6 august 2018 ședința Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar

Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar este invitată luni, 6 august 2018, ora 10.00,  să participe  la ședința Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar la  Ministerul Justiției.

Pe lângă propunerile transmise de către FFSP cât și de celelalte organizații sindicale, în cadrul  Comisiei mixte de dialog social, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar va prezenta un nou set de probleme cu care se confruntă personalul din penitenciare .

Concurs de ocupare a 8 posturi de medic din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile penitenciare

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a publicat pe site-ul anp .gov.ro  la secţiunea Carieră – Concursuri funcții de execuție – Concursuri în curs de derulare, Anunțul de scoatere la concurs a 8 posturi vacante de medic-03.08.2018.

Anunţul de concurs publicat în Viaţa Medicală nr. 31 / 03.08.2018 (format word – pdf)

Ziarul ” Viaţa Medicală „

 

Servicii de balneofizioterapie și recuperare medicală

Ca urmare a solicitării Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar , in cadrul Comitetului de sanatate si securitate in munca de a ne fi pusă la dispoziție cu locațiile în care personalul ar putea beneficia de servicii de balneofizioterapie, Administrația Naționale a Penitenciarelor a solicitat si a primit raspuns cu privire la lista unităților sanitare care furnizează servicii de balneofizioterapie și recuperare medicală. Astfel C.A.S.A.O.P.S.N.A.J ne comunică că are încheiate două contracte de asistență medicală, respectiv cu Sanatoriul Băltățești și Sanatoriul Olănești, precum și procedura legală care trebuie parcursă de către persoanele asigurate.

Consiliul de conducere – majorări de până la 50%


Administrația Națională a Penitenciarelor, invită pe dl Florin Șchiopu, Președinte al Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar să participe la ședința Consiliului de Conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor care se va organiza în data de 01.08.2018, începând cu ora 14.00.

Ordinea de zi:

Acordarea majorării de până la 50% calculată la salariul funcției de bază, pentru lucrări de excepție și misiuni speciale, funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare,aprobată prin O.M.J. nr. 820/C/2015 și O.M.J. nr.2415/c/2018, corespunzătoare trimestrelor I și II ale anului 2018.

Solicitare impact financiar generat aplicarea grilei din anul 2022

Ca urmare a propunerilor ce au avut loc în cadrul dezbaterilor din ședința Comisiei Mixte de dialog social privind sistemul penitenciar, prin care sa propus aplicarea grilei de salarizare prevazută în Legea 153/2017, începând cu luna octombrie 2018, întregului personal din sistemul administrației penitenciare, similar celorlalte categorii de personal din sistemul public             (Sănătate și Învățământ),  Administrația Națională a Penitenciarelor transmite unităților din subordine, adresa cu nr. 2822/27.07.2018, prin care solicită  calcularea pentru întreg personalul din unității  impactul financiar generat de aplicarea grilei din anul 2022, precum și o serie de instrucțiuni, care trebuie avute în vedere la stabilirea drepturilor salariale prin aplicarea grilei pentru anul 2022.

Termenul de transmitere a demersurilor solicitate este până la data de 31.07.2018, orele 12.00.

Aici găsiți adresa și macheta:

Adresa nr 28222 din 27.07.2018

Macheta privind impactul financiar pentru anul 2022

Întâlnirea cu directorul Penitenciarului Tulcea mi-a lăsat un gust amar. Drept urmare vom găsi o altă cale de a pune în matca lor prevederile legale

Deși plecasem la Tulcea cu gândul de a găsi o soluție la lipsa comunicării între directorul Penitenciarului, domnul Ion Feodorof și conducerea sindicatului Delta Tulcea, sindicat membru al Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar(FSSP), ajuns acolo am constatat că din perspectiva dialogului acesta este ,,ucis” chiar de către cel care ar trebui să conștientizeze că are cea mai mare nevoie ca dialogul sa existe. Adică de domnul Feodorof. Asta și ca urmare a gestionării dezastruoase a unei situații care intenționat este întreținută în acest fel de director tocmai pentru a justifica o abordare personală a relației cu conducerea sindicatului Delta și în special cu președintele sindicatului Sorin Casilov.

Nu că mai nou nu l-ar fi ochit și pe vicepreședintele Dicu Vasile. Și asta pentru că din nefericire pentru directorul Feodorof aceștia au ,,prostul” obicei, spre deosebire de mulți din cei cu funcții de conducere, de a spune lucrurilor pe nume și mai mult, de a le scrie.

Dar sa începem cu începutul. Încă de la prima interacțiune cu domnul director, acesta a înțeles ca e în regula să mă asigure că tot ce vom avea de discutat nu are nicio legătură cu relația lui personală cu Casilov Sorin. Nu o adusesem în discuție, dar nici nu a reușit să se despartă o secundă de aversiunea față de acesta.

Problemele discutate cu directorul Feodorof au fost de fapt reluate, ele fiind constatate și aduse la cunoștința directorului unității în nenumărate rânduri de conducerea sindicatului, dar și de către mine la fiecare prezență în cadrul acestui penitenciar. Și deși nu au fost puține, nu s-a făcut nimic. Dimpotrivă acestea s-au înmulțit.

Și țin de aplecarea directorului pentru rezolvarea acestor probleme, dar și de dorința de a controla modul în care personalul cu funcții de conducere din imediata subordonare a directorului reușește să pună în aplicare prevederile legale. Dar nu făcut acest lucru. Mai mult, suntem convinși că le-a încurajat lipsa de preocupare, pentru ca aplicarea prevederilor legale sa fie o activitate opțională în acest penitenciar.

Dar sa enumeram:

– Neaplicarea în proporție covârșitoare a prevederilor Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere(în opinia mea în proporție de 80%), în ce privește planificarea și executarea serviciului atât în ce privește siguranța cât și a regimului. Scuza că planificarea o face altcineva nu sta în picioare deoarece modul în care se face politica execuțional penală este stabilit de lege iar aplicarea se face sub controlul și din dispoziția directorului unității la propunerea directorilor adjuncți.

Nu poți sa stai cu mâinile în sân și personalul care îl conduci sa totalizeze zeci de mii de ore suplimentare neacordate. Și în același timp sa-ți permiți să scoți la munca deținuți, la puncte de lucru bine țintite, cu 5-10 deținuți, doar pentru ca asa da bine și ca deținutul este stresat dacă nu muncește. Ar putea fi adevarat dacă sutele de hectare ale penitenciarului, acum arendate unora care știu să le folosească, ar fi cultivate cu alte zeci, dacă nu, sute de deținuți care ar avea preocupare și ar câștiga zile în vederea liberării. Dar asta nu. Si ANP nu a făcut nimic, deși cunoaște aceste lucruri.

Nu poți sa stai tu, director adjunct Mocanu(cu oameni care depășesc chiar și 360 de ore efectuate și neacordate încălcând astfel legea) să conduci un sector care are cele mai multe ore suplimentare și să nu vi cu soluții care măcar sa stopeze creșterea acestor ore suplimentare. Dar asta nu. Si ANP continua sa nu facă nimic, deși știe. Dar te superi foarte tare, ca și directorul Feodorof dealtfel, dacă neregulile au început a fi consemnate de Casilov în documentele operative.

Nu poți sa stai tu, director adjunct Cernat cu mâinile în sân, când un deținut(,,domnul M”) face ce vrea din ,,pușcăria” de la Tulcea, și în loc sa nu-l mai folosești la activități care sa-i folosească pentru a obține foloase necuvenite, acțiuni ale deținutului prin care se încalcă prevederile legale, te folosești atât tu cât și directorul de o hotărâre de instanța, care sunt convins ca nu va obliga la păstrarea deținutului în același loc altfel aceea hotărâre întrunește atributele infracțiunii de favorizarea a unui infractor( repet, lucru pe care eu nu îl cred), sa menții deținutul în același loc, făcând aceleași activități de care acesta ,,s-a folosit” pentru a eluda prevederile legale în ce privește detenție și tu sa nu faci nimic. Iar deținutul se folosește de asta și continuă în calitatea de VIP al penitenciarului Tulcea. Dar asta nu. Și ANP continuă sa nu faca nimic, deși știe.

Nu poți tu, director Feodorof să minți cu nerușinare ca ai calculat orele suplimentare ce ar trebui plătite personalului din operativ pentru luna aprilie, spunându-ne că la data la care noi discutam se face pe centralizarea din mai, când noi spunem cu subiect și predicat că numai 3 sectoare trimiseseră situații cu privire la luna aprilie iar pontatorii din sectorul paza nu depuseseră încă nicio situație cu orele suplimentare efectuate în timpul săptămânii și în repaus săptămânal sau sărbători legale pentru a se putea face corect plata. Dar asta nu. Și vorbim de aplicarea legii la Tulcea?

Mai vorbim de bani solicitați pentru punerea în aplicare a unor sentințe judecătorești sau răspuns la petiții transmise de sindicat?

Drept urmare îl anunțăm pe directorul penitenciarului Tulcea ca vom sesiza Comisia de disciplină din MJ si ANP, împotriva lui și a directorilor adjuncți pentru fiecare încălcare a prevederilor legale constatate și care nu au fost încă enumerate în articolul de față.

Camere video portabile individuale necesitate sau nu?

 

Deși Administrația Națională a Penitenciarelor solicitase directorilor de unități să încheie contracte pentru achiziționarea de bodycam-uri, cu  excepția a două unități, respectiv Bacău și Buziaș (ale căror prevederi vor fi suplimentate prin virarea de credite care este pe circuitul de aprobare), în urma analizei cu privire la încheierea contractelor subsecvente privind achiziția de bodycam-uri , de către unitățile subordonate ANP, Administrația Națională a Penitenciarelor  a constatat că deși prevederile bugetare acopera necesarul de fonduri care ar trebui alocat încheierii contractelor subsecvente, cel putin pentru cantitatea minima de bodycam-uri,  un număr de 10 unități respectiv:  Bacau, Mioveni, Gherla, Poartea Alba, Targsor, Tg. Mures, Buzias, CD Craiova, Spitalul Jilava si Spitalul Tg. Ocna, nu au încheiat contracte subsecvente.

Urmare celor constatate, Administrația Națională a Penitenciarelor  solicită celor 10 unități să incheie contractele subsecvente cel putin pentru cantitățile minime, pana cel tarziu 31 iulie 2018.

 

 

 

 

Proiect de Lege privind dialogul social

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite spre consultare, proiectul de Lege  privind dialogul social și termenul de comunicare a propunerilor şi observațiilor referitoare la acest proiect, până la finele zilei de 26 iulie 2018.

Aici adresa:

48972-Adresa FSSP

 

Concurs de ocupare a 17 posturi de agent operativ din unitățile penitenciare

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a publicat pe site-ul anp .gov.ro  la secţiunea Carieră – Concursuri funcții de execuție – Concursuri în curs de derulare, a fost publicat Anunțul privind scoaterea la concurs a 17 posturi de agent operativ din unitățile penitenciare-24.07.2018.

 

  • Anexa 1 – Repartizarea posturilor pe unități penitenciare
  • Anexa 2 – Condiții specifice, tematica, bibliografia și probele de concurs
  • Anexa 3 – Unitățile organizatoare

Proiect privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 160/ 2018.

Administrația Națională a Penitenciarelor transmite, spre consultare, proiectul de ordin al ministrului justiției privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor aprobat prin  Ordinul ministrului justiţiei nr. 160/ 2018 și termenul de transmitere a propunerilor şi observațiilor  până la data de 31.07.2018, conform modelului din anexa nr. 2 la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 338 din 04.02.2014.

Prin proiectul de act normativ se urmărește modificarea unor aspecte esențiale care țin atât de organizarea instituției cât și de funcționarea și atribuțiile structurilor de specialitate, după cum urmează:

  • corelarea denumirilor unor structurii de specialitate cu modificările intervenite în organigrama ANP;
  • reglementarea atribuțiilor unor componente structurale nou înființate în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor – cum este Biroul de control al calității în construcții;
  • desfășurarea misiunilor de control numai cu aprobarea directorului general al ANP și/sau la solicitarea acestuia,
  • la nivelul Direcției Prevenirea Criminalității și Terorismului s-a impus crearea unor compartimente noi, menite să crească eficiența, profesionalismul și viteza de reacție în momente de maxim interes pentru factorii decizionali dar și să administreze în mod eficient volumul mare de documente gestionate și manipulate la acestei direcții. În acest sens, au fost prevăzute compartimentele comunicații, secretariat și arhivă.
  • reorganizarea sistemului informatic, sens în care atribuțiile Direcției Tehnologia Informației și Comunicații au fost revizuite din perspectiva evoluției tehnologiilor, a nevoii de separare a diferitelor specializări în domeniu dar și a obiectivelor și misiunii ANP.

Aici proiectul:

Proiect ROF 17.07.2018 trimis spre consultare