Camera Deputatilor adopta legea ce aproba OUG 90/2017

Azi Camera Deputatilor a adoptat Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Cel mai important lucru adoptat in acest Proiect de lege este faptul ca pentru anul 2018 se instituie obligatia decontarii serviciilor turistice pentru fpss, astfel:

1. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:

(4) Prin excepţie de la prevederile alin.(3), în anul 2018, pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, se decontează serviciile turistice prestate de unităţi aflate pe teritoriul României, efectuate în perioada concediului de odihnă, în limita valorică prevăzută la art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul sumelor decontate nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art.25 din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare”.

Mai jos forma Proiectului de lege adoptat in Camera Deputatilor:

Legea de aprobare a OUG 90/2017

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *