Concurs de ocupare a 17 posturi vacante de conducere din sectorul medical, din unităţile penitenciare

Vă informăm că pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, la secțiunea Carieră – Concursuri funcţii conducere –  Sursă externă, a fost publicat Anunțul de scoatere la concurs a 17 posturi vacante de conducere din sectorul medical, din unităţile penitenciare.

Anunţul de concurs

  • Anexa 1  – Repartizarea posturilor pe unităţi penitenciare
  • Anexa 2  – Cerinţe specifice, bibliografie, tematică şi probe de concurs
Please follow and like us:

Ordinul nr. 2724/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor

Ordinul nr. 2724/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor a fost publicat în Monitorul Oficial nr.715 din 17 august 2018.
Având în vedere dispozițiile art. 11 alin. (3) și art. 12 alin. (1) și (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 11 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare, și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:

Ordinul nr. 2724/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 507/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților penitenciare, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 14 iunie 2012.

Aici documentul :

Regulament-de-organizare-si-functionare-a-penitenciarelor-OMJ-2.724C2018

 

Please follow and like us:

Decizia directorului general al ANP nr. 557/01.08.2018 privind constituirea comisiei de analiză și îmbunătățire a condițiilor de muncă din sistemul administrației penitenciare

Administrația Națională a Penitenciarelor, transmite unităților din subordine deciziei directorului general al ANP nr. 557/01.08.2018 privind constituirea comisiei de analiză și îmbunătățire a  condițiilor de muncă din sistemul administrației penitenciare.

Atribuțiile comisiei conform deciziei sunt întocmirea standardelor privind condițiile de muncă, acestea fiind consemnate într-un proiect de act normativ, termen până la 28 septembrie 2018 și întocmirea  planului de acțiune pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în vederea atingerii standardelor, termen până la data de 31 octombrie 2018.

Aici decizia

 

Please follow and like us:

Proiect Decizie ANP privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă

Administrația Națională a Penitenciarelor ne transmite spre consultare, proiectul Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, specific unităților din sistemul administrației penitenciare și termenul de transmitere a propunerilor şi observațiilor până la data de  28.08.2018, conform modelului din anexa nr. 2 la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 338 din 04.02.2014.

Aici adresa  și proiectul :

adresa nr. 45393.13.08.2018 sindicat

Decizie rof cssm consultare..

referat de aprobare ROF CSSM

anexa la decizia cssm pt consultare

Please follow and like us:

La mulți ani!


Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiţi un călduros “La mulţi ani”, cu împliniri tuturor celor care îşi sărbătoresc ziua numelui de Sfânta Maria!

Biroul Executiv al Federației Sindicatelor Din Sistemul Penitenciar

Please follow and like us:

Liber cu recuperare

 

Administrația Națională a Penitenciarelor transmite unităților din subordine adresa cu nr 51363/SC /09.08.2018 prin care transmite precizări cu privire la  modul de recuperare a zilelor de 16 și 17 august 2018, prin prelungirea timpului de lucru  în perioada 20.08.2018 – 07.09.2018.

 

Please follow and like us:

In sfarsit, sesiune de mutari…

Luni, 13 august 2018 are loc sesiune de mutări. Aceasta sesiune reprezintă cea mai complexă sesiune de mutări de pana acum, având în vedere numărul extraordinar de mare de cereri depuse, respectiv peste 2000 de cereri de mutare.

Așteptările sunt mari, dorinta celor care au depus cereri de mutare pe masura. Din pacate modul în care sunt văzute lucrurile de către conducerea ANP diferă de modul în care vedem noi lucrurile. Pentru ca nu înțelegem de ce ar trebui să continuăm la nesfârșit o traumă a colegilor care doresc sa ajunga acasă, în condițiile în care de multe ori conducerile penitenciarelor de unde ar trebui să plece colegii noștri au avut si oportunitatea organizării concursurilor din sursa externa si nu au facut acest lucru.

Speram ca cele mai multe cereri sa fie soluționate pozitiv, astfel încât colegii noștri sa ajunga acasă.

Please follow and like us:

H.G. 595/2018 privind stabilirea zilelor de 16 și 17 august 2018 ca zile libere

Vă informăm că, în Monitorul Oficial nr.687 din 07.08.2018, a fost publicată Hotărârea Guvernului României 595 din 02 August 2018, privind stabilirea zilelor de 16 și 17 August ca zile libere.

Hotărârea nr. 595/2018 privind stabilirea zilelor de 16 și 17 august 2018 ca zile libere

Art. 1.

(1) Pentru salariații din sectorul public, zilele de 16 și 17 august 2018 se stabilesc ca zile libere.

(2) Pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), instituțiile publice își vor desfășura activitatea în regim de program normal în zilele de 25 august și 1 septembrie 2018 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 7 septembrie 2018, potrivit planificărilor stabilite.

(3) Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.

Art. 2.

Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Art. 3.

Prevederile art. 1 nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în zilele de 16 și 17 august 2018 și nici participanților în aceste procese.

Art. 4.

(1) Operațiunile de încasări prin virament în relația cu instituțiile de credit aferente datei de 14 august 2018 se înregistrează în contabilitatea unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 14 august 2018.

(2) Eventualele retururi la încasare aferente operațiunilor înregistrate la nivelul unităților Trezoreriei Statului în data de 14 august 2018, inclusiv celor prevăzute la alin. (1), se întocmesc de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 14 august 2018.

(3) Operațiunile de încasări prin virament în relația cu instituțiile de credit aferente zilelor de 16 și 17 august 2018 se înregistrează în contabilitatea unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 20 august 2018.

(4) Eventualele retururi la încasare aferente operațiunilor înregistrate potrivit (alin.3) se întocmesc de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 20 august 2018.

(5) În zilele de 16 și 17 august 2018, prin centrala Ministerului Finanțelor Publice se efectuează operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.

(6) Prin ordin al ministrului finanțelor publice poate fi stabilită și desfășurarea altor operațiuni prin Trezoreria Statului.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Please follow and like us:

Concurs de ocupare a 9 posturi vacante de conducere din sectorul economico-administrativ, din unităţile penitenciare

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a publicat pe site-ul anp .gov.ro  la secţiunea, Carieră> Concursuri funcţii de conducere > Concursuri din sursă externă , anunţul de  Concurs de ocupare din sursă exteră a 9 posturi de conducere din domeniul sectorul economico-administrativ, din unităţile penitenciare –06.08.2018.

Anunţul de concurs

  • Anexa 1  – Repartizarea posturilor pe unităţi penitenciare
  • Anexa 2  – Cerinţe specifice, bibliografii, tematici şi probe de concurs
  • Anexa 3  – Unităţile organizatoare
Please follow and like us:

Azi a fost intalnire in cadrul Comisiei mixte de dialog in sistemul penitenciar

Azi începând cu ora 10.00, la sediul Ministerului Justiției, a avut loc o nouă întâlnire a Comisiei mixte de dialog in sistemul penitenciar. Asa cum scriam despre prima întâlnire, pomul lăudat a început să se si usuce. Si nu pentru ca nu-i ,, pune nimeni apa”, ci pentru ca cei care ar trebui sa-l îngrijească o fac cum știu si fara sa poata decide ce fel de tratament aplica dialogului din penitenciare.

Si spun asta deoarece după mult timp, Comisia are în componență oameni( cu mult bun simt dealtfel) care NU pot decat sa faca informare despre problemele ridicate în majoritatea cazurilor de sindicate. Atât. Nu pot decide, nu pot spune decat ce au voie si astfel încât să nu se vulnerabilizeze in cazul in care ministrul afla ce s-a discutat( Doar atât reușesc să facă. Informează cu privire la discuțiile purtate).

Ori in opinia noastra, ședințele astea ar trebui să aibe si un altfel de rol. Unul in care sunt aduse la cunostinta probleme, dezbatem problemele si găsim si soluții ce ar trebui aplicate.

Azi am reluat problemele discutate la prima ședință, gandindu-ne ca vom avea după o lună și răspunsuri. Nu a fost asa. A fost o trecere in revista cu mențiunea că se va reveni cu adrese.

Singura promisiune fermă a fost făcută pentru data de 20 august si este legată de solicitarea FSSP de a fi pusi la dispozitie si discutati o serie de indicatori legați de munca suplimentară pe anul 2018, astfel:

-o situație pe sistem,

-una detaliată pe fiecare unitate,

-daca s-a atins pragul de 180 de ore?

-daca a fost cerut acordul sindicatelor pentru depășirea acestui prag?

-daca a fost depășit pragul de 360 de ore?

-in cate unități?

-cate ore din maximul de 360 de ore sunt facute pana la sfarsitul lui martie 2018?

-ce măsuri își dorește să ia ANP pentru a limita munca suplimentară. Daca vor dispune masuri impotriva directorilor care au depășit pragul de 360 de ore.

Speram ca macar aceasta problema sa o lămurim si de acolo înainte să începem să facem lumina in plata orelor suplimentare. Pentru ca înțelegem că în timp ce noi, sindicatele incercam sa simplificam lucrurile in ce privește plata muncii suplimentare, altii din ANP se chinuie să le complice. Speram ca aceste situații sa fie unele izolate si sa nu fie preluate in sensul dorit de acești,, perturbatori” ai legii. Altfel, de aici se va aprinde un sistem care sta sa bubuie.

Please follow and like us: