Proiect privind acordarea recompenselor funcționarilor publici cu statut special

Administrația Națională a Penitenciarelor transmite, spre consultare, proiectul de ordin al ministrului justiției privind acordarea recompenselor funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și absolvenților instituțiilor de învățământ prevăzute la art. 13 alin. (2) și (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor și termenul de transmitere a propunerilor şi observațiilor  până la data de 06.08.2018.

Aici proiectul:

PROIECT si REFERAT APROBARE

Precizări ore suplimentare

 

Administrația Națională a Penitenciarelor transmite unităților din subordine, adresa nr. 48706/20.07.2018, cuprinzând precizări referitoare la necesitatea respectării cu stictețe a legislației privind orele suplimentare.

Adresa ore suplimentare

 

Precizări suplimentare referitoare la acordarea majorării de până la 50% pentru lucrări de excepţie şi misiuni speciale

Administraţia Naţională a Penitenciarelor  transmite, alăturat, adresa nr. 54918/19.07.2018 cuprinzând precizări suplimentare referitoare la acordarea majorării de până la 50% pentru lucrări de excepţie şi misiuni speciale pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare – personal de specialitate medico-sanitar care au optat pentru calculul salariului lunar brut stabilit potrivit prevederilor din familiile ocupaționale, Învâțământ și Sănătate și Asistență Socială și personalul contractual, nu pot beneficia de acordarea majorării de până la 50 % pentru lucrări de excepție și misiuni speciale.

Aici  adresa:

45918 din 19.07.2018

Procedura de acordare a majorării de 50% reluată

 

 

 Administrația Națională a Penitenciarelor transmite în unități dispoziția de a se discuta în Consiliile de conducere din penitenciare, propunerile referitoare la acordarea majorării de până la  50% pentru  lucrări de excepție sau misiuni speciale, pentru trimestrul  I/2018 și II/2018,  pentru personalul care intră în competența directorului general, respectiv directorii adjuncți și directorul unității.

Propunerile de acordarea a majorării de până la  50% pentru  lucrări de excepție sau misiuni speciale, vor fi transmise până la data de 18.07.2018.

 

12 posturi de ofiţer din sectoarele tehnologia informaţiei şi comunicaţii, prevenirea criminalităţii şi terorismului, juridic, din unităţile penitenciare scoase la concurs de ANP

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a publicat pe site-ul anp .gov.ro  la secţiunea, Carieră > Concursuri funcţii execuţie >Concursuri în curs de derulare, anunțul de concurs de ocupare a 12 posturi de ofiţer din sectoarele tehnologia informaţiei şi comunicaţii, prevenirea criminalităţii şi terorismului, juridic, din unităţile penitenciare-11.07.2018

Anunţul de concurs

  • Anexa 1 – Repartizarea posturilor pe unităţi penitenciare
  • Anexa 2  – Condiţii specifice, tematici, bibliografii şi probe de concurs
  • Anexa 3  – Unităţile organizatoare

Update: Munca suplimentară va fi platita

 

 

Azi ministrul justiției a semnat Ordinul ce face posibilă plata muncii suplimentare. După publicarea în Monitorul Oficial el intra in vigoare astfel încât sumele din deschiderea suplimentară sa poata fi virate unităților pentru plata orelor suplimentare din luna aprilie 2018.

Ordinul privind plata majorării de 75% pentru munca suplimentară urmează să fie semnat

Una din problemele ce au fost discutate cu directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost aceea legată de emiterea Ordinului ce reglementează plata majorării de 75% pentru munca suplimentară.

Domnul Marian Dobrica ne-a încredințat că săptămâna aceasta ministrul Tudorel Toader va semna Ordinul. Azi, discutând la minister, inteleg ca ministrul are la mapa pentru semnat pe lângă alte documente si Ordinul care ar trebui să mai elimine din milionul de ore suplimentare efectuate si neacordate ce vine ca moștenire înainte de intrarea in vigoare a legii 79/2018.

Acest lucru este posibil prin plata orelor suplimentare efectuate si necompensate cu timp liber corespunzător de după 1 aprilie 2018. În acest fel recuperările acordate de acum înainte vor diminua fondul de timp efectuat si nerecuperat existent.

Speram ca semnarea Ordinului sa se faca azi pentru a putea face plățile luna aceasta, având în vedere că ANP si-a luat măsuri pentru achitarea sumelor datorate printr-o deschidere suplimentară de credite.

Consiliul Federativ al Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar

În perioada 6-8 iulie 2018, liderii sindicatelor afiliate Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, au participat la lucrările Consiliului Federativ al Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, pentru a discuta problemele curente, despre, salarizare, pensionare, statut, relația cu angajatorul și acțiuni viitoare.
Dezbaterea a avut loc în prezența dl. Marian Dobrică , director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Ordinea de zi: rapoarte de activitate, discutarea soluțiilor pentru problemele sistemului penitenciar, pregătirea acțiunilor viitoare.

   1. Statut polițist de penitenciare – Stadiu-Posibilități intervenție asupra prevederilor care nu sunt în acord cu cele negociate și convenite în cadrul discuțiilor Administrație-Sindicate.

  2. Evoluție sistem penitenciar românesc- Previziuni privind politica execuțional penală raportata la multitudinea modificărilor intervenite la Codul penal și cel de procedură penală, precum și raportat la multitudinea de alternative la executarea pedepsei în mediu carceral promovate în ultimul timp.

                                                                                                                                                       3.Măsuri privind protecția personalului de penitenciarece vizează reducerea agresiunilor asupra acestora, precum și majorarea pedepselor ce se aplică acelora ce comit fapte de ultraj împotriva personalului de penitenciare.

  4. Salarizare – Stadiu publicare OMJ metodologie aplicare lege salarizare – plata majorare 50% pentru lucrări de excepție.

  5. Punere în aplicare prevederi HG 1997/2004 cu modificările ulterioare, în principal HG 378/2017 și OMJ 2908/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea și modul de purtare a uniformelor și echipamentului specific pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și a regulilor de acordare a drepturilor de echipament.

  6.Plata orelor suplimentare efectuate și neacordate după 1 aprilie 2018 raportat la prevederile legii 79/2018 și OMJ 821/2015. Publicare OMJ în Monitorul oficial.                                                                                                                                         

   7.Reluare concursuri din sursa externă ce vizează ocuparea posturilor din sectorul operativ, sector cu cel mai mare deficit de personal și cu cele mai mari restanțe în recuperarea orelor suplimentare efectuate, cu prioritate în unitățile cu deficit mare de personal.                                                                                                                

 8.Modificare acte normative ce reglementează numirea, avansarea, modificarea raporturilor de serviciu.

9.Demersuri pentru eliminarea impozitării contribuției personale a funcționarilor publici cu statut special pensionari în ce privește serviciile medicale, medicamente și a protezelor.                                                                                         

 10.Adoptare HG sprijin acordat funcționarilor publici cu statut special  din sistemul administrației penitenciare în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei profesionale a unei locuințe proprietate personală.                                                                                                                                                      

 11.  Întreprindere demersuri plata ajutoare prevăzute de legea 284/2010, ajutoare ce ar fi trebuit plătite sau acordate cu ocazia încetării raporturilor de serviciu prin pensionare.                                                                                                                      

 12. Posibilități modificare prevederi Lege 223/2015 (legea pensiilor militare) în vederea stabilirii unui cadru unitar care să asigure predictibilitate și asigurarea aceluiași nivel al pensiei indiferent de data ieșirii la pensie pentru munca în aceleași condiții de vechime și de muncă. Crearea condițiilor motivaționale de a rămâne în sistem, raportat la vechimea în sistem, condiții de muncă, etc., plecând de la un nivel de bază (ex. 20 de ani în sistem), la care să se asigure beneficiul motivațional. Vârsta de pensionare să nu depășească 60 de ani.          

     Organizațiilor sindicale au mai transmis conducerii ANP și alte probleme ce au în vedere următoarele:

 Transparenta decizională și comunicarea,

  Solicitarea de transformare a unor posturi ,

 Posibilitatea încheieri poliței de asigurare casco și pentru autovehiculele cu o vechime mai mare de 8 ani,  

Condițiile de muncă.                                                                                                               

La pomul lăudat sa nu te duci cu sacul

Cam asa ar putea fi tradusă întâlnirea de azi, în cadrul Comisiei mixte de dialog. O înșiruire de probleme prezentate de sindicate, multe dintre acestea căpătatand vechime de cand 5 cere o rezolvare a lor. Mai ca suntem la limita acordării primei gradatii.

E bine însă că am reluat dialogul. Bine ar fi sa avem si ceva rezultate iar cei desemnați de MJ sa aiba mandatul de a si decide ceva. Altfel nu vom face decât exercitii de imagine, problemele rămânând sa le rezolvăm ca si pana acum. Forțând.

Raport personal de activitate

În scopul îmbunătățirii cunoașterii problematicii specifice fiecărei unități și pentru atingerea obiectivelor instituționale, Administrația Națională a Penitenciarelor, transmite unităților din subordine, adresa cu numărul 45493/SC/29.06.2018, prin care le solicită directorilor de unități să întocmească lunar un raport personal de activitate. Raportul va trebui să cuprindă o serie de aspecte și va fi avut în vedere inclusiv, la evaluarea, activități manageriale.