Pensiile militare vor fi mărite de la 1 ianuarie 2019

Începând cu data 1 ianuarie 2019, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează cu rata medie anuală a inflaţiei, respectiv 1,3%, a anunţat pe Facebook ministrul Apărării, Gabriel Leş
„Menţionăm că la data de 01.01.2019 indicatorul definitiv cunoscut al ratei medii anuale a inflaţiei a fost de 1,3% şi reprezintă Rata medie a preţurilor de consum în anul 2017 faţă de anul 2016, calculată pe baza indicelui preţurilor de consum (IPC)”, anunţă ministrul Gabriel Leş.
Conform prevederilor art.59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată prin OUG nr. 14/2018: “Pensiile militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior se indexează, din oficiu, începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la această dată și comunicat de Institutul Național de Statistică”.

Please follow and like us:

La mulți ani

Anul 2018 a fost un an greu, dar plin de satisfacți mai ales din perspectiva modului în care împreună am reușit să depășim toate obstacolele pentru a ne câștiga  drepturile. Meritul de încheia anul 2018 cu multe realizări, aparține exclusiv dumneavoastră, prin efortul depus, prin modul cum a-ți răspuns la  fiecare acțiune, prin dorința de implicare pentru a  schimba în bine acest sistem.

 2019, un an cu multe provocări, un nou an  în care împreună  trebuie să ne  continuăm proiectele,  pentru a reusi.

Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar  urează tuturor angajatilor din Sistemul Penitenciar  ca în anul 2019 să aveți: „Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese.

La mulţi ani !

Please follow and like us:

Concurs de ocupare a 11 posturi de ofițer și agent în cadrul Unității de Implementare Proiecte din A.N.P.

Vă informăm că pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor  , la secțiunea Carieră – Concursuri funcții execuție – Concursuri în curs de derulare, a fost publicat Concursul de ocupare a 11 posturi de ofițer și agent în cadrul Unității de Implementare Proiecte din A.N.P.

Aici:

 

 

 

Please follow and like us:

Concurs de ocupare a 30 posturi de medic în unitățile penitenciar-spital

Vă informăm că pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor , la secțiunea Carieră – Concursuri funcții execuție – Concursuri în curs de derulare, a fost publicat Concursul de ocupare a 30 posturi de medic în unitățile penitenciar-spital.

Aici :

 

 

 

Please follow and like us:

CRĂCIUN FERICIT!

Cu ocazia sfintei sărbători a Nașterii Domnului, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar,  urează tuturor funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare,  fericire, sănătate și mult noroc!
Fie ca sărbătoarea Crăciunului să ne aducă împlinirea gândurilor frumoase, pentru noi și pentru cei dragi, iar 2019 să ne găsească plini de speranță!

Cu deosebită considerație,

FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN SISTEMUL PENITENCIAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Angajaţii Penitenciarului Aiud de Sărbători au donat sânge, au oferit cadouri, au sprijinit comunitatea, au dus colindul

Angajații Penitenciarului Aiud au derulat, în această perioadă, mai multe acţiuni caritabile, menite să vină în sprijinul comunităţii.

Continuând tradiția ultimilor ani, de implicare în activități de suflet în această periodă specială a anului, aceştia și-au propus să se detașeze de greutățile specifice muncii lucrătorului de penitenciare și să fie alături de cei mai puțin norocoși decât ei, transmit reprezentanţii unităţii.

În cadrul campaniei de Crăciun “Oameni pentru oameni”, 43 de funcționari publici cu statut special din Penitenciarului Aiud au donat sânge la Spitalul Județean Alba. Tichetele cadou primite l-au ajutat pe Moș Crăciun să umple sacul.

Cei care nu au putut dona sânge au contribuit, fiecare după posibilități, fie cu sume de bani, fie cu bunuri specific sezonului, dăruite din suflet pentru cei singuri sau în nevoie.

Au oferit cadouri din partea Moşului, colindele fiind însuflețite, iar bucuria copiilor neprețuită.

“Am încercat să aducem spiritul sărbătorilor mai aproape și pentru mai multe familii nevoiașe din Aiud, asigurându-le toate cele necesare pentru masa de Crăciun.

De asemenea, am dus colindul nostru persoanelor vârstnice cazate la așezământul social „Acoperământul Maicii Domnului” din Unirea. Emoția și bucuria de pe chipurile celor prezenți au fost pentru noi satisfacţia cea mai mare şi motivaţia de a continua si în viitor această campanie.

Nevoile comunității din care facem parte nu ne sunt străine. În aceste sens, am demarat o strângerea de fonduri pentru a contribui și noi la campania “Împreună pentru Robert”. Suntem alături de el şi familia lui în această grea încercare şi sperăm ca împreună să îl putem ajuta să strângă suma necesară.

Toate aceste acţiuni nu ar fi fost posibile fără implicarea, deschiderea, generozitatea şi omenia de care au dat dovadă angajaţii.

Please follow and like us:

E oficial! zilele de 24 și 31 decembrie, au fost declarate nelucrătoare

Conform unui act normativ ce a apărut recent în Monitorul Oficial, salariații vor beneficia de două minivacanțe de cinci zile consecutive, însă cele două libere suplimentare vor fi recuperate în ianuarie 2019 prin prelungirea programului zilnic de lucru.

În concret, la stat nu se va munci pe 24 și 31 decembrie 2018. Aceste libere suplimentare vor fi recuperate de bugetari în prima lună a anului 2019, însă doar prin prelungirea zilnică a programului de lucru.Recuperarea se va  făce prin prelungirea programului, ori prin muncă sâmbăta.

„Pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite ca zile libere (…), instituțiile și autoritățile publice își vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 ianuarie 2019, potrivit planificărilor stabilite. Pentru munca prestată [prin prelungirea programului de lucru] nu se acordă timp liber corespunzător”.

Nu toți bugetarii vor sta acasă pe 24 și 31 decembrie 2018.

Liberele nu se vor acorda la locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Aici Hotărârea nr.983/2018

Guvernul României

Hotărârea nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 și 31 decembrie 2018 ca zile libere

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. –

(1) Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, zilele de 24 și 31 decembrie 2018 se stabilesc ca zile libere.

(2) Pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), instituțiile și autoritățile publice își vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 ianuarie 2019, potrivit planificărilor stabilite.

(3) Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.

Art. 2. –

Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Art. 3. –

Prevederile art. 1 nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în zilele de 24 și 31 decembrie 2018 și nici participanților în aceste procese.

Art. 4. –

(1) În zilele de 24 și 31 decembrie 2018, prin centrala Ministerului Finanțelor Publice se efectuează operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.Derogări (1)

(2) Prin excepție de la prevederile art. 1, personalul din cadrul unităților Trezoreriei Statului poate desfășura în zilele de 24 și 31 decembrie 2018 activitățile stabilite prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 5. –

Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, care în datele de 24 și 31 decembrie 2018 au scadență la obligațiile de plată aferente convențiilor de împrumuturi din venituri din privatizare, potrivit scadențarelor de plată anexate acestora la convențiile de împrumut, vor efectua plata sumelor scadente înaintea acestor date.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul muncii și justiției sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 13 decembrie 2018.

Nr. 983.

Please follow and like us:

Adresa privind acordarea majorării de până la 50% pentru lucrări de excepție

 

Administrația Națională a Penitenciarelor transmite în unitățile din subordine adresa prin care solicită analiza în Consiliile de conducere din unitățile penitenciare, a propunerilor referitoare la acordarea majorării de până la  50% pentru  lucrări de excepție sau misiuni speciale,  pentru trimestul IV/2018, cu necesitatea respectării principiului proporționalitatii între toate categoriile și corpurile de personal(ofițerii, agenții, personal civil) inpus de art.6 alin.4 din OMJ nr. 820/C/2015 și cu precizarea că emiterea deciziilor depinde de aprobarea ministrului.

În  cifra comunicată se regăsește inclusiv  personalul care intră în competența de acordare a directorului general al ANP, respectiv directorii adjuncți și directorul unității.

Propunerile de acordarea a majorării de până la  50% pentru  lucrări de excepție sau misiuni speciale, vor fi transmise până la data de 18.12.2018 ora 9.00.

Aici adresa

Please follow and like us:

   Anunțul de scoatere la concurs a 3 posturi de ofiţer din sectorul economico-administrativ, din Aparatul Central·   Anunţul de scoatere la concurs a 2 posturi din cadrul Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, din Aparatul Central·Anunţul de scoatere la concurs a 58 posturi din sectorul medical, din unităţile penitenciar spital

Vă informăm că pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, la secțiunea Carieră – Concursuri funcţii execuţie –  Concursuri în curs de derulare, au fost publicate următoarele anunţuri : ·         Anunțul de scoatere la concurs a 3 posturi de ofiţer din sectorul economico-administrativ, din Aparatul Central·         Anunţul de scoatere la concurs a 2 posturi din cadrul Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, din Aparatul Central·         Anunţul de scoatere la concurs a 58 posturi din sectorul medical, din unităţile penitenciar-spital.

Concurs de ocupare a 58 posturi (ofiţer şi agent) din sectorul medical, din unităţile penitenciar-spital

Anunţul de concurs

  • Anexa 1 – Repartizarea posturilor pe unităţi penitenciare
  • Anexa 2  – Condiţii specifice, tematici, bibliografii şi probe de concurs.

Concurs de ocupare a 2 posturi de execuţie din cadrul Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, din Aparatul Central

Anunţul de concurs

  • Anexa – Condiţii specifice, tematici, bibliografii şi probe de concurs

Concurs de ocupare a 3 posturi de ofiţer din sectorul economico-administrativ, din Aparatul Central

Anunţul de concurs

  • Anexa – Condiţii specifice, tematici, bibliografii şi probe de concurs
Please follow and like us:

Calendarul estimativ al derulării probelor de concurs şi planificarea la interviu pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer economist

Vă informăm că pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, la secțiunea Carieră – Concursuri funcţii execuţie – Concursuri în curs de derulare – Concurs de ocupare a 59 posturi de ofiţer din sectorul economico-administrativ, din unităţile penitenciare, au fost postate Calendarul estimativ al derulării probelor de concurs şi planificarea la interviu pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiţer economist.

          Aici:

Please follow and like us: