“La mulţi ani”salariaţilor din penitenciare!

În această zi cu o semnificaţie deosebită, ziua de 29 iunie, Ziua lucrătorilor din penitenciarele din România, ţinem să urăm tuturor angajaţilor sistemului penitenciar, veteranilor, membrilor familiilor lor, multă sănătate, linişte sufletească, fericire, prosperitate şi noi realizări în activitatea profesională şi cea personală.

Cu deosebita considerație,                                                                                                                            Biroul Executiv al Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar

29 iunie, zi libera platită, pentru personalul din penitenciare

 

29 iunie „Ziua personalului din sistemul administrației penitenciare”.    

   Potrivit cadrului legal  în vigoare respectiv:          

 1.    Art. 84 din Legea 293/2004,  conform căruia „Se proclamă ziua de 29 iunie „Ziua personalului din sistemul administrației penitenciare”.
 2.    Art. 143 din Legea 53/2003, conform căruia „Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili și alte zile libere”.
 3.    Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupurilor de unități -sistemul administrației penitenciare nr.68525/13.12.2016,art.25, ali.2,

funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare beneficiază, la cerere, în orice zi calendaristică din anul curent,de o zi plătită, în contul zilei de 29 iunie.

 

29 Iunie- Ziua lucrătorilor de penitenciare

Ziua lucrătorilor din penitenciarele din România se sărbătoreşte, an de an , in data de 29 iunie, dată la care Biserica Ordodoxă ii prăznuieste pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel ocrotitorii sistemului.
Administratia Natională a Penitenciarelor transmite unitatilor subordonate adresa  prin care  ziua de 29 iunie – Ziua lucratorilor  de penitenciare să fie marcată exclusiv prin activitati care sa aibă in primul plan angajatul de penitenciare.

 

 

Ultimele modificări la Legea pensiilor la adoptat în Parlament

Aveti, mai jos, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Printre modificari, gasim:

 • pensiile de serviciu şi pensiile de urmaş să se actualizeze, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică;
 • pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei;
 • modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru anumite categorii socio-profesionale;

Continuă lectura „Ultimele modificări la Legea pensiilor la adoptat în Parlament”

Decizia Zilnica pe Unitate. FSSP se opune unor reglementari care sa deroge de la atributiile postului pe care fssp este incadrat.

                       Imagini pentru DZU

ANP transmite unităţilor subordonate, Instrucţiunile privind stabilirea unor alte atribuţii pentru funcţionarii publici cu statut special din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin Decizie Zilnică pe Unitate.

Delegarea, prin Decizie Zilnică pe Unitate, a atributiilor specifice functiei de director de unitate se va face numai după obţinerea aprobării prealabile date de către directorul  general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Prin excepţie aprobarea se poate obţine si ulterior in termen de 48 de ore de la momentul apariţiei unei situaţii excepţionale.

Ofiţerii nu li se mai pot stabilii atribuţii specifice altei funcţii pe o durata mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor temeinic justificate, care se va face doar după obţinerea avizului favorabil al structurilor de specialitate din ANP.

Agenţii nu mai pot primi atribuţii specifice funcţionarilor publici cu statut special – ofiţer. Dar nu este interzis directorilor, de orice fel ar fi ei, sa dispuna la nesfarsit cu privire la ce ar trebui sa faca personalul din subordine, altceva decat atributiile postului pe care fpss este incadrat.

Raportat la proiectul de mai sus, Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar se opune emiterii unor instructiuni care sa dea posibilitatea directorilor de unități sa transforme o situatie exceptionala, aparuta intr-un moment neprevazut (o imbolnavire in repaus săptămânal), cu un abuz continuu prin care oricine poate lucra pe orice post doreste directorul, oricand, oricat, desi fisa postului ar trebui sa aibă legătura exclusiv cu functia pe care a fost incadrat. In plus, consideram ca niciun ofițer cu funcție de execuție nu ar trebui sa execute nicio zi pe o functie de conducere fara a fi retribuit corespunzator funcției de conducere pe care o ocupă.

Proiectul ce contine Instructiunile cu pricina….

Instrucţiuni privind DZU

 

Intalnire MJ-Sindicate

Azi, ca urmare a unei solicitări transmise acum vreo 2 luni in urma, ministrul justiției a organizat o întâlnire bazata exclusiv pe solicitarea Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar si a Federației Publisind, organizatii sindicale care au si participat de fapt la intalnire.

Discutiile purtate au vizat mai multe probleme, principalele fiind:

– Promovare Statut

– Plata orelor suplimentare

– Promovare HG locuinte

In urma întâlnirii au rezultat urmatoarele:

-Statutul va fi promovat ca o lege noua, in procedura de urgență, la acest moment fiind transmis pentru avize la ministerele ce trebuie sa avizeze proiectul( MFP, MAI), urmând ca forma ce va fi trimisa in Parlament sa ne fie transmisa si noua pentru eventuale observații. Ministrul ne-a spus ca nu sunt modificari fata de ce am convenit sens in care asteptam proiectul.

– Plata orelor suplimentare va fi reglementata prin ordin de ministru in perioada imediat următoare, tinand cont si de faptul ca ar trebui promovat pana la plata dreptului din iulie.

– Sprijin pentru locuinte. Solicitarea noastra a fost aceea de a pastra prevederea actuala din lege si nu asumarea propunerilor fara amendamente, promovate de MAI si MApN in sensul restrictionarii dreptului sau acordarii lui in mod discriminatoriu. Am solicitat promovarea proiectului de HG transmis de ANP catre MJ si in care convenisem anumite lucruri.

Discutia a fost una deschisă, speram si la o rezolvare rapida a celor discutate, mai ales ca toate problemele treneaza de ceva timp. Altfel vom fi nevoiti sa reactionam si credem ca acest lucru nu este util nimanui.

Maine intalnire pe lamurirea platii orelor suplimentare

Maine, in urma conventiei avute cu Administrația Naționala a Penitenciarelor, ne vom intalni pentru a lamuri aspectele legate de acordarea majorarii de 75% pentru orele prestate suplimentar si neacordate in urmatoarele 60 de zile. Problema ramasa in divergenta era legata de refuzul ANP de a plati concomitent majorarile acordate de lege atat pentru munca in zilele de sambata si duminica(repaus saptamanal), precum si pentru munca suplimentara care s-ar efectua intr-o zi de repaus saptamanal.

Prevederile legale referitoare la amintitele majorari nu se exclud, mai mult, legea care reglementeaza acordarea majorarii de 75% pentru orele suplimentare necompensate cu timp liber corespunzător mentioneaza expres ca acordarea acestei majorari nu exclude plata majorarii pentru munca desfasurata in repaus, sâmbătă si duminica. Interesul nostru este de a face administratia sa aplice prevederile legale, chiar daca ei considera ca solicitarile noastre s-ar traduce oarecum intr-un abuz de drept.

Repartiția celor 262 absolvenți din SNPAP Tg Ocna, Academii și Școli Militare

ANP transmite adresa nr. 37318/DMRU/18.05.2018, referitoare la situaţia posturilor alocate pentru repartiţia abolvenţilor promoţiei 2018:

 • Academia de Poliție – 41 absolvenți;
 • Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare – 270 absolvenți;
 • Academia Națională de Informații – 17 absolvenți;
 • Academia Forțelor Terestre Sibiu – 5 absolvenți;
 • Univestisatea Națională de Apărare București – 5 absolvenți;
 • Academia Tehnică Militară București – 8 absolvenți;
 • Institutul Medico-Militar București – 9 absolvenți;
 • Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri Pitești – 7 absolvenți;

[scribd id=379591172 key=key-QuEK9nChpK31Semvzwty mode=scroll]

La ceas de grea incercare, Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar este alaturi de familia, prietenii si apropiatii celui care a fost Barnutiu Marius, agent in cadrul Penitenciarului Aiud.

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!