Instrucțiuni ANP salarizare 2019

 

Administrația Națională a Penitenciarelor transmite unităților subordonate adresa privind instrucțiunile de salarizare pentru anul 2019, raportate la prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018.

Mai jos detalii:

Protecția datelor cu caracter personal poate crea fricțiuni între Administrație și sindicate

Proiectul ce vizeaza emiterea unor Instrucțiuni privind măsurile de natură organizatorică si tehnică pentru asigurarea securității prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate, promovat în forma transmisă pentru consultare poate crea fricțiuni între ANP și sindicate.

Și asta pentru că pe lângă masurile organizatorice și tehnice ce se doresc a fi promovate de proiect, se transmit și prevederi ce ar trebui să se regăsească reglementate prin prevederi legale și care nu au nicio legătură cu partea organizatorică sau tehnică.

Considerăm utilă o întâlnire între Administrație și organizațiile sindicale reprezentative la nivelul sistemului penitenciar pentru a face posibilă eliminarea tuturor prevederilor care exced legii, în opinia noastră și care să respecte întocmai dorința angajatorului de a avea Instrucțiuni privind măsurile de natură organizatorică si tehnică pentru asigurarea securității prelucrărilor de date cu caracter personal .

Mai jos aveți adresa prin care solicităm întâlnirea și prin care ne opunem aplicării prevederilor conform proiectului:

Adresa solicitare intalnire Proiect nstructiuni de punere in aplicare GDPR

Decizia 329/2019

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor  emite decizia cu nr. 329/2019, în vederea îndeplinirii  obiectivelor stabilite și pentru acoperirea necesarului de personal pe anul 2019.

Observații FSSP la proiectul de Ordin al ministrului justiției privind condițiile de stabilire a majorării de 75% din salariul de funcție cuvenit pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019 – 2021

Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar transmite observatiile cu privire la proiectul de Ordin al ministrului justiției privind condițiile de stabilire a majorării de 75% din salariul de funcție cuvenit pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019 – 2021 peste programul normal de lucru de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

Aici observatiile:

Sindicatul Independent al Lucrătorilor din Penitenciarul Oradea se afiliază Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar

BUN VENIT ÎN GRUPUL NOSTRU!  

Sindicatul Independent al Lucrătorilor din Penitenciarul Oradea se afiliază Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar. 

Le urăm succes pe această cale colegilor de la Oradea și bun venit în rândurile noastre, domnului Calin Ardelean, președintele Sindicatului Independent al Lucrătorilor din Penitenciarul Oradea putere de munca alături de colegii din conducerea sindicatului și îi asigurăm de tot sprijinul nostru.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI !!!  

UN NOU SINDICAT: Sindicatul Liber din Penitenciarul Miercurea Ciuc se afiliază Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar

BUN VENIT ÎN GRUPUL NOSTRU!                                                                                                

Începând cu luna ianuarie, în Miercurea Ciuc a fost înființat legal,               Sindicatul Liber din Penitenciarul Miercurea Ciuc, formațiune sindicală afiliată Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, care va reprezenta doar interesele membrilor.

Președintele noului sindicat este Adrian Bujac, care de la înființare a reușit să adune un număr important de membrii .

,,Ne dorim condiții cât mai bune de muncă pentru membrii noștri de sindicat, milităm pentru apărarea drepturilor celor care lucrează în Penitenciarul Miercurea Ciuc” a subliniat Adrian Bujac, liderul Sindicatul Liber din Penitenciarul Miercurea Ciuc.

Le urăm succes pe aceasta cale colegilor de la Miercurea Ciuc și bun venit în rândurile noastre, domnului Adrian Bujac, președintele Sindicatului Liber din Penitenciarul Miercurea Ciuc putere de munca alături de colegii din conducerea sindicatului și îi asigurăm de tot sprijinul nostru.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI !!!  

 

Sinteză, Consiliul Federativ

După  cum v-am informam, în  perioada 17- 19 ianuarie 2019, președinții sindicatelor afiliate FSSP s-au întâlnit la Sibiu, în cadrul  Consiliului Federativ al Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, pentru a stabili prioritățile din acest an. La lucrările Consiliului Federativ a participat și reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor, prin dna Ioana Mihaela Morar director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor și dl Claudiu Românu director direcția management resurse umane.

Ordinea de zi: raportul de activitate, discutarea potențialelor soluții la problemele curente împreună cu reprezentanții angajatorului și pregătirea viitoarelor acțiuni sindicale.

Președinții sindicatelor afiliate FSSP  au transmis dnei Ioana Mihaela Morar director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor și dl Claudiu Românu director direcția management resurse umane problemele existente, am discutat despre acte normative în lucru, Statutul polițiștilor de penitenciare, continuarea procesului de  scoaterea la concurs a unor funcții vacante, proiect privind plata orelor suplimentare, modificări la legea pensiei, salarizare, achiziției, distribuire, valoare echipamentului pentru personal , HG sprijinire achiziție construire locuință, OMJ privind acordarea majorării de până la 50% care este în procedură de emitere/schimbare, ultraje prioritate înființarea grupelor  operative la nivelul fiecărei unități,  valoarea plătii pentru zilele de sâmbătă și duminică va fi influențată în mod pozitiv, drepturile pe valoarea normei de hrană se mențin la nivelul lunii Decembrie 2018, plata voucherelor de vacanță se acordă în două variante pe perioada de concediu prin factură fără a fi impozitată suma  și în afara concediului de odihnă sumă care va fi impozitat, transparenta decizionala și comunicare, reluarea cursurilor de formare profesională.

Partenerii de dialog ne-au asigurat de sprijin și soluții la problemele care țin de competența lor dar și că va transmite mai departe problemele care țin de competenta directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau a ministrului justiției.

 

Proiectul de OMJ privind condițiile de stabilire a majorării de 75% pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019 – 2021

Administrația Națională a Penitenciarelor, ne transmite spre consultare,  proiectul de Ordin al ministrului justiției privind condițiile de stabilire a majorării de 75% din salariul de funcție cuvenit pentru munca suplimentară prestată în perioada 2019 – 2021 peste programul normal de lucru de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciar.  Termenul de transmitere a propunerile şi observaţiilor referitoare la acest proiect este  până la finele zilei de miercuri, 23 ianuarie 2019, la adresa de e-mail marius.coratu@anp.gov.ro.

Aici proiectul:

Proiect-OMJ – 17.01.2019

referat-de-aprobare

Anexa 1 LA ORDIN – fisa individuala 17.01.2019

ANEXA 2 LA ORDIN- 17 01 2019

ANEXA 3 LA ORDIN-17 01 2019

ANEXA 4 LA ORDIN – 17.01.2019

 

 

 

 

Consiliul Federativ al Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, Sibiu 17-19 ianuarie 2019

În perioada 17- 19 ianuarie 2019, la Sibiu se desfășoară lucrările  Consiliului Federativ al Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, adunare la care participă președinții sindicatelor afiliate și în calitate de invitați reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Pe ordinea de zi: discutarea potențialelor soluții la problemele curente împreuna cu reprezentanții angajatorului și pregătirea viitoarelor acțiuni sindicale.