AVIZ asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere și avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, transmis cu nr. PLx 52 din 21 februarie 2022 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională sub nr. 4c15/34 din 21 februarie 2022. Conform dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 Camera Deputaților este Cameră Decizională. Senatul a adoptat proiectul de Lege în data de 14 februarie 2022, în condițiile articolului 115 alineatul (5) din Constituția României, republicată. Prin conținutul său normativ, inițiativa face parte din categoria legilor ordinare. Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1004 din 17 decembrie 2021, a avizat favorabil proiectul Ordonanței de Urgență, cu observații și propuneri. În temeiul prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia a dezbătut proiectul de Lege sus menționat în ședința din 8 martie 2022, cu prezență fizică și online. Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, precum și avizul Consiliului Economic și Social. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu amendamente admise, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Documentul poate fi consultat mai jos ⬇:

AMENDAMENT ADMIS OUG 130 COMISIA DE APARARE CDEP

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *