26 05.2021-Consiliu de conducere al A.N.P., pentru majorarea de 50%

Administrația Națională a Penitenciarelor,  ne transmite, alăturat, invitația și ordinea de zi a Consiliului de conducere al A.N.P., care va avea loc în data de 26.05.2021, ora 10.00,  cu următoarea Ordine de zi:

 • Analizarea solicitării de mutare în interesul serviciului a directorului adjunct reintegrare socială de la Penitenciarul de Femei Târgșorul Nou Ploiești la Penitenciarul Tg. Mureș, în funcția  de șef serviciu asistență socială-DMRU;

 

 •  Analizarea propunerilor de acordare a majorări de până la 50% pentru lucrări de excepție și misiuni speciale pentru trimestrul I și II ale anului 2021 – unități penitenciare (directori și directori adjuncți) și personal ANP- DMRU.

 

25.05.2021, ÎNTÂLNIRE COMISIA MIXTĂ DE DIALOG PRIVIND SISTEMUL PENITENCIAR

 

 

Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar este invitată  să participe marți, 25 mai 2021, ora 9.00,  la ședința Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar,ce se va desfășura în sesiune on-line.
În cadrul  Comisiei mixte de dialog social, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar a transmis următoarele probleme ce urmează a fi discutate în cadrul ședinței :

 1. Stadiul aprobării Proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2415/C/2018, precum și demersuri în plan normativ și bugetar efectuate ori avute în vedere pentru punerea în aplicare, respectiv pentru plata titlului de specialist de clasă personalului din Poliția Penitenciară, similar celorlalte instituții din structura de apărare națională.

(Acordarea titlului de specialist de clasă, conform art. 28 din Anexa nr. 6 a Legii nr. 153/2017 pentru asigurarea condițiilor de îndeplinire a misiunilor specifice sistemului penitenciar polițiștilor de penitenciare și personalului civil. Se solicită emiterea ordinului de ministru care să facă posibilă acordarea titlului de specialist de clasă în concordanță cu prevederile ordinului de ministru aplicabil polițiștilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.)

 1. Actualizarea pensiilor militare de stat. Se solicită adoptarea de măsuri astfel încât cuantumurilor pensiilor militare de stat să fie indexate cu rata medie anuală a inflației.
 2. Informare și dezbateri privind modificările avute în vedere în ceea ce privește cadrul normativ care reglementează salarizarea personalului din Poliția Penitenciară.
 3. Echipamentul polițiștilor de penitenciare. Se solicită întreprinderea demersurilor în vederea finalizării achiziției uniformei și echipamentului specific.
 4. Aplicarea Deciziei nr. 51/2019 a ÎCCJ. Se solicită urgentarea finalizării lucrărilor grupului de lucru constituit la nivelul ANP pentru aplicarea Deciziei nr. 51/2019 și aplicarea deciziei în vederea uniformizării la nivel maxim al funcției, a salarizării polițiștilor de penitenciare.
 5. Aplicarea Deciziei nr. 65/2021 a ICCJ. În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 8 și art.10 alin. (3) din OUG nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din OUG nr. 103/2013 și art. IV alin. (1) și alin. (6) din legea nr. 79/2018 este permisă cumularea majorării de 75% din baza de calcul acordată pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate doar pentru orele lucrate ce depășesc durata normală a timpului de lucru. Se solicită emiterea ordinului de ministru care să elimine prejudiciul creat polițiștilor de penitenciare.
 6. Plata sporurilor pe perioada concediilor. Se solicită includerea sporurilor pentru condiții vătămătoare și pentru condiții de muncă în indemnizația de concediu a polițiștilor de penitenciare.
 7. Legislație subsecventă Statutului polițiștilor de penitenciare (Lege nr. 145/2019). Se solicită elaborarea tuturor actelor normative subsecvente legii 145/2019 și corectarea situațiilor prevăzute de lege și greu de pus în aplicare (ex. lipsă candidați eligibili pentru împuternicirile pe funcțiile de top management, eliminare deficiențe ale modului de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, schimbare criterii de participare la concursurile de top și middle management întrucât actualele criterii micșorează baza de selecție în rândul ofițerilor)

Legea care prevede monitorizarea cu brăţări electronice, adoptată de Camera Deputaților

Proiectul de lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale, a fost adoptat.

Proiectul are ca obiect de reglementare crearea unei infrastructuri care să permită monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale, cu ajutorul unor dispozitive mobile sau fixe, precum şi stabilirea responsabilităţilor autorităţilor implicate în proces.

Dispozitivul electronic de supraveghere mobil se montează pe glezna persoanelor supravegheate. Prin excepţie, acest dispozitiv se montează pe braţul persoanei atunci când montarea pe gleznă nu este fizic posibilă sau este contraindicată medical.Deputaţii au adoptat un amendament conform căruia SIME se mai utilizează în scopul supravegherii la distanţă, potrivit Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit formei iniţiale, adoptată de Senat, SIME se mai utiliza în scopul supravegherii la distanţă a deţinuţilor, potrivit Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, prin amendament fiind astfel eliminat din text cuvântul „deţinuţi”.

În cazul în care persoana protejată este un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani sau o persoană fără discernământ, consimţământul cu privire la utilizarea dispozitivului electronic de supraveghere se exprimă de către reprezentantul legal, cu excepţia situaţiei în care unicul reprezentant legal este chiar persoana supravegheată, caz în care consimţământul se va exprima de către reprezentantul Direcţiei de Asistenţă Socială, prevede un alt amendament.

În scopul prevăzut de proiectul de lege, organul de supraveghere şi/sau operatorul tehnic are dreptul să pătrundă în imobilul unde se execută măsura, fără acordul persoanei supravegheate sau al persoanelor care locuiesc împreună cu aceasta.

Comunicarea între organul de supraveghere şi persoana supravegheată sau persoana protejată realizată prin intermediul unor sisteme de comunicare la distanţă poate fi înregistrată. Înregistrarea se realizează cu informarea prealabilă a persoanei supravegheate sau persoanei protejate, fără a fi necesar acordul acesteia.

Camera Deputaţilor este for decizional.

Concurs de ocupare a 24 posturi vacante de conducere din sectorul economico-administrativ (director adjunct/şef serviciu), din unităţile penitenciare

Administrația Națională a Penitenciarelor, scoate la concurs 24 de posturi vacante de conducere  din sectorul economico-administrativ (director adjunct/şef serviciu), din unităţile penitenciare.

Aici: ANUNŢ de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la con

 

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 40 posturi de execuţie (agent) din cadrul sectorului medical, din unităţile penitenciare

 

20 de unități subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor scot la concurs, din sursă externă, 40 de posturi vacante de execuție (agent) în cadrul sectorului medical!

●asistent medical (generalist)
●asistent medical (farmacie)
●asistent medical (igienă)
●asistent medical (stomatologie)
●agent (registrator medical)
●agent (statistician)

Mai multe detalii despre condițiile de participare le găsiți mai jos:

Penitenciarul ARAD

Penitenciarul BAIA MARE

Penitenciarul BUCUREŞTI – JILAVA

Penitenciarul BUCUREŞTI – RAHOVA

Penitenciarul BOTOŞANI

Penitenciarul CODLEA

Penitenciarul CONSTANŢA – POARTA ALBĂ

Penitenciarul FOCŞANI

Penitenciarul GALAŢI

Penitenciarul ORADEA

Penitenciarul PLOIEŞTI

Penitenciarul de Femei PLOIEŞTI – TÂRGŞORUL NOU

Penitenciarul TÂRGU JIU

Penitenciarul TIMIŞOARA

Penitenciarul – Spital BUCUREŞTI – JILAVA

Penitenciarul – Spital BUCUREŞTI – RAHOVA

Penitenciarul – Spital CONSTANŢA – POARTA ALBĂ

Penitenciarul – Spital DEJ

Penitenciarul – Spital MIOVENI

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare TÂRGU OCNA

Concurs de ocupare, din sursă externă, a 169 posturi de execuţie (ofiţer+agent) din cadrul sectorului economico-administrativ, din unităţile penitenciare

Administrația Națională a Penitenciarelor scoate la  Concurs de ocupare, din sursă externă, un număr de  169 posturi de execuţie (ofiţer+agent) din cadrul sectorului economico-administrativ, din unităţile penitenciare

Mai jos gasiti detalii cu privire la anunțul de concurs :

Penitenciarul AIUD

Penitenciarul ARAD

Penitenciarul BUCUREŞTI – JILAVA

Penitenciarul BUCUREŞTI – RAHOVA

Penitenciarul CONSTANŢA – POARTA ALBĂ

Penitenciarul CRAIOVA – PELENDAVA

Penitenciarul DEVA

Penitenciarul GĂEŞTI

Penitenciarul GIURGIU

Penitenciarul MĂRGINENI

Penitenciarul MIERCUREA CIUC

Penitenciarul ORADEA

Penitenciarul de Femei PLOIEŞTI – TÂRGŞORUL NOU

Penitenciarul SATU MARE

Penitenciarul SLOBOZIA

Penitenciarul TIMIŞOARA

Penitenciarul TULCEA

Penitenciarul – Spital BUCUREŞTI – JILAVA

Penitenciarul – Spital BUCUREŞTI – RAHOVA

Penitenciarul – Spital CONSTANŢA – POARTA ALBĂ

Penitenciarul – Spital TÂRGU OCNA

Centrul Educativ TÂRGU OCNA

Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii BUCUREŞTI

Paște fericit!

Lumina Învierii Domnului să vă călăuzească drumul în viață și să vă aducă liniște și pace în suflet. Sarbatori Fericite alături de cei dragi!
PAȘTE FERICIT!

Cu deosebita considerație,   Florin-Petre Schiopu      Președinte                                Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar

 

Comisar de poliţie penitenciară dr. Dan Halchin a fost învestit, azi în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Comisar de poliţie penitenciară dr. Dan Halchin a fost învestit, azi în funcţia de director general al ANP, ca urmare a promovării concursului. Învestirea a avut loc la sediul central al instituţiei, în prezenţa ministrului Justiţiei, Stelian-Cristian Ion, a membrilor consiliului de conducere şi a reprezentanţilor organizaţiilor sindicale reprezentative la nivelul sistemului penitenciar.

Recurs in Interesul Legii -,,deciziile de zi pe unitate” nu sunt ,,împuterniciri pe funcție”

Funcţionarii publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu pot solicita drepturi salariale aplicabile ,,împuternicirilor pe funcție”, în cazul ,,deciziilor pe zi de unitate”.

În şedinţa din 12 aprilie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, legal constituit a soluționat sesizarea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia și a pronunțat următoarea soluție:

Decizia nr.6  în dosarul nr.108/1/2021

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia și, în consecinţă, stabilește că:

În interpretarea și aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decizia de zi pe unitate prin care un ofiţer este desemnat să îndeplinească atribuţii suplimentare specifice funcţiei de conducere nu constituie o împuternicire pe funcţie, similară celei prevăzute de art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Sesizarea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia: sesizare RIL 108 1 2021