Amendamente admise asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

AVIZ POZITIV, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, trimis cu adresa nr. Plx 93 din 4 martie 2019 şi înregistrat sub nr. 4c-15/209 din 7.03.2019. Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a dezbătut proiectul de Lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 12 martie 2019. Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive și avizul Consiliului Legislativ nr. 1237 din 28.12.2019. În urma dezbaterilor Comisia, cu majoritate de voturi pentru, a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu amendamentele anexate prezentului aviz.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *