maine se implinesc 100 de ani de cand suntem impreuna ca neam, desi existam pe acest pamant de mii de ani. Acum 100 de ani am devenit mai multi prin UNIRE. Azi devenim mai putini prin dezbinare, saracie, lipsa unui orizont pentru copii nostrii. Sper ca acest 1 DECEMBRIE sa fie semnalul reinaltarii acestui neam.

La multi ani colegilor nostrii, familiilor lor si neamului asta greu incercat!

LA MULTI ANI, ROMANIA!

Please follow and like us:

,,PAS” astazi pe Statut

 

Astazi, pe fondul intalnirii CEx PSD incepand cu ora 11.00, discutarea celorlalte articole pe Statutul politistului de penitenciare a fost amanata pentru maine. Din pacate pana in data de 21 noiembrie nu mai este decat ziua de maine, data la care in lipsa unui raport comun al comisiilor de aparare si juridica(raport  ce ar trebui sa cuprinda amendamentele promovate de noi si asumate de senatori), atunci proiectul va trece in forma promovata de Ministerul Justitiei prin aprobare tacita.

Maine va fi si sedinta de mutari si propuneri de avansare. Va vom tine la curent cu ce s-a intamplat.

Please follow and like us:

Statutul in stand-by pana luni

Dupa ce ieri, membrii Comisiei juridice si a Comisiei de aparare din Senat reusisera sa parcurga jumatate din articolele Statutului politistului de penitenciare, ramasese stabilit ca azi vor parcurge restul articolelor. Desi  prezenti la ora stabilita am fost anuntati ca sedinta se amana iar discutarea celorlalte articole va fi posibila luni 19 noiembrie.

Apreciez implicarea senatorilor in amendarea acelor articole care lasau fara fond prevederi din Statut(ex. numirea ofiterilor in functiile de conducere sau transformarea chiriei in rata, o singura data in cariera, pentru cei carora nu le poate fi acordata o locuinta in serviciu- amendamente promovate de senator Tit-Liviu Brailoiu si sustinute de colegii sai). Am vazut si restul amendamentelor si consideram ca daca multe din ele vor fi promovate, vom face pasi importanti in imbunatatirea proiectului de Statut.

A fost si un moment mai putin onorant pentru reprezentantul Ministerului Justitiei, doamna Sofia Mariana Mot, care pe fondul unei opinii corecte a DG Dobrica cu privire la amendamentul privind numirea ofiterilor in functii de conducere(in sensul sustinerii ideii promovate de amendament), opinie ceruta de domnul Cazanciuc, l-a amenintat fara jena ca iese din mandatul dat de ministru si ca este trecator prin aceasta functie si ar trebui sa aibe mai multa grija.

Cu speranta promovarii si celorlalte amendamente, luni vom fi prezenti la lucrarile comisiilor si am dori sa anuntam membrii de sindicat ca multe din problemele ce ar fi putut fi generate  de actuala forma a Statutului au fost corectate cu sprijinul acestor oameni.

 

Please follow and like us:

O nou intalnire la Senat pe Statut

Ieri la Senat, a fost introdusa pe ordinea de zi a Comisiilor Juridica si de Aparare propunerea legislativa ce are in vedere promovarea Proiectului de Statut al Politistului de penitenciare. Desi comisiile trebuiau sa faca un raport comun pe acest proiect de lege, acest lucru nu a fost posibil deoarece pe langa cele 10 amendamente depuse de FSSP si Publisind la precedentul termen, au fost introduse pe ultima suta de metri si o multitudine de alte amendamente la solicitarea FSANP.

Acest lucru a condus la o solicitare din partea membrilor Comisiei juridice de a cere a fi amanata discutia pentru inca o saptamana, lucru care punea in pericol discutarea acestor amendamente si trecerea acestui proiect prin aprobare tacita in forma propusa de Guvern, forma care ne dezavantaja in mod clar. Asta si din cauza ca o amendare consistenta a proiectului conducea catre acel risc.

Fiind prezent la Comisia de aparare, desi trendul era de a asuma solutia celor de la Comisia juridica, am reusit sa le prezint o situatie mai detaliata a istoricului acestui proiect si sa conving membrii comisiei de necesitatea unei dezbateri aprofundate, drept pentru care Comisia de aparare, in unanimitate, a hotarat prelungirea termenului de 45 de zile cu inca 45 de zile, sens in care vor dispune invitarea la lucrarile comisiei a reprezentantilor MJ, ANP si a reprezentantilor organizatiilor sindicale.

Speram ca astfel sa reusim sa modificam in aceasta camera a Parlamentului Romaniei, strict acele prevederi care dauneaza personalului si sistemului in ansamblul sau. Doresc sa transmit pe aceasta cale rugamintea ca macar acum cand exista riscul de a contribui la promovarea unui Statut care reduce mult din aspectele pozitive ce se regaseau in vechiul Statut sa avem intelepciunea de a promova acum strict acele lucruri care ajuta personalul.

 

Please follow and like us:

Fotoliul de director dauneaza grav caracterului unora care-l ocupa vremelnic

De-a lungul timpului am scris despre modul mizerabil in care unii directori de unitate( e adevarat ca nu marea lor majoritate) inteleg sa-si exercite atributiile in relatia cu subordonatii si cu reprezentantii organizatiilor sindicale care ii reprezinta. A le vorbi acestora despre relatii interumane, despre respectarea acordurilor semnate de ministrul justitiei si directorul general al ANP, sefii lor ierarhici, acorduri care-i obliga la un anumit standard, la un anumit mod de a comunica, e ca si cum ai vorbi cu stalpii.

Mai mult, acesti cativa obraznici ocupanti vremelnici ai fotoliului de director sunt si cei mai slabi manageri din perspectiva imbinarii obiectivelor asumate cu gestionarea eficienta a resursei umane ce o au la dispozitie. Dar se cred mari manageri si gestioneaza o resursa umana cu zeci de mii de ore suplimentare, terminata fizic, utila doar pentru satisfacerea mizeriilor manageriale generate de acestia. Cu unii, cum este directorul Feodorof am stat de vorba si nu ai ce intelege. Ori ca el conduce, ori un strungar, diferenta nu exista. Dar vom avea grija ca si el sa raspunda pentru modul jenant in care conduce Penitenciarul Tulcea.

Dar daca ai de-a face si cu unul care are si aerele unui director general adjunct, neuns director general desi avea aceasta asteptare de la Inalta Poarta(vezi MJ) ca doar aparuse din neant si dorea fructificarea acestei oportunitati, atunci orice asteptare de normalitate moare de la prima incercare de creare a unei punti de dialog. Si mai mult, abuzul de autoritate trebuie sa fie cartea de capatai a respectivului director. E vorba de directorul penitenciarului Arad, domnul subcomisar de penitenciare Halchin Dan. Nu aduc in discutie primul mandat al respectivului director ,,doctor”, pentru ca nu l-am cunoscut in aceasta ipostaza, decat din perspectiva multiplelor neintelegeri cu liderul de sindicat de la aceea vreme, neintelegeri generate tocmai de caracterul deosebit al domnului director. Vorbesc in schimb de acesta, obtinut mai mult ca urmare a calitatii de director general adjunct decat a prestatiei unui doctor in domeniu. E vorba de examenul in care am invocat  o serie de incalcari a unor aspecte procedurale, examen in urma caruia, in opinia mea, au fost promovati foarte multi directori care nu-i recomanda prestatia avuta la concurs.

Sens in care trateaza si legea ca si examenul. Nu mai departe de alaltaieri, ca urmare a aplicarii prevederilor legale de agentul ce isi desfasura activitatea in postul control in sensul solicitarii documentelor de acces lucratorului DPCT si a ofiterului de la SRI, aspect inghitit cu greu de ,, onorabilii colegi” a gasit de cuvinta sa-i dovedeasca acestuia ca aplicarea legii nu este opozabila ,,mintilor luminate”, mai mult a dispus si mutarea acestuia in alt loc de munca astfel incat sa nu mai indraznesca alta data. Si ca sa si tina minte omul l-a chemat la el sa-l  mustruluiasca. Stiind ce-l asteapta, acesta a solicitat unui membru BEx al Sindicatului Lex et Voluntas, cel mai mare sindicat din penitenciarul Arad, (sindicat al carui membru este) sa-l insoteasca la discutia cu directorul. Si culmea ,,bunului simt” ce-l caracterizeaza tot timpul pe directorul penitenciarului Arad, acesta l-a poftit afara. Asta a inteles directorul din promovarea dialogului si respectul pentru cei cu care este obligat prin lege sa stea la masa si sa gaseasca solutii.La fel de vehement si aprig ati fost domnule director si cand acopereati neregulile produse de subordonatii dumneavoastra, intamplator unul dintre acestia fiindu-va tovaras de viata? Sau l-ati exilat la centru de formare profesionala ca sa-l invatati minte? Sau cand trageati sforile din postura de director general adjunct pentru a va numi in functie oameni loiali  in posturi caldute?

Asa v-am cunoscut si in ipostaza de director general adjunct. O MARE DEZAMAGIRE. Un om care initial a incercat sa ne adoarma cu teorii savante despre cum se face actul managerial, fluturand un CV care-l facea atotstiutor, un director care a mimat permanent dialogul si care in micul mandat avut nu a reusit decat  sa-si rezolve propriile interese ce tineau de penitenciarul Arad, a reusit sa acopere neregulile sotiei, nereguli de genul pontarii a zeci de ore, daca nu sute de ore suplimentare fara ca acestea sa fie dispuse de sefii ierarhici, mai mult, fara a fi prezenta la servici. Urmari ca cele suportate de  directorul Stanciu de la Targsor, director care a fost demis pentru aceste lucruri nu au fost. Toate aceste nereguli constand in pontari fictive si nu numai, au fost constatate in urma unui control al Directiei Inspectie Penitenciara si musamalizate de directorul Halchin, cu complicitatea celor care conduceau ANP atunci.

Cat despre sustinerea intereselor sistemului si a personalului s-a remarcat prin ascunderea capului in nisip si prin motivari de genul ca daca a apucat sa-i comunice ministrului Raluca Pruna o problema, el nu-si asuma o noua sesizare a problemei pe motiv ca nu poate si nu-si doreste sa deranjeze pe ministru. Acesta este directorul penitenciarului Arad. Cu alte amanunte vom reveni intr-un articol urmator. 

 

Please follow and like us:

Vineri, o noua dezbatere publica…

 

Vineri, 15 iunie 2018, incepand cu ora 09.00 va avea loc o noua dezbatere publica. De data aceasta subiectul  este proiectul de ordin ce reglementeaza plata majorarii de 75% pentru munca desfasurata suplimentar. Nu stiu care vor fi observatiile care vor fi facute, cele ale Federatiei Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP) le-am transmis (speram sa fie si insusite), insa ne dorim ca acest ordin sa fie cat mai curand semnat si publicat in Monitorul oficial, astfel incat prevederile sa poata fi aplicate si oamenii sa poata fi platiti pentru activitatea prestata suplimentar.

Plata orelor suplimentare reprezinta o supapa pentru sistemul penitenciar care are o posibilitate rara de a diminua milionul de ore suplimentare efectuate si nerecuperate pana la data de 1 aprilie 2018.

Speram ca directorii unitatilor penitenciare sa aiba discernamantul necesar alegerii platii orelor suplimentare efectuate dupa data de 1 aprilie( nu alfel) si acordarea de recuperari din mostenirea orelor suplimentare efectuate pana la data de 1 aprilie 2018.

Si mai speram ca si de la ANP, cei care coordoneaza destinele financiare ale acestui sistem sa inteleaga si sa aplice intocmai prevederile legale. Altfel tot efortul sindicatelor de a gasi solutii la problemele sistemului penitenciar va fi de prisos.

Please follow and like us:

ANP reia concursurile. In prima faza posturile de ofiter din economico-administrativ

ANP demareaza procedura de concurs pentru 59 de posturi din domeniul economico-administrativ. Astfel vor fi scoase la concurs 4 posturi ofiter( inginer constructor), 20 posturi ofiter( achizitii publice) si 35 posturi ofiter economist( financiar-contabilitate). Inscrierile se incheie pe data de 29 iunie 2018, ora 15.00.

Mai jos aveti anuntul de concurs si anexele ce il insotesc:

Anuntul-de-concurs

Anexa-1-Anunţ Anexa-2-Anunţ Anexa-3-Anunţ

Please follow and like us: